Edit concept Question Editor Create issue ticket

Protoporfiria erytropoetyczna


Prezentacja

 • . - prezentacja tego kompleksu przez kom. Langerhansa wedrujące do okolicznych węzłów chłonnych pomocniczym limfocytom T. - limf.[quizlet.com]
 • […] komórki Langerhansa (LC, dendrytyczne) – makrofagi pochodzenia szpikowego prezentujące antygeny limfocytom T i niezbędne do ich aktywacji (nadwraŜliwość typu IV); posiadają receptory dla Fcγ i C3 oraz antygeny MHC-II (HLA-DR, DP, DQ) UV, RTG (-) LC ag prezentacja[mafiadoc.com]
Wymioty
 • 2-3 dni- powoduje zjawisko tachyfilaksji - plazmafereza- usuwa bliżej nie scharakteryzowany czynnik w surowicy Pokrzywka ostra- co ją wywołuje- Urticaria acuta Czynniki wywołujące: - pokarmy- objawy pojawiają się w kilka hh po spożyciu: o nudności o wymioty[quizlet.com]
 • .), itrakonazol (100 – 200 mg/d), flukonazol (Diflucan), mikonazol, ekonazol, klotrimazol, bifonazol spektrum: wszystkie dermatofity i droŜdŜaki dz. niepoŜądane: hepatotoksyczność, p/androgenne (ginekomastia), wymioty, biegunki, bóle głowy przeciwwskazania[mafiadoc.com]
Nudności
 • […] powtarza się co 2-3 dni- powoduje zjawisko tachyfilaksji - plazmafereza- usuwa bliżej nie scharakteryzowany czynnik w surowicy Pokrzywka ostra- co ją wywołuje- Urticaria acuta Czynniki wywołujące: - pokarmy- objawy pojawiają się w kilka hh po spożyciu: o nudności[quizlet.com]
Gorączka
 • -pat. diagnostyka róŜnicowa z: rumień stwardniały – guzowate zap. naczyń, zw. z przebyciem tbc rumień guzowaty – brak rozpadu, umiejscowienie na prostownikach, szybszy przebieg, gorączka PAN – odmiana skórna – LR, układ wzdłuŜ naczyń, hist.[mafiadoc.com]
 • . - Objawy są nietypowe: a) gorączka, b) powiększenie węzłów chłonnych, c) bóle mięśni i stawów, bóle głowy, wysypka. - We krwi osób zakażonych za pomocą specjalnych testów można wykryć przeciwciała anty-HIV.[quizlet.com]
Ból
 • Natomiast do charakterystycznych objawów pojawiających się jedynie u mężczyzn: - wydzielin z cewki moczowej - ból jąder Kiła (syfilis) jest chorobą wywoływaną przez krętki blade. - w miejscu ich wniknięcia po 3 tygodniach (od 10 do 60, a nawet 110 dni[quizlet.com]
 • -pat. ropień i ropowica odzębowa – ostrzejszy przebieg, miękki naciek, rzadziej szczękościsk tbc rozpływna – bardziej miękki naciek, zajęte węzły, bardziej przewlekła, mniejszy ból, ( ) odczyny serologiczne leczenie: penicylina prokainowa 4,8[mafiadoc.com]
Zmęczenie
 • .: współistnienie róŜnych zak. narządów płciowych, miesiączka, stres i zmęczenie, silne oziębienie, mikrourazy skory i śluzówek, draŜnienie środkami chem. i kosmetykami, depilacja, upośledzenie odporności (choroby, leki); pojawiają się wówczas zmiany[mafiadoc.com]
Obrzęk dłoni
 • ., płuca, UN) oraz powiększeniem węzłów chłonnych, gł. szyjnych etiopatogeneza: nieznana; pANCA objawy i przebieg: zmiany typu EM, osutek odrowatych i płonicowych na tułowiu i kończynach, symetryczny rumień i obrzęk dłoni i stóp; zap. śluzówek jamy[mafiadoc.com]
Świąd
 • […] nie nasilający się w porze nocnej; obecność wszy lub ich gnid rozpoznanie róŜnicowe: świerzb – nory, inna lokalizacja, nasilenie świądu w nocy schorzenia przebiegające ze świądem, np. ch.[mafiadoc.com]
 • […] chorobowy, w którym wykwitem pierwotnym jest bąbel pokrzywkowy, cechujacy się: - obrzękiem - zabarwieniem różowum lub porcelanowobiałym - szybko powstający - ustępujący po kilku, kilkunastu godzinach bez pozostawienia śladu - zmianom zazwyczaj towarzyszy świąd[quizlet.com]
Pęcherz
 • - pęcherzyk (vesicula) i pęcherz (bulla): - wyniosłe ponad powierzchnię skóry - wypełnione płynem - ustępujące bez pozostawienia blizny - 0,5cm - pęcherz - rodzaje: - płyn w przestrzeni międzykomórkowej (stan gombczasty), NP.: wyprysk - Śródkomórkowe[quizlet.com]
 • […] bakteryjne nałoŜone na wcześniej istniejące zmiany; w chorobach świądowych pogrubiały, suchy, szorstki naskórek o wzmoŜonym poletkowaniu III – OBJAWY SPOTYKANE W CHOROBACH SKÓRY objaw Asboe – Hansena – wynik niepełnej akantolizy skóry otaczającej pęcherz[mafiadoc.com]
Rumień
 • -pat. diagnostyka róŜnicowa z: rumień stwardniały – guzowate zap. naczyń, zw. z przebyciem tbc rumień guzowaty – brak rozpadu, umiejscowienie na prostownikach, szybszy przebieg, gorączka PAN – odmiana skórna – LR, układ wzdłuŜ naczyń, hist.[mafiadoc.com]
Pokrzywka
 • Wegetatywna pokrzywka z zaburzeniami krążenia, migrenami itp.). Autoimmunologiczny podtyp pokrzywki. Wykwity są mniej obfite jak w ostrej. Pokrzywka świetlna- Urticaria solaris. Photourticaria Def.[quizlet.com]
 • […] barwnikowa • pokrzywka barwnikowa (urticaria pigmentosa) df.: Ŝółto/czerwonobrunatne plamy lub lekko nacieczonewykwity grudkowe, w obrębie których po potarciu występuje obrzęk pokrzywkowy; zazwyczaj nie towarzyszą im zmiany układowe etiopatogeneza[mafiadoc.com]
Wybroczyny
 • -pat., DIF (złogi) diagnostyka róŜnicowa z: plamica hiperergiczna (vasculitis leukoclastica) – zmiany powierzchowne z drobnymi wybroczynami i guzkami obrzękowymi, bez LR, bez układu, bez zmian narządowych guzkowate zap. naczyń (vasculitis nodosa[mafiadoc.com]
Polineuropatia
 • •      • zmiany skórne w cukrzycy zak. bakteryjne – czyraczność, erythrasma zak. grzybicze – candidiasis, pityriasis vesicolor, dermatofitozy zmiany naczyniowe: angiopathia diabetica powikłania oczne (ślepota), gangrena palców nóg, polineuropatia[mafiadoc.com]
Encefalopatia
 • ., stwardnieniu rozsianym, guzach szyszynki oraz encefalopatii cukrzycowej objaw Cullena – występowanie brunatno-sinych plam w okolicy pępka, będących ogniskami martwicy tkanki tłuszczowej; towarzyszy schorzeniom trzustki (stanom zapalnym i npl) objaw[mafiadoc.com]
Splenomegalia
 • […] ang. immune thrombocytopenic purpura – ITP Werlhof) etiopatogeneza: krąŜące ab p/GP powierzchniowym PLT objawy i przebieg: występuje gł. u ; obecne rozmaicie rozległe wybroczyny do skóry i śluzówek, zwłaszcza jamy nosowo – gardłowej i p. pok; czasem splenomegalia[mafiadoc.com]
 • […] skórne skupiające się w obrębie kończyny, twarz - jeśli dzieci przeżywają w późniejszym czasie w obrębie blizn mogą powstawać liczne nowotwory - czerwone zabarwienie zębów, zniekształcenia kostne - odkładanie się porfiryn - niedokrwistość hemolityczna ze splenomegalią[quizlet.com]
Hepatosplenomegalia
 • ., hepatosplenomegalia, kości, węzły); zajęcie szpiku, węzłów, śledziony i innych narządów białaczka (leukemia) mastocytowa skórne: pojedyncze guzy (mastocytoma) lub rozsiana pokrzywka barwnikowa • pokrzywka barwnikowa (urticaria pigmentosa) df.:[mafiadoc.com]
Hepatomegalia
 • V powiększenie ślinianek wątroba: zmiany ziarniniakowe, hepatomegalia, upośledzenie funkcji hiperkalcemia hiperkalcuria kamica nerkowa OUN / polineuritis athralgia, arthritis rozpoznanie: guzki lub guzy z ( ) objawem diaskopii (-) odczyny[mafiadoc.com]

Leczenie

 • -pat. leczenie: maści: KS p/grzybicze p/bakteryjne wit.[mafiadoc.com]
 • […] i przeprowadzić weryfikację, jeżeli rozpoznanie się nie potwierdzi zaprzestać leczenie - rozpoznanie i leczenie w pierwszej połowe ciąży wskazane leczenie w II połowie ciąży przez 20 dni peniciliną prokainową w jednorazowej dawce 1200000j i.m. - Leczenie[quizlet.com]

Rokowanie

 • Rokowanie zależy od stopnia uszkodzenia wątroby. Nadwrażliwość na światło w znacznym stopniu wpływa na jakość życia pacjentów IA Magnus, A Jarrett, TA Prankerd, C Rimington. Erythropoietic protoporphyria.[pl.wikipedia.org]
 • Hodgkina – zajęte są węzły, krew i szpik, natomiast skóra rzadko non MF lymphoma CD30( ) – pojedyncze, samoistne ustępowanie, dobre rokowanie non MF lymphoma CD30(-) – liczne, szybki przebieg, złe rokowanie leczenie: okres I i II: UVA i B[mafiadoc.com]

Etiologia

 • ., zakaŜenia HIV) zakaŜenia dermatofitami mogą hamować miejscowe mechanizmy immunologiczne, powodując selektywną anergię w stosunku do grzyba, który wywołał zakaŜenie • etiologia klasyfikacja cz. etiologicznych: geofilne, zoofilne, antropofilne[mafiadoc.com]
 • Etiologia: - UVA u 50% chorych - UVB - UVAB - Mechaniz powstawania zmian polega na nadwrażliwość typu opóźnionego na bliżej niepoznane antygeny skóry powstałe w wyniku naświetlania, - Odstęp między ekspozycją na swiatło,a powstaniem odczynu wach się od[quizlet.com]

Epidemiologia

 • . – nacinanie i opróŜnianie ropni, wycinanie zwłóknień • borelioza choroba z Lyme grupa schorzeń, w których cz. etiologicznym jest Borrelia burgdorferi epidemiologia: przenoszenie przez kleszcze, gł.[mafiadoc.com]
Rozkład płci
Podział wiekowy

Zapobieganie

 • […] żaden z 20 pacjentów z mutacją typu missens Algorytm diagnostyczny w EPP W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić Postępowanie polega na unikaniu ekspozycji skóry na światło słoneczne (także przez szyby okienne), obniżeniu poziomów protoporfiryny, i zapobieganiu[pl.wikipedia.org]
 • SIT zmniejsza wrażliwość chorego na dany alergen i w następstwie: zmniejsza objawy choroby zmniejsza zapotrzebowanie na leki hamuje progresję choroby zapobiega rozwojowi astmy oskrzelowej u chorych z alergicznym nieżytem nosa zapobiega nowym uczuleniom[quizlet.com]
 • ., bez zmian w drogach oddechowych piodermia zgorzelinowa -szybko postępujące zmiany rozpadowe, niezwiązane z naczyniami leczenie: CP (Endoxan) 100-200 mg/d KS IVIG MTX – zapobiega nawrotom • z.[mafiadoc.com]

Zadaj pytanie

5000 Pozostało znaków Sformatuj tekst za pomocą: # Heading, **bold** , _italic_. Kod HTML jest niedozwolony.
Publikując to pytanie, zgadzasz się na Warunki świadczenia usługi i Politykę prywatności.
• Użyj precyzyjnego tytułu dla swojego pytania.
• Zadaj konkretne pytanie i podaj wiek, płeć, objawy, rodzaj i czas trwania leczenia.
• Szanuj prywatność swoich i innych osób, nigdy nie publikuj pełnych nazwisk ani informacji kontaktowych.
• Niewłaściwe pytania zostaną usunięte.
• W pilnych przypadkach skontaktuj się z lekarzem, odwiedź szpital lub zadzwoń na pogotowie!