Edit concept Question Editor Create issue ticket

Rodzinny częstoskurcz komorowy


Prezentacja

Wąska twarz
 • Jego wygląd jest niezwykle charakterystyczny, z podłużną wąską twarzą, dużą żuchwą i bardzo wydatnymi ustami. Stwierdzenie licznych drobnych nerwiaków na brzegach języka i śluzówce jamy ustnej jest bardzo swoistą cechą w badaniu fizykalnym.[czytelniamedyczna.pl]
Niedożywienie
 • Objaw ten może towarzyszyć chorobom nerek, wątroby, nowotworom, a także być następstwem niedożywienia lub przedłużającego się porodu.[mp.pl]
Hiperkeratoza
 • W badaniu histopatologicznym stwierdza się szerokie spektrum zmian, od hiperkeratozy z dysplazją nabłonka do raka kolczystokomórkowego, często z naciekiem komórek zapalnych. Leczenie tej zmiany polega na chirurgicznym wycięciu.[journals.viamedica.pl]

Leczenie

 • Leczenie izotopowe jest rozważane w nieoperacyjnym raku rdzeniastym tarczycy jako leczenie paliatywne.[onkolmed.pl]
 • Rak rdzeniasty tarczycy - leczenie - Leczenie raka rdzeniastego tarczycy oraz rokowania są znacznie gorsze niż w innych, w zróżnicowanych rakach tarczycy.[poradnikzdrowie.pl]
 • Częstoskurcz komorowy – leczenie Aby podjąć odpowiednie leczenie, konieczne jest postawienie trafnej diagnozy i ustalenie przyczyny częstoskurczu komorowego. Do rozpoznania częstoskurczu stosuje się badanie EKG.[medonet.pl]
 • Leczenie leukoplakii zależy od jej obrazu klinicznego i histologicznego.[journals.viamedica.pl]
 • Zaletą metody jest możliwość histologicznej oceny całego marginesu tkanek, z jakich wycięto guz, tj. radykalności zabiegu, c) elektrokoagulacja, d) kriochirurgia, e) laserochirurgia. 2) leczenie zachowawcze: a) naświetlanie promieniami Rentgena b) leczenie[czytelniamedyczna.pl]

Rokowanie

 • Od czego zależy rokowanie w czerniaku? Najważniejszym czynnikiem rokowniczym jest grubość czerniaka – im grubszy czerniak, tym gorsze rokowanie. Dlatego wcześnie rozpoznane, cienkie czerniaki wiążą się z bardzo dobrym rokowaniem.[mp.pl]
 • Ich rokowania są z reguły mniej korzystne, szybciej dochodzi do przerzutów, etc.[portal.abczdrowie.pl]
 • Jakie są rokowania? Niestety czerniak złośliwy sromu bardzo często zostaje zdiagnozowany zbyt późno, przez co niesie ze sobą niekorzystne rokowania. Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania choroby, odsetek pięcioletnich przeżyć to około 27-60 proc.[medonet.pl]
 • Późna wykrywalność czerniaka przekłada się zaś na jego złe rokowanie – w Polsce umiera prawie ⅓ chorujących na ten nowotwór osób. Poniżej znajdziesz zdjęcia znamion, które powinny zwrócić szczególną uwagę.[polki.pl]

Etiologia

 • Etiologia Wrastający paznokieć jest wynikiem często powtarzającego się urazu paznokcia palucha.[mp.pl]
 • Arytmia komorowa często towarzyszy niewydolności serca o różnej etiologii, kardiomiopatiom, wadom zastawkowym oraz zapaleniu mięśnia sercowego.[pulsmedycyny.pl]
 • Etiologia czerniaka złośliwego błony śluzowej jamy ustnej nie jest do końca poznana [3].[journals.viamedica.pl]
 • Zależnie od przypuszczalnej etiologii są to: echo serca koronarografia (obrazowanie tętnic wieńcowych) rezonans serca badania laboratoryjne Taka diagnostyka pozwala postawić rozpoznanie podłoża arytmii i umożliwia podjęcie leczenia przyczyny częstoskurczu[poradnikzdrowie.pl]
 • Czerniak złośliwy - przyczyny i objawy Etiologia czerniaka złośliwego nie jest w pełni poznana. Wiadomo, że wiodącą rolę w rozwoju czerniaka odgrywa narażenie na działanie promieniowania UV, które powoduje zmiany mutagenne w DNA narażonych komórek.[portal.abczdrowie.pl]

Epidemiologia

 • Forum Medycyny Rodzinnej 2016, vol 10, no 3, 135–139 Key words: malignant melanoma of the oral mucosa, diagnostics, treatment EPIDEMIOLOGIA Czerniak złośliwy (melanoma malignum) błony śluzowej jamy ustnej jest nowotworem rzadko występującym, lecz bardzo[journals.viamedica.pl]
 • Epidemiologia Czerniak będzie jednym z najważniejszych problemów onkologicznych w XXI wieku, jest główną przyczyną zgonów spowodowanych zmianami nowotworowymi skóry.[czytelniamedyczna.pl]
Rozkład płci
Podział wiekowy

Zapobieganie

 • E oraz pomocniczo w zapobieganiu miażdżycy, zawałowi serca, chorobie niedokrwiennej serca. Defibrylacja – na czym polega? Defibrylacja, nazywana także defibrylacją elektryczną, to zabieg medyczny stosowany podczas akcji reanimacyjnej.[medonet.pl]
 • W podstawowych arytmiach nadkomorowych, zespole WPW, częstoskurczu węzłowym, częstoskurczach przedsionkowych czy trzepotaniu przedsionków, ablacja uznawana jest jako leczenie pierwszego rzutu (leczenie z wyboru) w zapobieganiu arytmii i jej powikłaniom[journals.viamedica.pl]
 • Zapobieganie i wczesna diagnostyka Do najważniejszych zadań profilaktycznych lekarza pierwszego kontaktu należy dokładne badanie skóry podczas wizyt pacjenta z powodu innych schorzeń, a w przypadku stwierdzenia, że u chorego występują wymienione poprzednio[czytelniamedyczna.pl]

Zadaj pytanie

5000 Pozostało znaków Sformatuj tekst za pomocą: # Heading, **bold** , _italic_. Kod HTML jest niedozwolony.
Publikując to pytanie, zgadzasz się na Warunki świadczenia usługi i Politykę prywatności.
• Użyj precyzyjnego tytułu dla swojego pytania.
• Zadaj konkretne pytanie i podaj wiek, płeć, objawy, rodzaj i czas trwania leczenia.
• Szanuj prywatność swoich i innych osób, nigdy nie publikuj pełnych nazwisk ani informacji kontaktowych.
• Niewłaściwe pytania zostaną usunięte.
• W pilnych przypadkach skontaktuj się z lekarzem, odwiedź szpital lub zadzwoń na pogotowie!