Edit concept Question Editor Create issue ticket

Odwracalny zespół zwężenia naczyń mózgowych


Prezentacja

Nadciśnienie tętnicze
 • Przemijający atak niedokrwienny występuje także częściej u osób z tzw. czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, do których należą: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, cukrzyca, palenie tytoniu, otyłość typu tzw. brzusznego, różne choroby serca,[mp.pl]
Nudności
 • […] rzadziej przyjemnego zapachu · napady wegetatywne (autonomiczne) : - często nieprzyjemne trudne do określenia uczucie ucisku w nadbrzuszu w pobliżu wyrostka mieczykowatego, lub okolicy pępka, które wędruje do góry (do gardła, szyi, głowy) - niekiedy nudności[emedycyna.info]
 • Na wazowagalną przyczynę omdleń wskazują: kołatanie serca, zaburzenia widzenia, nudności, obfite pocenie się, uczucie gorąca. Omdlenie spowodowane hipotonią ortostatyczną występuje, gdy pionizacja powoduje zbyt duże obniżenie ciśnienia skurczowego.[przegladokulistyczny.pl]
Drgawki
 • Co to są drgawki? Drgawki to nagłe, przemijające i nieprawidłowe zjawiska natury ruchowej.[doz.pl]
 • […] je toniczny skurcz - przebieg napadu jest bardzo charakterystyczny : drgawki rozpoczynają się w kąciku ust, stopniowo obejmują całą połowę twarzy, a następnie kończynę górną i dolną drgawki początkowo obejmujące stopę, przenoszą się na cała konczynę[emedycyna.info]
 • Zwykle kończy się wystąpieniem głębokiego wdechu, po którym rozpoczyna się faza kloniczna, czyli drgawki całego ciała, trwające ok. 1-2 min.[padaczka.pl]
 • Oprócz najbardziej znanej postaci napadów - przebiegających z drgawkami w obrębie całego ciała i z utratą przytomności - określanych mianem uogólnionego napadu drgawek, napad padaczkowy może się ograniczać do drgań ręki, nogi, dłoni a nawet jednego z[epilepsy.pl]
 • Po fazie tonicznej następuje faza kloniczna, która zwykle rozpoczyna się głębokim wdechem i polega na występowaniu drgawek utrzymujących się również do około minuty.[poradnikzdrowie.pl]
Ataksja
 • […] z niedowładem (ataksja hemiparetyczna), zespół czuciowo-ruchowy, zespół dyzartria-niezgrabna ręka zawał mózgu w obszarze unaczynienia tylnego (POCI – posterior circulation infarct) – objawy kliniczne uszkodzenia pnia mózgu lub izolowane niedowidzenie[podyplomie.pl]
 • Będą to wówczas: zawroty głowy, niezgrabność i trudności z koordynowaniem ruchów (ataksja), podwójne widzenie, i inne; objawy te są mniej typowe dla udaru czy TIA stąd mogą stwarzać problemy lekarzom w diagnostyce różnicowej.[mp.pl]
 • W przypadku niedokrwienia w obszarze zaopatrywanym przez tętnice kręgowo-podstawne omdleniu towarzyszą ataksja, zawroty głowy i zaburzenia ruchów gałek ocznych.[przegladokulistyczny.pl]
 • Początek objawów zwykle obserwuje się w wieku dorosłym, uszkodzenie OUN jest wynikiem migroangiopatii, a obraz kliniczny obejmuje postępujące zaburzenia poznawcze, dyzartrię, niedowład, ataksję i migrenę.[journals.viamedica.pl]
Dezorientacja
 • […] różnorodnością objawów klinicznych: zaburzenia wzrokowe, węchowe, smakowe, zaburzenia równowagi, drgawki jednej połowy ciała lub jednej kończyny, obniżenie lub wzrost napięcia w tych kończynach, zaburzenia świadomości, zaburzenia poznawcze, pamięci, dezorientacja[padaczka.pl]

Leczenie

 • Osoba chora na padaczkę zawsze powinna nosić przy sobie dowód tożsamości oraz spis aktualnie stosowanych leków, a także adres i numer telefonu do lekarza prowadzącego leczenie. neurolog badanie EEG epileptolog POWRÓT Tagi: padaczka, napad Jacksona, leczenie[alfa-lek.pl]
 • Dowiedz się więcej: Pleśniawki u niemowląt - leczenie, przyczyny, objawy[apteline.pl]
 • Zobacz film: "Farmakologiczne leczenie zmian skórnych" 1.[uroda.abczdrowie.pl]
 • Leczenie padaczki Leczenie padaczki ma przede wszystkim pomóc choremu normalnie, a przynajmniej zadawalająco funkcjonować w żuciu codziennym. Ważne jest złagodzenie napadów lub spowodowanie ich całkowitego ustąpienia.[medonet.pl]
 • Zapewne będzie konieczne leczenie antybiotykiem. Jeśli kłopot jest wywołany właśnie przez stosowany już antybiotyk, także trzeba iść z dzieckiem do lekarza.[parenting.pl]

Rokowanie

 • Prawidłowe rozpoznanie zespołu pozwala na zastosowanie skuteczniejszego leczenia, określenie czasu jego trwania i ocenę rokowania. Pewne łagodne zespoły wieku dziecięcego nie wymagają leczenia farmakologicznego.[podyplomie.pl]
 • Informacje ogólne • Pierwsza pomoc • Rozpoznanie • Leczenie i rokowania • Więcej informacji • Przydatne linki • Pytania i odpowiedzi Padaczka Według definicji światowej Organizacji Zdrowia pojęciem padaczki określa się przewlekłe zaburzenia czynności[padaczka.pl]
 • Rozróżnianie poszczególnych typów ataków padaczki ma znaczenie zarówno ze względu na ustalenie rokowania pacjenta, ale i w związku z ustalaniem leczenia – wybór zalecanych pacjentowi leków nierzadko uzależniony jest od tego, jaki dokładnie rodzaj napadów[poradnikzdrowie.pl]
 • Wyważenie postaw ograniczających z zachęcających czy zezwalających musi być indywidualnie określone z uwagi na dużą różnorodność postaci, przebiegu padaczki, oddziaływania na leki, rokowanie i postawę osób z padaczką.[epilepsy.pl]

Etiologia

 • […] ogólne • Pierwsza pomoc • Rozpoznanie • Leczenie i rokowania • Więcej informacji • Przydatne linki • Pytania i odpowiedzi Padaczka Według definicji światowej Organizacji Zdrowia pojęciem padaczki określa się przewlekłe zaburzenia czynności mózgu o różnej etiologii[padaczka.pl]
 • Podział ze względu na etiologię niedokrwienia Podział uwzględniający etiologię udarów niedokrwiennych jest najczęściej stosowany w badaniach klinicznych.[podyplomie.pl]
 • PADACZKA ETIOLOGIA Padaczka należy do grupy chorób, których etiologia jest niejednolita, a patogeneza wieloczynnikowa. Etiologia padaczki nie jest rozpoznawana w 65-75%.[emg-neurolog.pl]

Epidemiologia

 • W rozdziale przedstawiono podstawowe dane dotyczące epidemiologii, rozpoznawania, leczenia oraz zasad profilaktyki pierwotnej i wtórnej niedokrwiennego udaru mózgu.[podyplomie.pl]
 • […] padaczka – stan chorobowy, który przejawia się nawracającymi zaburzeniami czynności mózgu w postaci rozmaitych napadów somatycznych, wegetatywnych i psychicznych EPIDEMIOLOGIA: · zachorowalność : 60/100 tys.[emedycyna.info]
 • PADACZKA EPIDEMIOLOGIA Przyjmuje się, że wskaźnik zachorowalności na padaczkę wynosi 60/100 000 na rok, czyli około 1 %. Z tego tylko u 10% napady będą się powtarzać dając podstawę do rozpoznania padaczki.[emg-neurolog.pl]
Rozkład płci
Podział wiekowy

Patofizjologia

 • Patofizjologia Patofizjologia encefalopatii nadciśnieniowej i zespołu PRES nie jest dokładnie wyjaśniona.[podyplomie.pl]
 • PADACZKA PATOFIZJOLOGIA Wyładowanie padaczkowe i napad padaczkowy są właściwością zarówno zdrowej, jak i chorej komórki nerwowej. Napad padaczkowy jest wyrazem gwałtownego i nadmiernego wyładowania komórki, w wyniku depolaryzacji błony komórkowej.[emg-neurolog.pl]

Zapobieganie

 • Jak zapobiegać odparzeniom pieluszkowym u niemowlaka? Najlepszą profilaktyką odparzeń u dzieci jest odpowiednia pielęgnacja i przestrzeganie zasad higieny.[apteline.pl]
 • Aby zapobiegać tworzeniu się odparzeń, musimy zmniejszyć poziom tarcia skóry o skórę lub skóry o ubranie.[uroda.abczdrowie.pl]
 • Jak zapobiegać odparzeniom? Aby skutecznie zapobiegać odparzeniom, warto przestrzegać kilku prostych zasad. Do butów, szczególnie latem, dobrze jest zakładać bawełniane, przewiewne skarpetki, które wchłoną pot.[medonet.pl]

Zadaj pytanie

5000 Pozostało znaków Sformatuj tekst za pomocą: # Heading, **bold** , _italic_. Kod HTML jest niedozwolony.
Publikując to pytanie, zgadzasz się na Warunki świadczenia usługi i Politykę prywatności.
• Użyj precyzyjnego tytułu dla swojego pytania.
• Zadaj konkretne pytanie i podaj wiek, płeć, objawy, rodzaj i czas trwania leczenia.
• Szanuj prywatność swoich i innych osób, nigdy nie publikuj pełnych nazwisk ani informacji kontaktowych.
• Niewłaściwe pytania zostaną usunięte.
• W pilnych przypadkach skontaktuj się z lekarzem, odwiedź szpital lub zadzwoń na pogotowie!