Edit concept Question Editor Create issue ticket

Ropień odbytu


Leczenie

  • 3.Próba zagojenia przetok: leczenie zachowawcze (infiximab) lub leczenie chirurgiczne (fistulotomia,płat uszypułowany) lub połączenie obu metod ( skojarzone). 4.Proktektomia ( stomia)- jeżeli powyższe leczenie nie daje efektu. 1.Leczenie stanów nagłych[pkk.org.pl]

Etiologia

  • Etiologia Procesy ropne przebiegające w obrębie linii zębatej, a wychodzące z gruczołów odbytowych, w 30-60 % przypadków prowadzą do powstania przetoki okołoodbytowej (fistula perianalis).[pkk.org.pl]

Epidemiologia

  • Epidemiologia Zachorowalność na przetoki odbytu wynosi około 8 na 100 000/rok,stosunek płci(M:K) wynosi ok 2(4) : 1 ,ze szczytem zapadalności 40-50 lat.[pkk.org.pl]
Rozkład płci
Podział wiekowy

Zapobieganie

  • Techniki setonowe dzieli się na steton przecinający ( ciasny),oraz nieprzecinający (luźny).Zadania sączka luźnego to zapewnienie długotrwałego drenażu,zapobieganie zaostrzeniom stanów infekcyjnych, umożliwienia zagojenia traktu wtórnego, i leczenie definitywne[pkk.org.pl]

Zadaj pytanie

5000 Pozostało znaków Sformatuj tekst za pomocą: # Heading, **bold** , _italic_. Kod HTML jest niedozwolony.
Publikując to pytanie, zgadzasz się na Warunki świadczenia usługi i Politykę prywatności.
• Użyj precyzyjnego tytułu dla swojego pytania.
• Zadaj konkretne pytanie i podaj wiek, płeć, objawy, rodzaj i czas trwania leczenia.
• Szanuj prywatność swoich i innych osób, nigdy nie publikuj pełnych nazwisk ani informacji kontaktowych.
• Niewłaściwe pytania zostaną usunięte.
• W pilnych przypadkach skontaktuj się z lekarzem, odwiedź szpital lub zadzwoń na pogotowie!