Edit concept Question Editor Create issue ticket

Krioglobulinemia


Prezentacja

 • . - prezentacja pracy pt.” Profilaktyka niedoboru witaminy D- komu, kiedy i dlaczego?”[imul.umlub.edu.pl]
Nadciśnienie tętnicze
 • tętnicze niedokrwistość, znacznego stopnia, krioglobulinemia, kriofibrynogemia hemoglobinuria na zimno, choroby nerek i pęcherza moczowego choroby serca- wady zastawkowe, nieustabilizowana choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, rozrusznik[dcr.org.pl]
 • tętnicze krwi, odmrożenia, zakrzepy żylne, choroby serca, zaburzenia ukrwienia.[sanatoria.medme.pl]
 • Należy jednak mieć na uwadze działania niepożądane wynikające z tego rodzaju leczenia, m.im. zaćmę, cukrzycę czy nadciśnienie tętnicze. Oprócz kortykosteroidów pacjenci przyjmują również leki immunosupresyjne, np. azatioprynę.[medonet.pl]
 • Klinicznie wyrażają się jako białkomocz, często o charakterze nerczycowym, zespół nefrytyczny (syndroma nephriticum), ostra niewydolność nerek, ciężkie, trudne w terapii nadciśnienie tętnicze.[toczen.pl]
Ból brzucha
 • Najczęstsze objawy i objawy * astenia sinica duszność Ból brzucha Ból w klatce piersiowej Wspólne bóle Bóle mięśni Krwotok podpaznokciowy powiększenie wątroby rumień nadciśnienie Obrzęk węzłów chłonnych Livedo Reticularis grudkowymi pokrzywka bladość[pl.fashionbeautytopics.com]
Artralgia
 • Dania wielkanocne; Zasady żywienia ; Jak przebiega leczenie. dna moczanowa, krioglobulinemia, artralgia Leczenie powinno mieć na celu osiągnięcie u Ponadto dieta bogata w nienasycone kwasy.[ofoxywuse.xpg.com.br]
 • Mogą one mieć charakter uogólnionych artralgii (rzadziej zapalenia stawów), z zajęciem stawów typowych dla RZS (ręce, nadgarstki, ramiona, kolana, biodra). Często występują bóle mięśni.[toczen.pl]
 • Układ nerwowy neuropatia, podobnie jak artralgia, jest typowym objawem krioglobulinemii mieszanej.[docplayer.pl]
Niedokrwistość
 • […] chirurgiczne, neurologiczne, przeciwwskazania: nadwrażliwość na zimno, krioglobulinemia, uczulenie na zimno, znaczna niedokrwistość, nowotwory, odmrożenia, ciężkie choroby serca.[dyskusje24.pl]
 • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na zimno, krioglobulinemia, uczulenie na zimno, znaczna niedokrwistość, nowotwory, odmrożenia, ciężkie choroby serca.[sanatoriumkrystynka.pl]
 • Przeciwwskazania do krioterapii: nowotwory, zaburzenia czucia, krioglobulinemia, hemoliza, miejscowe zaburzenia ukrwienia, znaczna niedokrwistość, zakrzepowe zapalenie żył głębokich, zatory tętnic obwodowych, niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca[uzdrowisko-wysowa.pl]
 • W badaniach laboratoryjnych stwierdza się wysokie wartości OB, białka C-reaktywnego (CRP, C-reactive protein) i niedokrwistość.[twoje-choroby.pl]
 • […] zespoły przeciążeniowe narządu ruchu zespoły bólowe pourazowe narządu ruchu stwardnienie rozsiane reagujące na sterydoterapię stany depresyjne odnowa biologiczna Przeciwwskazania : klaustrofobia nietolerancja zimna nieuregulowane nadciśnienie tętnicze niedokrwistość[dcr.org.pl]
Zmęczenie
 • Łagodne zmęczenie utrzymywało się po rozpoczęciu leczenia, ale bóle stawów ustąpiły w ciągu kilku tygodni, a zmiany skórne zniknęły w ciągu trzech miesięcy. Stężenie aminotransferaz w surowicy nigdy nie powróciło do normy.[ebadaniapsychologiczne.edu.pl]
 • W przypadku innych osób objawy mogą obejmować: ból stawu zmęczenie drętwienie słabość wysypka z czerwonymi plamami lub fioletowymi siniakami Mniej powszechne objawy to: uszkodzenie nerek powiększona śledziona lub wątroba obrzęk, szczególnie wokół kostek[plmedbook.com]
 • Do niektórych zespołów chorobowych, które możemy tu spotkać należą między innymi: zajęcie stawów razem z ich bolesnością, zmęczenie, bóle mięśni, nerkowa manifestacja choroby kompleksów immunologicznych, oraz obwodowa neuropatia.[poradnikzdrowie.pl]
 • Składają się na niego plamista wysypka, bóle stawów oraz znaczne, utrzymujące się osłabienie (zmęczenie). Ten zespół objawów spotykany jest u 25–30% chorych na typ II i III krioglobulinemii mieszanej [5, 7].[toczen.pl]
 • […] atakuje skórę i narządy; Zapalenie skórno-mięśniowe jest chorobą ogólnoustrojową, objawiającą się przede wszystkim zapaleniem mięśni prążkowanych i gładkich; Myasthenia gravis jest chorobą autoimmunologiczną, której towarzyszy patologiczne zwiększenie zmęczenia[pol.healthherocoaching.com]
Zgorzel
 • U około jednej trzeciej chorych rozwija owrzodzenia kończyn dolnych, krwotoczna martwicę skóry, zgorzel opuszków palców. Bóle stawów i bóle mięśni zwiększają się wraz ze schłodzeniem.[zdrowyportal.org]
 • […] drętwienie słabość wysypka z czerwonymi plamami lub fioletowymi siniakami Mniej powszechne objawy to: uszkodzenie nerek powiększona śledziona lub wątroba obrzęk, szczególnie wokół kostek i nóg przebarwienie rąk na zimno utrata masy ciała owrzodzenia skóry i zgorzel[plmedbook.com]
Zespół Goodpasture'a
 • Goodpasture'a (płuca, nerki) Plamica Schönleina-Henocha (skóra, stawy, nerki, jelito) Mikroskopowe zapalenie wielonaczyniowe (skóra, nerki, nerwy) Ziarniniak Wegenera ( zatoki, płuca, nerki, skóra) Choroba BehŇ"eta (błona śluzowa, skóra, oczy ) ... :[pl.mimi.hu]
Skaza krwotoczna
 • (Więcej w artykułach na www.nasze-choroby.pl w dziale danej choroby) Objawy bezobjawowo, objaw Raynauda, sinica, owrzodzenia skóry, martwica tkanki podskórnej, skaza krwotoczna, bóle stawów, zapalenie naczyń, podatność na zakażenia, zapalenie kłębuszków[nasze-choroby.pl]
 • Drugi typ krioglobulinemii (tzw. mieszana) może się objawiać skazą krwotoczną, bólem stawów, zapaleniem naczyń, podatnością na zakażenia, zapaleniem kłębuszków nerkowych, objawami Raynauda, martwicą skóry oraz uszkodzeniem wątroby.[zdrowie.gazeta.pl]
 • Typ pierwszy jest ściśle związany z nadlepkością krwi i zakrzepicą, w związku z czym do objawów będą tutaj należały takie stany, jak: akrocyjanoza (stałe, niebolesne zaczerwienienie palców) zakrzepica tętnicza zespół Raynauda skaza krwotoczna siność siateczkowa[poradnikzdrowie.pl]
 • W przypadku II typu krioglobulinemii pojawić się mogą dodatkowo dolegliwości, takie jak: skaza krwotoczna, zapalenie kłębuszków nerkowych, zaburzenia czynności wątroby, duszność, kaszel. Stwierdza się też wzmożoną podatność na zakażenia.[zdrowie.tvn.pl]
 • Pacjenci z krioglobulinemią mogą rozwinąć skazę krwotoczną, krwotoki płucne, kryzysy brzuszne. Czasami obserwuje się zjawisko neuropatii obwodowej - osłabienie mięśni, parestezje itp.[pol.healthherocoaching.com]
Neuropatia
 • Najczęściej obserwuje się objawy ze strony nerek (kłębuszkowe zapalenie), bóle stawów i mięśni, zapalenie naczyń, objawy neuropatii.[polki.pl]
 • Krioglobulinemię wykrywa się u 15–35% pacjentów, a spośród nich w 5–25% przypadków występują związane z nią zmiany jawne klinicznie, takie jak vasculitis, obwodowa neuropatia czy zespół Raynauda[dyskusje24.pl]
 • W krioglobulinemii obwodowe neuropatie czuciowe lub czuciowo-ruchowe można znaleźć przy intensywnym bólu, uogólnionym lub wieloogniskowym osłabieniu i dysestezji.[pl.fashionbeautytopics.com]
 • Zajęcie układu nerwowego może przybierać postać neuropatii obwodowych [9, 10]. Są one częste w typie II i III krioglobulinemii. Badanie elektromiograficzne potwierdza je u 70–80% chorych. Neuropatia objawowa występuje rzadziej, u ok. 5–40% chorych.[toczen.pl]
 • Do niektórych zespołów chorobowych, które możemy tu spotkać należą między innymi: zajęcie stawów razem z ich bolesnością, zmęczenie, bóle mięśni, nerkowa manifestacja choroby kompleksów immunologicznych, oraz obwodowa neuropatia.[poradnikzdrowie.pl]
Niewydolność nerek
 • Zaburzenie pracy nerek u osób z krioglobulinemią mogą obejmować: Białkomocz Krwiomocz Zespół nerczycowy Kłębuszkowe zapalenie nerek Niewydolność nerek Obrzęk, Skąpomocz Bezmocz.[zdrowyportal.org]
 • Inne ważne przyczyny śmiertelności to choroby wątroby, choroby serca i naczyń krwionośnych (w tym zawały serca i udary mózgu ) oraz niewydolność nerek.[mp.pl]
 • Powikłania krioglobulinemii Do sytuacji, które mogą stanowić zagrożenie życia w przebiegu krioglobulinemii należą: Niewydolność nerek – uszkodzenie kłębuszków nerkowych ze stężeniem kreatyniny większym niż 2mg/dl.[wylecz.to]
 • Kliniczna manifestacja zajęcia nerek może przybierać postać: izolowanego krwinkomoczu i/lub subnerczycowego białkomoczu z lub bez niewydolności nerek (41%) zespołu nerczycowego z lub bez niewydolności nerek (22%) podostrego KZN (14%) przewlekłej choroby[docplayer.pl]

Leczenie

 • Zhitnyaya Dieta posiłek posiłki zdjęcia » limfomat odchudzanie CHOROBA RAYNAUDA LECZENIE - Wszystko na Temat. Objawy, Przyczyny i Leczenie w InfoZdrowie24.pl. Niektórzy pacjenci nie reagują na leczenie Dieta.[ofoxywuse.xpg.com.br]
 • Leczenie krioglobulinemii prowadzą nefrolodzy i reumatolodzy.[polki.pl]
 • Data: 2006-12-15 20:49:06 Temat: Re: HBV a krioglobulinemia mieszana - leczenie Od: "jagna" szukaj wiadomości tego autora Użytkownik "Katarzyna" napisał w wiadomości news:eluk57 s7f [email protected][grupy.senior.pl]
 • W najłagodniejszych przypadkach leczenie nie będzie konieczne. W bardziej umiarkowanych i ciężkich przypadkach leczenie może pomóc w ograniczeniu zmiażdżenia do minimum i zmniejszyć ogólną ostrość symptomów.[plmedbook.com]

Rokowanie

 • Wirusowe zapalenie wątroby typu C, nowotwory krwi i inne podstawowe przyczyny krioglobulinemii będą wymagały specyficznego leczenia, a rokowanie będzie różne u różnych osób.[plmedbook.com]
 • Jednakże rokowanie dla każdego z powyższych obrazów klinicznych jest różne.[docplayer.pl]
 • Rokowanie i profilaktyka krioglobulinemii Przewidywania krioglobulinemia w dużej mierze zależy od nasilenia wewnętrznego narządu i skutecznego leczenia choroby pierwotnej.[pl.medicalformat.com]
 • […] jAKIE ROKOWANIA ? Macie jakies doświadczenia ? Re: krioglobulinemia Tylko niektórym towarzyszy. HCV najprawdopodobniej ją indukuje. O związku krioglobulinemii z HCV poczytasz na stronie www.prometeusze.pl/krioglobulinemia.php.[dyskusje24.pl]
 • Profilaktyka i rokowanie Zapobieganie rozwojowi krioglobulinemii polega na szybkim i skutecznym leczeniu chorób zakaźnych. Rokowanie dla krioglobulinemii zależy od przyczyny, która spowodowała chorobę.[pol.healthherocoaching.com]

Etiologia

 • […] mój przypadek kłębuszków nerkowych, krioglobulinemia, liszaj płaski, porfiria skórna, chłoniaki B-NHL i inne), • z rakiem wątrobowokomórkowym o etiologii HCV, • współzakażonych HBV.[dyskusje24.pl]
 • Etiologii odróżnić podstawową (podstawowe) i drugorzędowych krioglobulinemia krioglobulinemii związane z zapaleniem wątroby typu C, lub innych patologii. Biorąc pod uwagę dominujący typ krioglobuliny izoluje się krioglobulinemię typu I, II i III.[pl.medicalformat.com]
 • Leczenie Ogólne zasady terapii obejmują: 1. wstępne leczenie immunosupresyjne powinno być podjęte u pacjentów z gwałtownie postępującymi objawami niewydolności narządowej lub bezpośrednim zagrożeniem życia, bez względu na etiologię krioglobulinemii.[docplayer.pl]
 • W etiologii łupieżu rozważa się możliwość zakażenia grzybem drożdżopodobnym Malassezia spp., pojawienia się zaburzeń hormonalnych, nieprawidłowego procesu odnowy naskórka oraz udziału licznych czynników prowokujących.[dermatologia-praktyczna.pl]

Epidemiologia

 • Obejmuje główne choroby neurologiczne i zapewnia łatwy dostęp do epidemiologii dla subspecjalistów.[badaniagier.pl]
 • Epidemiologia i patogeneza wybranych gorączek krwotocznych. Patofizjologia posocznicy (sepsy) - zasady postępowania i leczenia. Aktualne zagrożenia epidemiologiczne.[zpnm.umed.wroc.pl]
Rozkład płci
Podział wiekowy

Patofizjologia

 • Patofizjologia krioglobulinemii Mechanizmy powstawania krioglobulinemii do dzisiaj nie zostały dokładnie poznane. Wiadomo, że wahaniom temperatury towarzyszą zmiany w budowie immunoglobulin, co z kolei skutkuje zmianą ich rozpuszczalności.[poradnikzdrowie.pl]
 • TERMINY I TEMATYKA ĆWICZEŃ Z PATOFIZJOLOGII W SEMESTRZE LETNIM 2019 DLA STUDENTÓW III ROKU KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA Ćwiczenie 1. 22.02.2019 Temat: Choroby układu oddechowego.[zpnm.umed.wroc.pl]
 • Patofizjologia krioglobulinemii Procesy patofizjologiczne prowadzące do krioglobulinemii i jej następstwa nie są w pełni wyjaśnione. Mechanizm krioprecypitacji też nie jest jasny. W ten proces wydaje się zaangażowanych wiele czynników.[toczen.pl]

Zapobieganie

 • Plazmafereza, która odfiltrowuje skupiska krioglobulin i pomaga zapobiegać zablokowanym tętnicom i uszkodzeniom narządów.[plmedbook.com]
 • Zapobieganie cryoglobulinemic zespół sprowadza się głównie do zapobiegania i odpowiedniego leczenia chorób zakaźnych.[pl.medicalformat.com]
 • Dyskusja Stwierdziliśmy, że podawanie albuminy zapobiega zaburzeniom czynności nerek i zmniejsza śmiertelność u pacjentów z marskością i spontanicznym bakteryjnym zapaleniem otrzewnej.[tom.edu.pl]
 • Działania profilaktyczne obejmują przede wszystkim zapobieganie zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B lub C.[mp.pl]
 • W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.[wylecz.to]

Zadaj pytanie

5000 Pozostało znaków Sformatuj tekst za pomocą: # Heading, **bold** , _italic_. Kod HTML jest niedozwolony.
Publikując to pytanie, zgadzasz się na Warunki świadczenia usługi i Politykę prywatności.
• Użyj precyzyjnego tytułu dla swojego pytania.
• Zadaj konkretne pytanie i podaj wiek, płeć, objawy, rodzaj i czas trwania leczenia.
• Szanuj prywatność swoich i innych osób, nigdy nie publikuj pełnych nazwisk ani informacji kontaktowych.
• Niewłaściwe pytania zostaną usunięte.
• W pilnych przypadkach skontaktuj się z lekarzem, odwiedź szpital lub zadzwoń na pogotowie!