Edit concept Question Editor Create issue ticket

Choroba Unverrichta-Lundborga


Leczenie

 • Leczenie nakierowane jest na minimalizowanie objawów, poprawę jakości życia, unikanie powikłań.[zdrowie.radiozet.pl]
 • Leczenie zabiegowe wieńcówki Gdy leczenie farmakologiczne choroby wieńcowej nie przynosi oczekiwanych rezultatów, konieczne może być wykonanie angioplastyki.[doz.pl]
 • Leczenie uchyłków jelita grubego polega na leżeniu w łóżku, stosowaniu antybiotyków i ścisłej diety przez ok. 7-10 dni.[portal.abczdrowie.pl]
 • […] uchyłki jelita grubego Leczenie odbywa się ambulatoryjnie.[doctormed.pl]

Rokowanie

 • Rokowania pacjentów są dość niepomyślne – nawet połowa dzieci z tą jednostką umiera jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku życia.[poradnikzdrowie.pl]
 • Jakie są rokowania? Rokowania w chorobie wieńcowej zależą od tego na jakim etapie zaawansowania została ona rozpoznana, od wieku pacjenta i chorób współistniejących.[medonet.pl]
 • Choroba wieńcowa - rokowanie Rokowanie w chorobie wieńcowej uzależnione jest w dużej mierze od stadium, w którym została rozpoznana, intensywności leczenia oraz przestrzegania zaleceń lekarskich przez pacjenta.[portal.abczdrowie.pl]
 • Choroba wieńcowa – leczenie
 Leczenie choroby wieńcowej ma na celu zarówno poprawę jakości życia, jak również poprawę rokowania.[enel.pl]

Etiologia

 • .: tylko ręki, twarzy), wrażeniami wegetatywnymi lub zmysłowymi (czuciowymi, węchowymi, smakowymi, wzrokowymi), poza tym mogą wystąpić zaburzenia nastroju, afektu, postrzegania oraz objawy psychoruchowe Etiologia,czyli określenie przyczyny ataków: Guzy[idn.org.pl]
 • Etiologia choroby wieńcowej Choroba wieńcowa ma przede wszystkim podłoże miażdżycowe.[ikard.pl]

Epidemiologia

 • Celem pracy jest omówienie epidemiologii, etiopatogenezy, przebiegu klinicznego choroby uchyłkowej oraz zaleceń dotyczących rozpoznania i leczenia w oparciu o bieżącą literaturę medyczną.[pimr.pl]
 • Epidemiologia Uchyłki jelita grubego są zaliczane do chorób cywilizacyjnych. Najczęściej występują one w społeczeństwach zachodnich. Prawie nigdy nie spotyka się ich w krajach rozwijających się. Pojawiają się zazwyczaj w 5, 6 dekadzie życia.[doctormed.pl]
 • Stabilna choroba wieńcowa — epidemiologia, diagnostyka, wybór postępowania. Choroby serca i naczyń 2008; 5 (3): 125 – 133. 4.Szczeklik A., Tendera M. Kardiologia – podręcznik oparty na zasadach EBM. Medycyna Praktyczna 2009. 
 5.Cichocka A.[enel.pl]
 • W artykule omówiono zagadnienia związane z epidemiologią, patofizjologią, diagnostyką obrazową oraz współczesnymi metodami leczenia choroby uchyłkowej i jej powikłań a także wpływ podeszłego wieku i chorób towarzyszących na wyniki leczenia.[czytelniamedyczna.pl]
Rozkład płci
Podział wiekowy

Patofizjologia

 • Patofizjologia Do powstania uchyłków dochodzi w wyniku osłabienia ściany jelita oraz w wyniku zwiększonego ciśnienia w świetle jelita.[czytelniamedyczna.pl]

Zapobieganie

 • Zmiana stylu życia jest niezbędna dla powodzenia leczenia choroby wieńcowej, znacznie poprawia jakość życia, zapobiega zawałowi serca i wydłuża długość życia.[mp.pl]
 • Leczenie choroby uchyłkowej Lekarze specjaliści zgadzają się, że najlepszym sposobem leczenia choroby uchyłkowej jest zapobieganie jej powstaniu.[gastromed-torun.pl]
 • Celem pracy było omówienie istniejących zasad postępowania zarówno w aktywnej postaci choroby uchyłkowej, jak i w zapobieganiu nawrotom zapalenia.[termedia.pl]
 • Istnieje jednakże wiele tak zwanych modyfikowalnych czynników, które znacznie zwiększają ryzyko wystąpienia miażdżycy, a w konsekwencji choroby wieńcowej, którym możemy zapobiegać, a jeśli już się pojawią, skutecznie je leczyć.[medicover.pl]

Zadaj pytanie

5000 Pozostało znaków Sformatuj tekst za pomocą: # Heading, **bold** , _italic_. Kod HTML jest niedozwolony.
Publikując to pytanie, zgadzasz się na Warunki świadczenia usługi i Politykę prywatności.
• Użyj precyzyjnego tytułu dla swojego pytania.
• Zadaj konkretne pytanie i podaj wiek, płeć, objawy, rodzaj i czas trwania leczenia.
• Szanuj prywatność swoich i innych osób, nigdy nie publikuj pełnych nazwisk ani informacji kontaktowych.
• Niewłaściwe pytania zostaną usunięte.
• W pilnych przypadkach skontaktuj się z lekarzem, odwiedź szpital lub zadzwoń na pogotowie!