Edit concept Question Editor Create issue ticket

Limfangioleiomiomatoza


Prezentacja

 • Wysiłkowa duszność (zadyszka) i spontaniczna odma (zapaść płuc) opisywano jako początkowy prezentacji choroby u 49% i 46% pacjentów. Diagnoza jest zwykle opóźniony 5 do 6 lat.[pl.qwerty.wiki]
 • Prezentacja na temat: "Śródmiąższowe choroby płuc jako wskazanie do przeszczepiania płuc Katarzyna Lewandowska Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Warszawa.[slideplayer.pl]
 • Roczną prenumeratę multimedialnego czasopisma weterynaryjnego VetTrends Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma Filmy, szkolenia, zdjęcia i prezentacje jako uzupełnienie treści wydań ...i wiele więcej! Sprawdź[vettrends.pl]
Ból w klatce piersiowej
 • Najczęstszymi objawami rozwiniętej choroby są kaszel, duszność, ból w klatce piersiowej i krwioplucie.[mp.pl]
 • LIMFANGIOLEIOMIOMATOZA PŁUCNA - OBRAZ KLINICZNY Powodem zgłoszenia się pacjentek do lekarza jest najczęściej: uczucie duszności kaszel ból w klatce piersiowej W przebiegu choroby mogą pojawić się zagrażające życiu krwotoki z płuc.[lekarzkatowice.blogspot.com]
 • Najczęstszymi objawami limfangioleiomiomatozy są kaszel, ból w klatce piersiowej, duszność. Rzadziej krwioplucie i odkrztuszanie chłonki.[ukladu-oddechowego.choroby.biz]
 • Najczęstszymi objawami choroby są duszność, kaszel, ból w klatce piersiowej oraz krwioplucie (tab. 1). Wobec rzadkiego występowania LAM rozpoznanie choroby jest często opóźnione w stosunku do wystąpienia pierwszych objawów o 5-6 lat (16).[czytelniamedyczna.pl]
Kaszel
 • LIMFANGIOLEIOMIOMATOZA PŁUCNA - OBRAZ KLINICZNY Powodem zgłoszenia się pacjentek do lekarza jest najczęściej: uczucie duszności kaszel ból w klatce piersiowej W przebiegu choroby mogą pojawić się zagrażające życiu krwotoki z płuc.[lekarzkatowice.blogspot.com]
 • Wyróżniamy dwie postacie choroby Pierwszymi objawami choroby mogą być: odma opłucnowa chylothorax narastająca duszność wysiłkowa kaszel krwioplucie. Przebieg choroby jest zmienny, zwykle powoli postępujący.[pl.wikipedia.org]
 • Najczęstszymi objawami limfangioleiomiomatozy są kaszel, ból w klatce piersiowej, duszność. Rzadziej krwioplucie i odkrztuszanie chłonki.[ukladu-oddechowego.choroby.biz]
Duszność
 • Pierwszym objawem choroby może być stopniowo postępująca duszność, zwłaszcza podczas wysiłku fizycznego lub nagła duszność spowodowana wystąpieniem odmy opłucnowej.[mp.pl]
 • Najczęstszymi objawami limfangioleiomiomatozy są kaszel, ból w klatce piersiowej, duszność. Rzadziej krwioplucie i odkrztuszanie chłonki.[ukladu-oddechowego.choroby.biz]
 • Nagła duszność u pacjentów chorych na LAM może być wynikiem odmy opłucnowej (występuje u 2/3 chorych) - charakteryzuje się tendencją nawracającą u większości chorych. Ważne![forumonkologiczne.pl]
 • Pierwszym objawem choroby może być stopniowo postępująca duszność wysiłkowa, trudna do wyjaśnienia w oparciu o badanie fizykalne czy klasyczny radiogram klatki piersiowej, lub nagła duszność spowodowana wystąpieniem odmy opłucnowej.[czytelniamedyczna.pl]
Krwioplucie
 • Rzadziej krwioplucie i odkrztuszanie chłonki. Objawem tej choroby mogą być również naczyniakomięśniakotłuszczaki (angiomyolipoma) nerek oraz torbiele nerek lub wątroby.[ukladu-oddechowego.choroby.biz]
 • Wyróżniamy dwie postacie choroby Pierwszymi objawami choroby mogą być: odma opłucnowa chylothorax narastająca duszność wysiłkowa kaszel krwioplucie. Przebieg choroby jest zmienny, zwykle powoli postępujący.[pl.wikipedia.org]
 • Najczęstszymi objawami rozwiniętej choroby są kaszel, duszność, ból w klatce piersiowej i krwioplucie.[mp.pl]
Duszność wysiłkowa
 • Wyróżniamy dwie postacie choroby Pierwszymi objawami choroby mogą być: odma opłucnowa chylothorax narastająca duszność wysiłkowa kaszel krwioplucie. Przebieg choroby jest zmienny, zwykle powoli postępujący.[pl.wikipedia.org]
 • Objawy limfangioleiomiomatozy Pierwszymi objawami choroby może być odma opłucnowa lub duszność wysiłkowa. Wśród pierwszych objawów Limfangioleiomiomatozy wymienia się również obecność chłonki w jamie opłucnej i jamie trzewnej.[ukladu-oddechowego.choroby.biz]
 • Objawy i przebieg Pierwszymi objawami choroby mogą być: odma opłucnowa chylothorax narastająca duszność wysiłkowa kaszel krwioplucie . Przebieg choroby jest zmienny, zwykle powoli postępujący.[twojaapteka.com.pl]
Płyn w jamie opłucnej
 • […] w jamie opłucnej) Ważne![forumonkologiczne.pl]
 • […] w jamie opłucnej (ryc. 1).[czytelniamedyczna.pl]
 • Toracenteza Po wykryciu obecności nadmiaru płynu w jamie opłucnej lub wysięku opłucnowego, a położenie płynu jest potwierdzone, próbka płynu może pobrana do badania. Procedura usuwania cieczy z klatki piersiowej nazywa się Toracentezą.[toczenforum.pl]
Osteoporoza
 • Densytometria kości należy rozważyć u wszystkich chorych, którzy są unieruchomione i / lub w terapiach antyestrogen i wdrożyć odpowiednie leczenie dla osteoporozą pacjentów.[pl.qwerty.wiki]
 • (max. 70 r.ż – USA)  stosowanie kortykosteroidów w dawce 20 mg/d  BMI 30  ciężka objawowa osteoporoza  wentylacja mechaniczna  zły stan sprawności ograniczający zdolność do rehabilitacji (dystans w 6 – minutowym teście marszu 80m)  choroba refluksowa[slideplayer.pl]
 • W przypadku stwierdzenia osteoporozy stosuje się standardowe leczenie (wapń, suplementy witaminy D oraz bisfosfoniany).[czytelniamedyczna.pl]
Ból
 • LIMFANGIOLEIOMIOMATOZA PŁUCNA - OBRAZ KLINICZNY Powodem zgłoszenia się pacjentek do lekarza jest najczęściej: uczucie duszności kaszel ból w klatce piersiowej W przebiegu choroby mogą pojawić się zagrażające życiu krwotoki z płuc.[lekarzkatowice.blogspot.com]
 • Najczęstszymi objawami rozwiniętej choroby są kaszel, duszność, ból w klatce piersiowej i krwioplucie.[mp.pl]
 • W przeważającej większości przypadków, główne symptomy chorobowe pochodzą ze strony układu oddechowego: duszności, ból zlokalizowany w klatce piersiowej, kaszel, krwioplucie.[forumonkologiczne.pl]
 • Najczęstszymi objawami limfangioleiomiomatozy są kaszel, ból w klatce piersiowej, duszność. Rzadziej krwioplucie i odkrztuszanie chłonki.[ukladu-oddechowego.choroby.biz]
Obrzęk limfatyczny
 • Zmętnienie szlifem (12%) wskazują na obecność obrzęku limfatycznego śródmiąższowego z powodu przeciążenia.[pl.qwerty.wiki]
Zmęczenie
 • Konsensus kliniczny definicja LAM zawiera wiele objawów: Zmęczenie Kaszel Odkrztuszanie krwi (rzadko masywny) Ból w klatce piersiowej Chylous powikłania związane z niedrożnością limfatycznego, w tym chylothorax Chylous wodobrzusze Chylopericaridium Chyloptysis[pl.qwerty.wiki]
Niewydolność nerek
 • Leczenie niewydolności nerek KONSULTACJA PULMONOLOGICZNA TK klatki piersiowej: diagnostycznie u każdej dorosłej kobiety ze stwardnieniem guzowatym.[wspolnie.org]
 • nerek Wymaga dokładnego monitorowania czynności nerek i ciśnienia tętniczego Gruczolaki łojowe Zamraża się płynnym azotem, a większe zmiany można usuwać chirurgicznie lub za pomocą lasera Zalecenia Zalecane badania diagnostyczne u chorych z TSC według[doctormed.pl]

Dopracowanie

Płyn w jamie opłucnej
 • […] w jamie opłucnej) Ważne![forumonkologiczne.pl]
 • […] w jamie opłucnej (ryc. 1).[czytelniamedyczna.pl]
 • Toracenteza Po wykryciu obecności nadmiaru płynu w jamie opłucnej lub wysięku opłucnowego, a położenie płynu jest potwierdzone, próbka płynu może pobrana do badania. Procedura usuwania cieczy z klatki piersiowej nazywa się Toracentezą.[toczenforum.pl]
Niedodma
 • .  niewielkie zmiany w radiogramie (np. niewielka niedodma)  przekroczona nieznacznie liczba 20 paczkolat palenia papierosów  zgodność dawcy i biorcy pod względem zakażenia CMV (?)[slideplayer.pl]

Leczenie

 • Proponowano leczenie LAM doksycykliną , co wiąże się ze znacznie mniejszym ryzykiem objawów ubocznych [4] .[twojaapteka.com.pl]
 • Leczenie Nie ma skutecznej terapii mogącej doprowadzić do wyleczenia. Stosuje się przede wszystkim terapię objawową i zapobiegającą powstawaniu powikłań.[pl.wikipedia.org]
 • Leczenie polega na łagodzeniu objawów choroby i zapobieganiu powikłaniom. Nie istnieje skuteczna metoda leczenia, która pozwoliłaby na zniesienie zaburzeń lub zatrzymałoby proces niszczenia płuc.[ukladu-oddechowego.choroby.biz]

Rokowanie

 • Wejście w okres menopauzy jest czynnikiem poprawiającym rokowania. Zgon w wyniku tej choroby następuje z powodu niewydolności oddechowej. Leczenie polega na łagodzeniu objawów choroby i zapobieganiu powikłaniom.[ukladu-oddechowego.choroby.biz]
 • LIMFANGIOLEIOMIOMATOZA PŁUCNA - ROKOWANIE W efekcie progresji choroby chorzy na limfangioleiomiomatozę żyją średnio 8-10 lat od postawienia rozpoznania. 6.[lekarzkatowice.blogspot.com]
 • PRZEBIEG KLINICZNY I ROKOWANIE Limfangioleiomiomatoza jest chorobą o przewlekłym postępującym przebiegu u większości chorych, w czasie której stopniowo nasilają się cechy obturacji oskrzeli.[czytelniamedyczna.pl]
 • Jeśli całkowite usunięcie guza może być osiągnięte bez następczych znacznych deficytów neurologicznych, wtedy rokowanie jest dobre a ryzyko ponownego rozwinięcia się gwiaździaka małe.[wspolnie.org]
 • Rokowanie Zapalenie opłucnej oraz inne zaburzenia opłucnej mogą być poważne, w zależności co było ich przyczyną. Zazwyczaj leczenie zapalenia opłucnej ma doskonałe rokowania, ale nieleczone może powodować poważne komplikacje.[toczenforum.pl]

Etiologia

 • Etiologia i patomechanizm Etiologia limfangioleimiomatozy jest nieznana. Choroba występuje prawie wyłącznie u kobiet w wieku rozrodczym. Udowodniono rolę mutacji w genach supresorowych nowotworów w patogenezie limfangioleiomiomatozy.[pl.wikipedia.org]
 • Etiologia LAM nie jest znana. Nie stwierdzono dotychczas tendencji do rodzinnego występowania choroby. Nie wiadomo także dlaczego na LAM zapadają głownie młode kobiety.[medonet.pl]

Epidemiologia

 • Epidemiologia Szacowana częstość zachorowań na LAM w Europie i USA wynosi 1 na milion rocznie; nie ma danych o populacji azjatyckiej.[podyplomie.pl]
 • LIMFANGIOLEIOMIOMATOZA PŁUCNA - EPIDEMIOLOGIA Kobiety rasy kaukaskiej zapadają na tę chorobę zdecydowanie częściej niż przedstawicielki innych ras.[lekarzkatowice.blogspot.com]
 • Epidemiologia LAM jest niemal całkowicie ograniczony do kobiet. Natomiast torbiele płuc zgodne z LAM są zgłaszane w niektórych mężczyzn ze stwardnieniem guzowatym, bardzo niewielu z tych mężczyzn objawy.[pl.qwerty.wiki]
 • 6 Rozpoznanie 7 Różnicowanie 8 Leczenie 9 Zalecenia 10 Rokowanie Epidemiologia Stwardnienie guzowate spotykane jest we wszystkich grupach etnicznych i rasowych, jednakowo często u obu płci.[doctormed.pl]
Rozkład płci
Podział wiekowy

Patofizjologia

 • […] w połączeniu z faktem, że o charakterze powtarzającym LAM po przeszczepie płuc wykonuje te same mutacje TSC2 jak oryginalne Lam, doprowadził do „łagodny przerzutów” hipotezą, że komórki LAM mogą migrować lub przerzuty z jednego miejsca do drugiego. patofizjologia[pl.qwerty.wiki]

Zapobieganie

 • Leczenie polega na łagodzeniu objawów choroby i zapobieganiu powikłaniom. Nie istnieje skuteczna metoda leczenia, która pozwoliłaby na zniesienie zaburzeń lub zatrzymałoby proces niszczenia płuc.[ukladu-oddechowego.choroby.biz]
 • Oktreotyd (analog somatostatyny) i leki moczopędne są stosowane w zapobieganiu nawracającym przesiękom do jam ciała. Leczy się występującą często odmę opłucnową z zapadaniem się płuca.[twojaapteka.com.pl]
 • Leczenie limfangioleiomiomatozy odbywa się na zasadzie postępowania objawowego oraz ukierunkowane jest na zapobieganie powikłaniom (w tym leczenie ewentualnych powikłań).[forumonkologiczne.pl]

Zadaj pytanie

5000 Pozostało znaków Sformatuj tekst za pomocą: # Heading, **bold** , _italic_. Kod HTML jest niedozwolony.
Publikując to pytanie, zgadzasz się na Warunki świadczenia usługi i Politykę prywatności.
• Użyj precyzyjnego tytułu dla swojego pytania.
• Zadaj konkretne pytanie i podaj wiek, płeć, objawy, rodzaj i czas trwania leczenia.
• Szanuj prywatność swoich i innych osób, nigdy nie publikuj pełnych nazwisk ani informacji kontaktowych.
• Niewłaściwe pytania zostaną usunięte.
• W pilnych przypadkach skontaktuj się z lekarzem, odwiedź szpital lub zadzwoń na pogotowie!