Edit concept Question Editor Create issue ticket

Blastoma płucna


Prezentacja

Leczenie

 • Rak płuc – leczenie Leczenie raka płuc jest wieloczynnikowe, uwzględniające: leczenie chirurgiczne, chemio- i radioterapię, brachyterapię, leczenie celowane i leczenie paliatywne.[stronazdrowia.pl]
 • Ogólny rozkład grup ryzyka w zdiagnozowanych NB przedstawia się tak 37% wszystkich NB to grupa niskiego ryzyka (dobre prognozy, lekkie leczenie) 18% wszystkich NB to grupa średniego ryzyka (dobre prognozy, średnie leczenie) 45% wszystkich NB to grupa[neuroblastomapolska.pl]
 • Leczenie Leczenie obejmuje chemioterapię przedoperacyjną, zabieg operacyjny oraz chemioterapię pooperacyjną. Rokowanie Wyniki leczenia uzależnione są przede wszystkim od radykalności zabiegu operacyjnego.[onkologia.org.pl]
 • Leczenie to może pomóc części pacjentów w powrocie do prawidłowej akcji serca. Niektórzy jednak nie zyskują trwałej poprawy i stają się kandydatami do wszczepienia, czasami nawet pilnego, stymulatora serca.[medme.pl]

Rokowanie

 • Rokowanie jest złe, tylko 30% dzieci uzyskuje 3-letnie przeżycie.[onkologia.org.pl]
 • Implantację ICD zaleca się w ramach prewencji pierwotnej, aby zmniejszyć śmiertelność chorych z inną niż niedokrwienna kardiomiopatią, z LVEF 35%,w II lub III klasie czynnościowej wg NYHA, którzy są optymalnie leczeni farmakologicznie i mają uzasadnione rokowanie[elektrokardiologia.umed.pl]
 • Najgorsze rokowania daje guz zlokalizowany w jamie brzusznej. Czynnikiem zmniejszającym szanse na przeżycie są też przerzuty, zwłaszcza te na odległe organy.[medme.pl]
 • U dzieci wyróżnia się 2 typy rhabdomyosarcoma: typ embrionalny/zarodkowy – obserwowany u młodych dzieci, z korzystnym rokowaniem oraz typ pęcherzykowy – występujący u młodzieży, z niekorzystnym rokowaniem.[zwrotnikraka.pl]

Etiologia

 • Etiologia • choroba wieńcowa i zawał mięśnia sercowego • kardiomiopatie • zapalenie mięśnia sercowego • wady serca (często w stenozie aortalnej) • bloki wrodzone • zmiany zwyrodnieniowe układu przewodzącego • polekowe • zaburzenia elektrolitowe (zwłaszcza[podyplomie.pl]
 • Nawracające omdlenia o niewyjaśnionej etiologii, bez ewidentnego niezamierzonego ucisku na zatokę tętnicy szyjnej, ale dające się sprowokować masażem zatoki, przebiegające z asystolią komór trwającą 3 s (omdlenie lub stan przedomdleniowy), pod warunkiem[elektrokardiologia.umed.pl]

Epidemiologia

 • Na podstawie „Epidemiologia chorób nowotworowych u dzieci” I. Białaczki II. Chłoniaki III. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego IV. Nowotwory układu współczulnego V. Retinoblastoma VI. Guzy nerek VIa. Guz Wilmsa, VIb. Rak nerki VIc.[zwrotnikraka.pl]
Rozkład płci
Podział wiekowy

Zapobieganie

 • Diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem chorób płuc, w tym również nowotworów płuc, zajmuje się pulmonolog. Przy rozpoznawaniu raka płuc konieczne jest określenie typu raka płuc.[stronazdrowia.pl]

Zadaj pytanie

5000 Pozostało znaków Sformatuj tekst za pomocą: # Heading, **bold** , _italic_. Kod HTML jest niedozwolony.
Publikując to pytanie, zgadzasz się na Warunki świadczenia usługi i Politykę prywatności.
• Użyj precyzyjnego tytułu dla swojego pytania.
• Zadaj konkretne pytanie i podaj wiek, płeć, objawy, rodzaj i czas trwania leczenia.
• Szanuj prywatność swoich i innych osób, nigdy nie publikuj pełnych nazwisk ani informacji kontaktowych.
• Niewłaściwe pytania zostaną usunięte.
• W pilnych przypadkach skontaktuj się z lekarzem, odwiedź szpital lub zadzwoń na pogotowie!