Edit concept Question Editor Create issue ticket

Moczówka prosta


Prezentacja

Polidypsja
 • Zdarza się, że polidypsja występuje u chorych na cukrzycę oraz nadczynność tarczycy.[zdrowie.gazeta.pl]
 • Wzrost tych parametrów wyklucza moczówkę i przemawia za zaburzeniami psychicznymi jako podłożem zaburzenia (polidypsja psychogenna). Test odwodnieniowy - sposób przeprowadzenia: W dniu badania pacjent nie przyjmuje żadnych płynów.[medme.pl]
 • Moczówka prosta (łac. diabetes insipidus) – choroba objawiająca się poliurią, polidypsją oraz niezdolnością do zagęszczania moczu.[pl.wikipedia.org]
 • […] się nokturii i polidypsji nocnej).[czytelniamedyczna.pl]
Zaparcie
 • Występuje: częste oddawanie rozcieńczonego moczu, moczenie w nocy (szczególnie u dzieci), wzmożone pragnienie, zaparcia, u niemowląt mogą pojawić się: wymioty, zaparcia oraz wysoka temperatura, zaburzenia widzenia (związane z guzem wewnątrzczaszkowym)[medonet.pl]
 • […] częste moczenie nocne (szczególnie u dzieci) polidypsja czyli trudne do zaspokojenia pragnienie zmęczenie wynikające z niedostatecznego wypoczynku nocnego (pragnienie oraz potrzeba oddania moczu budzą chorego kilkakrotnie w ciągu nocy) suchość dłoni zaparcia[poradnikzdrowie.pl]
 • Poza zwiększonym oddawaniem moczu (zwłaszcza w nocy) i wzmożonym pragnieniem, pojawiają się wymioty i zaparcia. Z powodu odwodnienia popularne bywa także rozdrażnienie, utrata masy ciała, zahamowanie wzrostu, podwyższona temperatura ciała.[hellozdrowie.pl]
Zmęczenie
 • Moczówka prosta - objawy i leczenie Moczówka prosta objawia się: wzmożonym pragnieniem, zmęczeniem, podwyższoną temperaturą, zaparciami, spoconymi dłońmi.[portal.abczdrowie.pl]
 • […] prowadząca do upośledzenia funkcji wydalniczych) - choroby śródmiąższowej nerek - przewlekłej hiperkalcemii (podwyższony poziom wapnia we krwi) - hipokaliemii (zbyt wysokie stężenie potasu we krwi) Moczówce prostej bardzo często towarzyszy gorączka, zmęczenie[zdrowie.gazeta.pl]
 • Moczówka prosta: objawy poliuria czyli oddawanie bardzo dużej ilości rozcieńczonego, bezbarwnego moczu (nawet do 15-20 litrów na dobę) nokturia czyli częste moczenie nocne (szczególnie u dzieci) polidypsja czyli trudne do zaspokojenia pragnienie zmęczenie[poradnikzdrowie.pl]
 • Dlatego mogą pojawić się także: zmęczenie, brak energii, problemy z koncentracją i rozdrażnienie. U chorych, którzy uzupełniają płyny i elektrolity, nie pojawiają się inne dolegliwości.[hellozdrowie.pl]
Utrata masy ciała
 • Z powodu odwodnienia popularne bywa także rozdrażnienie, utrata masy ciała, zahamowanie wzrostu, podwyższona temperatura ciała.[hellozdrowie.pl]
 • Utrata masy ciała nie może przekroczyć 3% (większa utrata jest wskazaniem do przerwania badania). Osmolalność moczu mierzy się przed rozpoczęciem testu, a następnie co godzinę (do zakończenia testu lub jego przerwania ze względu na wskazania).[medme.pl]
Zmęczenie
 • Moczówka prosta - objawy i leczenie Moczówka prosta objawia się: wzmożonym pragnieniem, zmęczeniem, podwyższoną temperaturą, zaparciami, spoconymi dłońmi.[portal.abczdrowie.pl]
 • […] prowadząca do upośledzenia funkcji wydalniczych) - choroby śródmiąższowej nerek - przewlekłej hiperkalcemii (podwyższony poziom wapnia we krwi) - hipokaliemii (zbyt wysokie stężenie potasu we krwi) Moczówce prostej bardzo często towarzyszy gorączka, zmęczenie[zdrowie.gazeta.pl]
 • Moczówka prosta: objawy poliuria czyli oddawanie bardzo dużej ilości rozcieńczonego, bezbarwnego moczu (nawet do 15-20 litrów na dobę) nokturia czyli częste moczenie nocne (szczególnie u dzieci) polidypsja czyli trudne do zaspokojenia pragnienie zmęczenie[poradnikzdrowie.pl]
 • Dlatego mogą pojawić się także: zmęczenie, brak energii, problemy z koncentracją i rozdrażnienie. U chorych, którzy uzupełniają płyny i elektrolity, nie pojawiają się inne dolegliwości.[hellozdrowie.pl]
Ból głowy
 • Poza objawami moczówki prostej pojawiają się wtedy następujące dolegliwości: ogólne osłabienie, suchość w jamie ustnej, przesuszenie skóry, ból głowy, utrata masy ciała, niekontrolowane skurcze mięśni, przyspieszenie akcji serca, spadek ciśnienia tętniczego[hellozdrowie.pl]
 • Więcej z działu Układ nerwowy NOWY NUMER W numerze 2/2020 "Zdrowia": co pomoże na ból głowy, sztuczne hormony wokół nas, dźwięczny głos na lata, stopy bez odcisków, eko zwierzak w domu, chudnij z wyobraźnią, hity zdrowej kuchni.[poradnikzdrowie.pl]
 • Andrzej Szczudlik, Elżbieta Gryz, Paweł Szermer Klasterowy ból głowy Klasterowy ból głowy to rodzaj samoistnego napadowego bólu głowy, występującego okresowo. Ból ten charakteryzuje się właśnie tym, że powraca raz lub kilka razy w...[medonet.pl]
Zaburzenia snu
 • Z zespołem Dravet związane są liczne inne, poza napadami padaczkowymi, problemy, takie jak: zaburzenia integracji sensorycznej zwiększona częstość infekcji zaburzenia ze spektrum zachowań autystycznych zaburzenia snu zaburzenia wzrostu i stanu odżywienia[poradnikzdrowie.pl]
Wielomocz
 • Objawy moczówki prostej Objawy moczówki prostej to wzmożone pragnienie oraz zwiększenie ilości wydalanego moczu na dobę (wielomocz, poliuria).[hellozdrowie.pl]
 • Chorobie towarzyszy również poliuria (wielomocz) oraz polidypsja. Pierwszy termin oznacza wydalanie więcej niż 3 litrów moczu na dobę. Drugi to nadmierne pragnienie.[zdrowie.gazeta.pl]
 • Typowy cechy moczówki prostej: niska osmolalność moczu, mały ciężar właściwy moczu, wielomocz, duża ilości sodu w surowicy krwi.[medonet.pl]
 • Objawy moczówki prostej Dla moczówki prostej charakterystyczne jest występowanie trzech objawów (w nawiasach podano nazwy funkcjonujące w literaturze medycznej): wielomocz (poliuria) - czyli oddawanie bardzo dużych ilości moczu rzędu 5-25 litrów na dobę[medme.pl]
 • Pozostałymi, często występującymi, objawami są: wielomocz, wymioty, wzmożone pragnienie, odwodnienie, brak łaknienia, upośledzenie rozwoju psychomotorycznego (spowodowane stanami odwodnienia).[czytelniamedyczna.pl]
Nykturia
 • Bardzo charakterystyczne dla moczówki jest nocne oddawanie moczu (nykturia), jego brak praktycznie wyklucza występowanie tej choroby.[medme.pl]

Leczenie

 • Leczenie farmakologiczne jest przewlekłe – czasami brakujący hormon należy podawać przez całe życie.[portal.abczdrowie.pl]
 • Moczówka prosta - leczenie Moczówka prosta centralna Leczenie tego rodzaju moczówki to leczenie substytucyjne, które polega na uzupełnianiu niedoborów wazopresyny - desmopresyną, która ma do niej podobne działanie.[medonet.pl]
 • Leczenie moczówki prostej jest uzależnione od jej rodzaju. Moczówka prosta centralna: jej przyczyną jest zaburzone wytwarzanie wazopresyny, a leczenie polega na podawaniu jej syntetycznej odmiany - desmopresyny.[mp.pl]
 • Leczenie moczówki Wrodzone postaci choroby są nieuleczalne.[poradnikzdrowie.pl]

Rokowanie

 • Rokowania pacjentów są dość niepomyślne – nawet połowa dzieci z tą jednostką umiera jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku życia.[poradnikzdrowie.pl]
 • Rokowanie co do przeżycia zależy od choroby podstawowej. Ze względu na fakt, że u osób nieprzytomnych kontrola przyjmowania płynów jest utrudniona, zaleca się pacjentom, u których występuje moczówka prosta, noszenie przy sobie informacji o chorobie.[medme.pl]
 • Natomiast zespół padaczkowy charakteryzuje się współistnieniem grup oznak i objawów związanych z przebiegiem padaczki i często zawierających wskazówki co do rokowania.[czytelniamedyczna.pl]

Etiologia

 • Głównymi objawami występującymi u wszystkich chorych, aczkolwiek mało charakterystycznymi są: – gorączka o nieznanej etiologii, – opóźnienie rozwoju somatycznego, – mały przyrost długości ciała (niski wzrost) (7).[czytelniamedyczna.pl]
 • PADACZKA ETIOLOGIA Padaczka należy do grupy chorób, których etiologia jest niejednolita, a patogeneza wieloczynnikowa. Etiologia padaczki nie jest rozpoznawana w 65-75%.[emg-neurolog.pl]
 • Inaczej niż napady przygodne, padaczki nie mają związku z zaburzeniami homeostazy ustrojowej, ale są przewlekłym zaburzeniem czynności mózgu o różnej etiologii.[pulsmedycyny.pl]

Epidemiologia

 • […] podwzgórzowo-przysadkowego: - guzy śródsiodłowe (25%) - zabiegi neurochirurgiczne (20%) - urazy głowy (16%) - choroby autoimmunologiczne i zapalne (8%) Idiopatyczna moczówka prosta - pochodzenie nieznane (30%) Postaci rodzinne moczówki prostej ( 2%) Epidemiologia[ferring.com.pl]
 • PADACZKA EPIDEMIOLOGIA Przyjmuje się, że wskaźnik zachorowalności na padaczkę wynosi 60/100 000 na rok, czyli około 1 %. Z tego tylko u 10% napady będą się powtarzać dając podstawę do rozpoznania padaczki.[emg-neurolog.pl]
Rozkład płci
Podział wiekowy

Patofizjologia

 • W: Piotr Thor: Podstawy patofizjologii człowieka. Kraków: VESALIUS, 2009, s. 99-100.[pl.wikipedia.org]
 • ,Podstawy patofizjologii człowieka,, Traczyk W.,Diagnostyka czynnościowa człowieka. Fizjologia stosowana,,[medme.pl]
 • PADACZKA PATOFIZJOLOGIA Wyładowanie padaczkowe i napad padaczkowy są właściwością zarówno zdrowej, jak i chorej komórki nerwowej. Napad padaczkowy jest wyrazem gwałtownego i nadmiernego wyładowania komórki, w wyniku depolaryzacji błony komórkowej.[emg-neurolog.pl]

Zapobieganie

 • Nie ma metod zapobiegania zachorowaniu na moczówkę prostą ośrodkową.[mp.pl]
 • PADACZKA ZAPOBIEGANIE Zapobieganie padaczce można rozpatrywać w trzech aspektach: Pierwotny - dotyczący przyczyn rozwoju padaczki.[emg-neurolog.pl]
 • Jak zapobiegać? 1. Ważna jest opieka nad ciężarną matką i dzieckiem oraz poradnictwo genetyczne. 2. Zapobieganie urazom głowy. 3. Podawanie leków przeciwpadaczkowych u osób z poważnym urazem głowy lub uszkodzeniem mózgu. 4.[medonet.pl]
 • Zapobiega to rozwojowi zaburzeń charakterologicznych, spowodowanych na ogół nie samą chorobą, ale stosunkiem otoczenia, które z jednej strony zachowuje się nadopiekuńczo, z drugiej zaś odrzucająco.[pulsmedycyny.pl]

Zadaj pytanie

5000 Pozostało znaków Sformatuj tekst za pomocą: # Heading, **bold** , _italic_. Kod HTML jest niedozwolony.
Publikując to pytanie, zgadzasz się na Warunki świadczenia usługi i Politykę prywatności.
• Użyj precyzyjnego tytułu dla swojego pytania.
• Zadaj konkretne pytanie i podaj wiek, płeć, objawy, rodzaj i czas trwania leczenia.
• Szanuj prywatność swoich i innych osób, nigdy nie publikuj pełnych nazwisk ani informacji kontaktowych.
• Niewłaściwe pytania zostaną usunięte.
• W pilnych przypadkach skontaktuj się z lekarzem, odwiedź szpital lub zadzwoń na pogotowie!