Edit concept Question Editor Create issue ticket

Niewydolność łożyska


Prezentacja

Niewydolność nerek

Leczenie

  • Admin, Łożyskowe przyczyny niewydolności, objawy, leczenie, pl.mednews.in.ua [dostęp 2018-01-09] (ang.). Grzegorz H. Bręborowicz, Położnictwo i Ginekologia, 2010.[pl.wikipedia.org]
  • Ratunek – badania prenatalne Ratunkiem w takich sytuacjach dla przyszłych mam i ich dzieci są badania prenatalne, które pozwalają odpowiednio wcześnie wykryć nieprawidłowe funkcjonowanie łożyska i wdrożyć leczenie.[swiadomamama.pl]
  • Zawał łożyska - leczenie Należy stale monitorować czynność serca płodu i funkcję skurczową macicy. Podstawowym postępowaniem w takich przypadkach jest rozwiązanie ciąży drogą cięcia cesarskiego, o ile płód jest zdolny do życia pozamacicznego.[poradnikzdrowie.pl]

Rokowanie

  • Stadia zaawansowania IUGR i postępowanie Rokowanie dla płodów SGA z IUGR w stadium 0 jest dobre. Zaleca się postępowanie ambulatoryjne i badanie metodą Dopplera co 2 tygodnie.[podyplomie.pl]

Etiologia

  • Etiologia tej patologii jest złożona i zwykle nie można wyróżnić jednego jej powodu. Rolę odgrywają tutaj zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe.[zdrowie.tvn.pl]
  • Większość przypadków zapalenia kosmków łożyska ma jednak nieznaną etiologię. Zapalenie kosmków niesie duże ryzyko wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu.[parenting.pl]
  • Po ustaleniu rozpoznania należy koniecznie zidentyfikować etiologię zaburzenia.[podyplomie.pl]
  • Jej etiologia nie jest znana. Niewydolność wtórna wywołana jest różnymi czynnikami zarówno ze strony matki, płodu jak i samego łożyska i dochodzi do niej podczas trwania ciąży.[forumginekologiczne.pl]

Zapobieganie

  • To szokujące zjawisko, nazywane placentofagią (placenta - po łacinie łożysko), oparte jest na założeniu, że to dobry pokarm, który po porodzie pozwala na szybkie odzyskanie równowagi hormonalnej i zapobiega depresji.[mamotoja.pl]
  • W zapobieganiu nadmiernego wzrostu płodu niezbędne jest rozpoznanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej i wdrożenie leczenia mającego na celu normalizację poziomu glukozy we krwi matki.[czytelniamedyczna.pl]

Zadaj pytanie

5000 Pozostało znaków Sformatuj tekst za pomocą: # Heading, **bold** , _italic_. Kod HTML jest niedozwolony.
Publikując to pytanie, zgadzasz się na Warunki świadczenia usługi i Politykę prywatności.
• Użyj precyzyjnego tytułu dla swojego pytania.
• Zadaj konkretne pytanie i podaj wiek, płeć, objawy, rodzaj i czas trwania leczenia.
• Szanuj prywatność swoich i innych osób, nigdy nie publikuj pełnych nazwisk ani informacji kontaktowych.
• Niewłaściwe pytania zostaną usunięte.
• W pilnych przypadkach skontaktuj się z lekarzem, odwiedź szpital lub zadzwoń na pogotowie!