Create issue ticket

18 Możliwe przyczyny Zmniejszony fibrynogen

Dalsze objawy