Create issue ticket

0 Możliwe przyczyny Zmniejszona kinaza pirogronianowa


  • Nie znaleziono przyczyn. Wybierz inny objaw, wiek lub płeć.

Dalsze objawy