Edit concept Question Editor Create issue ticket

Galaktozemia


Prezentacja

 • Care Med. 2005; 171: 388-416; prezentacja "Nosocomial pneumonia: What's new?".[pulsmedycyny.pl]
Wymioty
 • Należą do nich: wymioty, biegunka, pogorszenie stanu ogólnego, powiększenie wątroby i śledziony, żółtaczka, zaburzenia krzepnięcia krwi.[doz.pl]
 • Po włączeniu galaktozy do diety u chorego dziecka mogą pojawić się: biegunka; wymioty; brak apetytu; brak przyrostu masy ciała.[badamydzieci.pl]
 • Pierwszymi objawami są wymioty, biegunka i pogorszenie stanu ogólnego zdrowia dziecka.[kobieta.wp.pl]
 • Mało charakterystyczne objawy galaktozemii, których nie należy ignorować to wymioty biegunka pogorszenie stanu ogólnego WAŻNE: typowy przebieg galaktozemii wiąże się z narastaniem objawów wraz z podażą mleka.[poradnikzdrowie.pl]
 • Pojawiają się cechy uszkodzenia wątroby, utrata łaknienia, wymioty i biegunka, nadmierna senność lub nadmierna pobudliwość, brak przyrostu masy ciała. Wraz ze spożyciem mleka nasilają się objawy galaktozemii.[hellozdrowie.pl]
Biegunka
 • Należą do nich: wymioty, biegunka, pogorszenie stanu ogólnego, powiększenie wątroby i śledziony, żółtaczka, zaburzenia krzepnięcia krwi.[doz.pl]
 • Po włączeniu galaktozy do diety u chorego dziecka mogą pojawić się: biegunka; wymioty; brak apetytu; brak przyrostu masy ciała.[badamydzieci.pl]
 • Pierwszymi objawami są wymioty, biegunka i pogorszenie stanu ogólnego zdrowia dziecka.[kobieta.wp.pl]
 • Mało charakterystyczne objawy galaktozemii, których nie należy ignorować to wymioty biegunka pogorszenie stanu ogólnego WAŻNE: typowy przebieg galaktozemii wiąże się z narastaniem objawów wraz z podażą mleka.[poradnikzdrowie.pl]
 • Pojawiają się cechy uszkodzenia wątroby, utrata łaknienia, wymioty i biegunka, nadmierna senność lub nadmierna pobudliwość, brak przyrostu masy ciała. Wraz ze spożyciem mleka nasilają się objawy galaktozemii.[hellozdrowie.pl]
Nudności
 • Nudności W przypadku chorób nowotworowych mózgu nudności pojawiają się najczęściej rano i nie zawsze muszą prowadzić do wymiotów.[zdrowie.wprost.pl]
 • Glejak – objawy Przy guzach takich jak glejak mózgu objawy często są bagatelizowane, ponieważ bóle głowy, wymioty lub nudności mogą być błędnie interpretowane jako symptomy innej, niegroźnej choroby.[hellozdrowie.pl]
 • Chory może również zauważyć ogólne objawy, takie jak: wymioty, nudności, ból głowy, problemy z koncentracją i pamięcią, obrzęk w obrębie mózgu, uogólnione napady padaczki (jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o padaczce, zajrzyj na stronę: ).[zdrowie.dziennik.pl]
 • To z kolei objawiać się będzie bólami głowy, nudnościami i wymiotami, a w zaawansowanym stanie zaburzeniami przytomności. - Są to zaawansowane objawy glejaka.[kurier.pap.pl]
 • […] padaczkazwykle w przypadkach guzów niskiego stopnia), objawy ogniskowego uszkodzenia mózgu takie jak porażenie połowicze, porażenia nerwów czaszkowych, zaburzenia mowy oraz objawy podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego, które charakteryzuje ból głowy, nudności[onkolmed.pl]
Brak przyrostu masy ciała
 • Po włączeniu galaktozy do diety u chorego dziecka mogą pojawić się: biegunka; wymioty; brak apetytu; brak przyrostu masy ciała.[badamydzieci.pl]
 • Pojawiają się cechy uszkodzenia wątroby, utrata łaknienia, wymioty i biegunka, nadmierna senność lub nadmierna pobudliwość, brak przyrostu masy ciała. Wraz ze spożyciem mleka nasilają się objawy galaktozemii.[hellozdrowie.pl]
 • U noworodków choroba manifestuje się zmniejszeniem przyjmowania pokarmu, narastającymi wymiotami oraz brakiem przyrostu masy ciała. Uszkodzenie komórek wątroby prowadzi m. in. do żółtaczki objawiającej się zażółceniem skóry i białek oczu.[bonavita.pl]
 • Często obserwuje się brak przyrostu masy ciała noworodka.[medonet.pl]
 • U noworodków z „klasyczną galaktozemią” pojawiają się narastające wymioty, biegunka, dochodzi do pogorszenia stanu ogólnego (brak łaknienia, brak przyrostu masy ciała, powiększenie wątroby i śledziony, żółtaczka, zaburzenie krzepnięcia krwi, hipoglikemia[czytelniamedyczna.pl]
Nietolerancja laktozy
 • Nietolerancja laktozy Nietolerancja laktozy jest bardzo powszechną dolegliwością. Rzadko pojawia się w formie wrodzonej - najczęściej z czasem organizm traci zdolność trawienia cukru...[medonet.pl]
 • Zobacz także: Nietolerancja laktozy - jakie są jej objawy oraz jaką dietę należy stosować Ważne jest, aby pamiętać, że laktoza czy serwatka są wykorzystywane do gotowych produktów lub jako ich dodatek (np. w dżemach, sosach, galaretkach, wędlinach, także[zdrowie.tvn.pl]
Zmęczenie
 • Zmęczenie. Utrata włosów. Mdłości i wymioty. Zwiększona podatność na zakażenia i krwawienia. Objawy te nie muszą wystąpić u wszystkich pacjentów, a ich stopień nasilenia jest różny.[stronazdrowia.pl]
Drgawki
 • Padaczka nie musi objawiać się jedynie silnymi drgawkami, utratą przytomności i toczeniem piany z ust, ale może także przebiegać w znacznie łagodniejszy sposób.[zdrowie.wprost.pl]
 • Należą do nich: refluks żołądkowo-przełykowy, spowodowany okresowym rozluźnieniem dolnego zwieracza przełyku, choroby neurologiczne, które powodują m.in. upośledzenie odruchu kaszlowego oraz skłonność do drgawek, dzieci żywione przez sondę dożołądkową[medonet.pl]
Żółtaczka
 • Choroba objawia się żółtaczką, hepatosplenomegalią, niewydolnością wątroby, nietolerancją pokarmową, hipoglikemią, dysfunkcją kanalików nerkowych, hipotonią mięśniową, zaćmą, a nawet sepsą.[genos.com.pl]
 • Należą do nich: wymioty, biegunka, pogorszenie stanu ogólnego, powiększenie wątroby i śledziony, żółtaczka, zaburzenia krzepnięcia krwi.[doz.pl]
 • Objawy, przyczyny, testy, badania, leczenie Toksyczne metabolity powstające w organizmie mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, czego objawem jest występowanie żółtaczki. Chory ma żółty odcień skóry oraz zażółcone białka oczu.[zdrowie.tvn.pl]
 • Żółtaczkę można rozpoznać dość łatwo, ponieważ skóra przybiera wówczas wyraźnie żółtawy odcień. Oprócz tego, można zauważyć, że noworodek nie rośnie prawidłowo, a jego stan zdrowia pogarsza się.[rodzice.pl]
 • W przebiegu „klasycznej galaktozemii” występują także inne formy patologicznej żółtaczki: przedłużona żółtaczka noworodków, utrzymująca się do 2-3 miesiąca życia z umiarkowanym powiększeniem wątroby oraz żółtaczka nawracająca z samoistnymi okresami bezżółtaczkowymi[czytelniamedyczna.pl]
Hepatomegalia
 • Choroba ta objawia się zwykle hepatomegalią, żółtaczką oraz krwawieniami o niejasnej etiologii. Galaktoza – molekuul / 123RF Dieta w galaktozemii Leczenie dietetyczne w tym przypadku, jest tak naprawdę jedyną formą terapii.[dietetycy.org.pl]
 • Objawy kliniczne i przebieg choroby są podob-ne do objawów „klasycznej galaktozemii” (zaćma, hepatomegalia, żółtaczka, wymioty). U wszystkich chorych wystąpiło w późniejszym okresie upośledzenie wzrostu i utrzymująca się hipotonia mięśniowa (1).[czytelniamedyczna.pl]

Leczenie

 • Leczenie galaktozemii Leczenie choroby polega na eliminacji z diety cukru prostego galaktozy.[bonavita.pl]
 • Leczenie galaktozemii polega głównie na wyeliminowaniu produktów zawierających galaktozę.[poradnikzdrowie.pl]
 • Jakie leczenie zastosować przy galaktozemii? Rozpoznanie ustala się na podstawie wykazania braku aktywności enzymu biorącego udział w metabolizmie galaktozy w suchej kropli krwi lub erytrocytach.[zdrowie.tvn.pl]
 • Galaktozemia – inne nazwy: Galaktozemia – rozpowszechnienie: Galaktozemia – śmiertelność: Galaktozemia- przyczyny: Galaktozemia- objawy: Galaktozemia- diagnostyka: Galaktozemia – leczenie: Galaktozemia – inne nazwy: galaktozemia klasyczna, niedobór galaktokinazy[badamydzieci.pl]
 • Leczenie galaktozemii polega w szczególności na diecie eliminacyjnej. Z diety należy wykluczyć wszelkie produkty mleczne, czyli głównie pokarm kobiecy, krowie mleko, a także wszelkie przetwory mleczne i produkty bogate w laktozę.[rodzice.pl]

Rokowanie

 • Glejak - rokowania W przypadku glejaka rokowania zależą głównie od tego, z jakim stopniem złośliwości mamy do czynienia. Ogólne statystyki nie są dobre; pierwszy rok od zdiagnozowania choroby przeżywa tylko połowa pacjentów.[medonet.pl]
 • U osób, które mają nieoperacyjne glejaki, rokowania są niepomyślne. Szanse na przeżycie osób z glejakiem mózgu są uzależnione od stopnia zaawansowania nowotworu. Najlepsze rokowania mają chorzy z guzem I i II stopnia złośliwości.[hellozdrowie.pl]
 • Warto przeczytać: Chłoniak – nowotwór złośliwy układu limfatycznego Rak jelita grubego - przyczyny, objawy, leczenie i rokowania Rak krtani – przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie Rak płuca – przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie Jeśli rokowania[stronazdrowia.pl]

Etiologia

 • Choroba ta objawia się zwykle hepatomegalią, żółtaczką oraz krwawieniami o niejasnej etiologii. Galaktoza – molekuul / 123RF Dieta w galaktozemii Leczenie dietetyczne w tym przypadku, jest tak naprawdę jedyną formą terapii.[dietetycy.org.pl]
 • Etiologia zakażeń bakteryjnych układu oddechowego Prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć mówiła także o etiologii zakażeń bakteryjnych układu oddechowego. Informowała, iż jest zróżnicowana i zależy od wieku, czynników ryzyka oraz miejsca nabycia zakażenia.[termedia.pl]
 • Etiologia szpitalnych zapaleń płuc (30).[czytelniamedyczna.pl]
 • Etiologia jego powstania jest nieznana. Za czynniki ryzyka sprzyjające rozwojowi guza uważa się mutacje genetyczne, długotrwały kontakt z promieniowaniem lub chemikaliami.[hellozdrowie.pl]
 • Przyczyny glejaka Etiologia powstania glejaka nie jest znana, natomiast wskazuje się na następujące czynniki ryzyka: Mutacje genetyczne. Długotrwały kontakt z promieniowaniem. Długotrwały kontakt z chemikaliami.[stronazdrowia.pl]

Epidemiologia

 • Epidemiologia: Galaktozemia klasyczna występuje z częstością 1:60 000 urodzeń. Przyczyny: Choroba dziedziczona jest autosomalnie recesywnie.[doz.pl]
Rozkład płci
Podział wiekowy

Patofizjologia

 • .: Patofizjologia. PZWL, 2002, 343-350, 768-770. 4.Radomska B.: Efektywność badań przesiewowych galaktozemii. Nowa strategia postępowania w Polsce. Medycyna Wieku Rozwojowego, 2001, 5, 52-54. 5.Kubicka K., Kawalec W. (red.). Pediatria.[czytelniamedyczna.pl]

Zapobieganie

 • Pytanie badawcze Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych na temat wykonywania u noworodków badań przesiewowych w kierunku galaktozemii, w celu zapobiegania lub zmniejszenia liczby zgonów i zachorowań, poprawy wyników klinicznych u dzieci dotkniętych tą[cochrane.org]
 • Dieta bezgalaktozowa/bezlaktozowa zmniejsza przypadki śmiertelne wskutek infekcji Escherichia coli, odwraca proces zahamowania wzrostu i tworzenia się zaćmy oraz zapobiega poważnym chorobom wątroby.[czytelniamedyczna.pl]
 • World Pneumonia Day) – międzynarodowe święto obchodzone corocznie 12 listopada, ustanowione przez Światową Koalicję przeciwko Zapaleniu Płuc u Dzieci, wspierane technicznie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), UNICEF oraz Centrum Zwalczania i Zapobiegania[szpital.swidnica.pl]
 • W warunkach prawidłowego stężenia tlenu w komórce rozkłada podjednostkę α czynnika indukującego hipoksję 1 (HIF1, hypoxia inducible factor 1), zapobiega negatywnym skutkom niedoboru tlenu w komórce i przyczynia się do powstania wysokoenergetycznych nukleotydów[journals.viamedica.pl]

Zadaj pytanie

5000 Pozostało znaków Sformatuj tekst za pomocą: # Heading, **bold** , _italic_. Kod HTML jest niedozwolony.
Publikując to pytanie, zgadzasz się na Warunki świadczenia usługi i Politykę prywatności.
• Użyj precyzyjnego tytułu dla swojego pytania.
• Zadaj konkretne pytanie i podaj wiek, płeć, objawy, rodzaj i czas trwania leczenia.
• Szanuj prywatność swoich i innych osób, nigdy nie publikuj pełnych nazwisk ani informacji kontaktowych.
• Niewłaściwe pytania zostaną usunięte.
• W pilnych przypadkach skontaktuj się z lekarzem, odwiedź szpital lub zadzwoń na pogotowie!