Edit concept Question Editor Create issue ticket

Migotanie przedsionków


Prezentacja

Choroba serca
 • Dzieje się tak dlatego, że pacjenci z poważnymi chorobami serca żyją obecnie dłużej niż kiedyś, ale występujące u nich nieprawidłowości stanowią podstawę do pojawiania się arytmii - mówi w rozmowie z Pulsem Medycyny prof. Jerzy Lewczuk.[zdrowie.radiozet.pl]
 • Czynnikami predysponującymi do wystąpienia migotania przedsionków są choroby serca wywołujące wzrost ciśnienia w przedsionkach, które wpływają na remodeling ich ścian.[diagnosis.pl]
 • [rycina 3] Przyczyny AF mogą być podzielone na sercopochodne oraz inne: Przyczyny sercopochodne: nadciśnienie tętnicze choroba niedokrwienna serca niewydolność serca każda forma zapalenia serca kardiomiopatia naciekowa choroba serca zespół chorej zatoki[sercedlaarytmii.pl]
 • Dzieje się tak dlatego, że pacjenci z poważnymi chorobami serca żyją obecnie dłużej niż kiedyś, ale występujące u nich nieprawidłowości stanowią podstawę do pojawiania się arytmii" - mówi prof. Jerzy Lewczuk.[pulsmedycyny.pl]
 • Wydłużenie się średniej długości życia i starzenie się populacji oraz wzrost przeżywalności pacjentów z chorobami serca prowadzi paradoksalnie do stałego wzrostu zapadalności na migotanie przedsionków.[journals.viamedica.pl]
Tachykardia
 • Jeśli istnieje inny stan mogący prowadzić do tachykardii jak gorączka, infekcja czy odwodnienie to zniwelowanie tego stanu może prowdziać do kontroli tachykardii.[sercedlaarytmii.pl]
 • Bywa, że napady „szybkiego” migotanie przedsionków występują na przemian z bardzo wolną czynnością serca, a nawet z przerwami w jego pracy (tzw. zespół tachykardia-bradykardia).[profilaktykawmalopolsce.pl]
 • Czytaj też: Rodzaje tachykardii Migotanie przedsionków – przyczyny U podłoża migotania przedsionków mogą leżeć zarówno choroby sercowe, jak i inne schorzenia oraz określony tryb życia.[apteline.pl]
 • Z chwilą, gdy jest obecna dodatkowa droga przewodzenia (np. pęczek Kenta), bądź istnieje dysfunkcja w układzie bodźcoprzewodzącym, może dojść do tachykardii.[pl.wikipedia.org]
Ból w klatce piersiowej
 • Konsekwencje choroby mogą być bardzo poważne, dlatego szczególnie omdlenia oraz ból w klatce piersiowej powinny skłonić nas do szybkiego kontaktu z lekarzem.[enel.pl]
 • Objawami są niemiarowe tętno, uczucie kołatania serca, duszność, ból w klatce piersiowej, łatwe męczenie się, a nawet utrata przytomności.[profilaktykawmalopolsce.pl]
 • Jeżeli uczuciu kołatania serca towarzyszy silna duszność lub ból w klatce piersiowej – wezwij pogotowie. Jeśli w trakcie przyjmowania warfaryny/acenokumarolu wartość INR jest poniżej 2, oznacza to, że krew jest „zbyt gęsta”.[mp.pl]
 • Objawy kołatanie serca ból w klatce piersiowej duszność łatwe męczenie się zawroty głowy omdlenie poty gorsza tolerancja wysiłku uczucie lęku wielomocz nieregularne tętno z deficytem tętna Niekiedy pierwszą manifestacją migotania przedsionków są powikłania[pl.wikipedia.org]
Palpitacja
 • Pacjenci z migotaniem przedsionków skarżą się na kołatanie serca oraz palpitacje, wynikające z niemiarowego, przyspieszonego rytmu serca (dochodzącego do 130-160 uderzeń na minutę).[enel.pl]
 • Inni z kolei skarżą się na nieregularne bicie serca określane często jako palpitacje. Wśród objawów migotania przedsionków wymienia się też osłabienie, zawroty głowy, kołatania serca, duszności, omdlenia, zasłabnięcia, dzwonienie w uszach.[medonet.pl]
 • Warto zwrócić uwagę na: zwiększoną męczliwość nawet przy niewielkim wysiłku, nieregularne bicie serca, które pacjenci określają mianem "kołatania" lub "palpitacji", napady duszności i trudności z oddychaniem, zawroty głowy, ból i ucisk w klatce piersiowej[ktomalek.pl]
 • Inni z kolei zauważają nieregularne bicie serca określane często jako palpitacje, kołatanie. U wąskiej grupy pacjentów migotanie przedsionków może objawiać się pod postacią niepokoju, zawrotów głowy a nawet omdleniem.[diagnosis.pl]
Duszność
 • Niektórzy zauważają tylko zmęczenie, osłabienie czy duszność. Inni z kolei skarżą się na nieregularne bicie serca określane często jako palpitacje.[medonet.pl]
 • Objawami są niemiarowe tętno, uczucie kołatania serca, duszność, ból w klatce piersiowej, łatwe męczenie się, a nawet utrata przytomności.[profilaktykawmalopolsce.pl]
 • Jeżeli uczuciu kołatania serca towarzyszy silna duszność lub ból w klatce piersiowej – wezwij pogotowie. Jeśli w trakcie przyjmowania warfaryny/acenokumarolu wartość INR jest poniżej 2, oznacza to, że krew jest „zbyt gęsta”.[mp.pl]
 • Objawy kołatanie serca ból w klatce piersiowej duszność łatwe męczenie się zawroty głowy omdlenie poty gorsza tolerancja wysiłku uczucie lęku wielomocz nieregularne tętno z deficytem tętna Niekiedy pierwszą manifestacją migotania przedsionków są powikłania[pl.wikipedia.org]
Choroba niedokrwienna serca
 • Jeśli migotanie jest skutkiem wady serca, choroby niedokrwiennej serca lub jego zapalenia konieczne jest wdrożenie specjalistycznego leczenia.[zdrowie.radiozet.pl]
 • Współistniejąca choroba Lek pierwszego rzutu Lek drugiego rzutu nieobecna propafenon flekainid sotalol amiodaron chinidyna dizopiramid choroba niedokrwienna serca sotalol amiodaron dizopiramid chinidyna niewydolność serca amiodaron nadciśnienie tętnicze[pl.wikipedia.org]
 • Wpływ ma również nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, i niewydolność mięśnia sercowego. Przyczyna rozwoju choroby może dotyczyć również procesów poza układem krążenia.[ktomalek.pl]
 • Czynnikami sprzyjającymi wystąpieniu migotania przedsionków są również nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroba niedokrwienna serca i niewydolność serca.[medonet.pl]
 • „choroby cywilizacyjne”, jak np. nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca na tle miażdżycy, cukrzyca typu 2 czy otyłość, ale także niewydolność mięśnia sercowego, wady zastawek serca, obturacyjny bezdech senny, choroby płuc i tarczycy, niewydolność[profilaktykawmalopolsce.pl]
Zmęczenie
 • Symptomy arytmii związane są głównie z szybką czynnością serca i wzmożonym poczuciem zmęczenia.[enel.pl]
 • Niektórzy zauważają tylko zmęczenie, osłabienie czy duszność. Inni z kolei skarżą się na nieregularne bicie serca określane często jako palpitacje.[medonet.pl]
 • Tętno jest wtedy nieregularne, a osoby z migotaniem przedsionków mogą odczuwać niepokój w klatce piersiowej, kołatanie serca i zmęczenie.[zdrowie.radiozet.pl]
 • Niektórzy pacjenci zauważają tylko krążeniowe objawy migotania przedsionków i narzekają na zmęczenie, osłabienie czy duszności. Inni z kolei zauważają nieregularne bicie serca określane często jako palpitacje, kołatanie.[diagnosis.pl]
 • Pacjenci wymagający natychmiastowej pomocy moga prezentować: Zdekompensowaną niewydolność serca Hipotensję Niekontrolowane epizody niedokrwienne Mniej ostre objawy to: Kołatania serca Osłabienie Omdlenia Zmęczenie Przyczyny Czynniki ryzyka AF obejmują[sercedlaarytmii.pl]
Udar mózgu
 • Leczenie udarów mózgu w UE pochłania ok. 2 proc. budżetu przeznaczanego na opiekę zdrowotną. To ponad 30 mld euro. Zmniejszenie ryzyka udaru mózgu jest więc bardzo ważne.[zdrowie.wprost.pl]
 • Udar mózgu - największy wróg chorych z migotaniem przedsionków Udar mózgu to największe zagrożenie dla życia i zdrowia osób z migotaniem przedsionków (MP). W tej grupie chorych występuje on aż pięć razy częściej i przeważnie...[medonet.pl]
 • Najniebezpieczniejszą konsekwencją migotania przedsionków jest udar mózgu i zgon. Od 20-30% wszystkich przypadków niedokrwiennego udaru mózgu ma związek z tą arytmią.[diagnosis.pl]
 • Apiksaban uzyskał rejestrację w zapobieganiu udarom mózgu u chorych z AF w 2012 roku.[journals.viamedica.pl]
 • Uważa się, że migotanie przedsionków odpowiedzialne jest za około 20% przypadków udarów mózgu.[mp.pl]
Zawroty głowy
 • Niektórzy odczuwają tylko osłabienie, zawroty głowy, kołatania serca, duszności czy dzwonienie w uszach. Tymczasem migotanie przedsionków grozi nawet śmiercią.[medonet.pl]
 • Powoduje uczucie szybkiej i nieregularnej pracy serca, kołatania, silnego bicia, zawroty głowy, osłabienie, niepokój, poty, omdlenia. Czasami napady migotania przedsionków nie są wcale odczuwalne, a to jest wyjątkowo groźne.[zdrowie.radiozet.pl]
 • głowy; ból w klatce piersiowej, ucisk, szczególnie przy obecnej chorobie wieńcowej; niepokój i lęk.[enel.pl]
 • Warto zwrócić uwagę na: zwiększoną męczliwość nawet przy niewielkim wysiłku, nieregularne bicie serca, które pacjenci określają mianem "kołatania" lub "palpitacji", napady duszności i trudności z oddychaniem, zawroty głowy, ból i ucisk w klatce piersiowej[ktomalek.pl]
Zawroty głowy
 • Niektórzy odczuwają tylko osłabienie, zawroty głowy, kołatania serca, duszności czy dzwonienie w uszach. Tymczasem migotanie przedsionków grozi nawet śmiercią.[medonet.pl]
 • Powoduje uczucie szybkiej i nieregularnej pracy serca, kołatania, silnego bicia, zawroty głowy, osłabienie, niepokój, poty, omdlenia. Czasami napady migotania przedsionków nie są wcale odczuwalne, a to jest wyjątkowo groźne.[zdrowie.radiozet.pl]
 • głowy; ból w klatce piersiowej, ucisk, szczególnie przy obecnej chorobie wieńcowej; niepokój i lęk.[enel.pl]
 • Warto zwrócić uwagę na: zwiększoną męczliwość nawet przy niewielkim wysiłku, nieregularne bicie serca, które pacjenci określają mianem "kołatania" lub "palpitacji", napady duszności i trudności z oddychaniem, zawroty głowy, ból i ucisk w klatce piersiowej[ktomalek.pl]

Leczenie

 • Liczy się zatem odpowiednia profilaktyka, regularne badania i leczenie chorób, a także ogólne dbanie o zdrowie.[zdrowie.radiozet.pl]
 • Leczenie Leki stosowane w migotaniu przedsionków można podzielić na dwie grupy: kontrolujące częstość i kontrolujące rytm serca.[sercedlaarytmii.pl]
 • O migotaniu przetrwałym mówimy wówczas, gdy trwa ono dłużej niż 7 dni – w takim przypadku aby powrócić do rytmu zatokowego zazwyczaj należy wdrożyć leczenie przy zastosowaniu kardiowersji elektrycznej.[apteline.pl]
 • Leczenie migotania przedsionków wymaga wykrycia przyczyny i następnie wybrania odpowiedniej strategii leczenia samej arytmii.. Po przywróceniu prawidłowego rytmu serca kolejnym krokiem jest utrzymanie go.[diagnosis.pl]
 • Obecnie większość chorych rozpoczynających leczenie przeciwkrzepliwe VKA otrzymuje warfarynę.[journals.viamedica.pl]

Rokowanie

 • Udar niedokrwienny mózgu w ich następstwie ma zdecydowanie gorsze rokowanie od udaru niedokrwiennego mózgu, powstającego np. w wyniku zwężenia tętnic szyjnych.[zdrowie.wprost.pl]
 • Rokowanie u takich pacjentów jest dobre.[pl.wikipedia.org]
 • Udary mózgu w przebiegu AF wiążą się z większym deficytem neurologicznym i gorszym rokowaniem dotyczącym przeżycia, stopnia niepełnosprawności i zaburzeń poznawczych [18, 19]. W ciągu pierwszego roku śmiertelność w tej grupie sięga 50% [20].[journals.viamedica.pl]

Etiologia

 • ., et. al, Etiologia i patogeneza migotania przedsionków. Postępy Nauk Medycznych, 2015 (8); 611-614. 3. Świetlik E., Pruszczyk P., Migotanie przedsionków a nadciśnienie tętnicze. Postępy Nauk Medycznych, 2011 (s3); 63-67. 4.[enel.pl]

Patofizjologia

 • Patofizjologia Migotanie przedsionków jest spowodowane przez wielokrotne pętle nawrotne krążące w obrębie mięśni przedsionków, które ?bombardują? węzeł przedsionkowo- komorowy, co często prowadzi do tachykardii o nieregularnym charakterze.[sercedlaarytmii.pl]

Zapobieganie

 • ZOBACZ: Kardiowersja elektryczna w migotaniu przedsionków, częstoskurczu Zapobieganie migotaniu przedsionków Migotaniu przedsionków można w dużym stopniu zapobiegać, robiąc coś, co dla wielu osób i wielu lekarzy jest naturalne - badając i skutecznie lecząc[zdrowie.radiozet.pl]
 • Istnieje kilka metod leczenia, bardzo istotne jest osiągnięcie dwóch celów: redukcja objawów arytmii oraz zapobieganie powikłaniom.[enel.pl]
 • Najważniejsze wydaje się zapobieganie powstawaniu zakrzepów poprzez stosowanie leków przeciwkrzepliwych. Możliwe jest również zastosowanie leków zwalniających rytm serca.[medonet.pl]
 • Zapobieganie zdarzeniom zakrzepowo-zatorowym to najważniejsze postępowanie w migotaniu przedsionków.[profilaktykawmalopolsce.pl]
 • Celem leczenia AF jest zredukowanie objawów arytmii i zapobieganie ewentualnym powikłaniom. Podstawą jest terapia farmakologiczna.[ktomalek.pl]

Zadaj pytanie

5000 Pozostało znaków Sformatuj tekst za pomocą: # Heading, **bold** , _italic_. Kod HTML jest niedozwolony.
Publikując to pytanie, zgadzasz się na Warunki świadczenia usługi i Politykę prywatności.
• Użyj precyzyjnego tytułu dla swojego pytania.
• Zadaj konkretne pytanie i podaj wiek, płeć, objawy, rodzaj i czas trwania leczenia.
• Szanuj prywatność swoich i innych osób, nigdy nie publikuj pełnych nazwisk ani informacji kontaktowych.
• Niewłaściwe pytania zostaną usunięte.
• W pilnych przypadkach skontaktuj się z lekarzem, odwiedź szpital lub zadzwoń na pogotowie!