Edit concept Question Editor Create issue ticket

Stan padaczkowy


Prezentacja

Padaczka
 • Rolanda Zespół padaczkowy Westa Padaczka północna Padaczka alkoholowa Absolwent kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.[poradnikzdrowie.pl]
 • Typowy napad padaczki wiąże się najczęściej z naprężeniem ciała, drgawkami i ślinotokiem, a także utratą przytomności. Z najnowszych badań wynika, że co trzeci Polak zna osobę chorującą na padaczkę, a prawie każdy o takiej osobie słyszał.[neurologia-praktyczna.pl]
Drgawki
 • Jeśli drgawki są wynikiem procesu chorobowego wewnątrz mózgu, np. encefalopatii, nowotworów albo chorób zapalnych, mówimy o drgawkach wtórnych (padaczkach wtórnych) (6, 11, 20).[magwet.pl]
 • […] się utrzymują i.v. 20 mg diazepam, lub 1 – 2 mg klonazepam, lub 5 mg midazolam jeśli drgawki nadal się utrzymują (ok. 20% przypadków) ze względu na wspóistniejący obrzęk mózgu leczenie II rzutu i.v. 250 ml 20% mannitolu w razie potrzeby kontynuować kwas[emedycyna.info]
 • Pełna treść artykułu... słowa kluczowe: padaczka, epilepsia, stan padaczkowy, drgawki, napad, uogólniony, częściowy, relanium, benzodiazepin, klonazepam, midazolam, fenytoina, fenobarbital, walproinowy, śpiączka, wyładowania, EEG[termedia.pl]
 • To leżący, czy wręcz rzucający się na ziemi człowiek, wygięty w łuk i mający bardzo silne drgawki. Tak z reguły wygląda najczęstszy i zarazem najcięższy atak padaczki. Ale wiele napadów przebiega bardziej dyskretnie.[neurologia-praktyczna.pl]
 • Należy zakończyć ciążę po opanowaniu drgawek. Lekiem I rzutu w czasie ich wystąpienia jest siarczan magnezu podawany we wlewie dożylnym.[znana-polozna.pl]
Udar mózgu
 • mózgu · u młodych osób : - neuroinfekcje - przedawkowanie narkotyków, lub leków pobudzających : kwas mefenamowy teofilina kokaina TCA - odstawienie alkoholu, opiatów, benzodiazepin · u osób w starszym wieku : - guz mózgu - udar mózgu - zab. elektrolitiwe[emedycyna.info]
 • Do zaburzeń czynności elektrycznej mózgu, stanowiących istotę stanu padaczkowego, doprowadzać mogą również takie patologie, jak: udar mózgu krwawienie wewnątrzczaszkowe nowotwory ośrodkowego układu nerwowego choroby infekcyjne ośrodkowego układu nerwowego[poradnikzdrowie.pl]
Dezorientacja
 • Zaburzenia świadomości mogą się manifestować jako dezorientacja, lęk oraz myśli natrętne lub niepamięć. Może dojść również do wtórnego uogólnienia. W zapisie EEG rejestruje się ciągłą, ale zmienną patologiczną czynność fal ostrych i wolnych.[czytelniamedyczna.pl]

Leczenie

 • […] p.o. · leczenie wspomagające : - przeciwdziałanie zaburzeniom oodechowym - leczenie p/obrzękowe : mannitol steroidy furosemid - wyrównanie zaburzeń RKZ i gosp. elektrolitowej - obniżenie temperatury w przypadku hipertermii POWIKŁANIA: · stan padaczkowy[emedycyna.info]
 • – im bowiem szybciej zostanie rozpoczęte leczenie tej jednostki, tym większe szanse na to, że szybciej uda się doprowadzić do jej ustąpienia.[poradnikzdrowie.pl]

Rokowanie

 • Stan padaczkowy: rokowanie Ciężko jest jednoznacznie określić rokowanie pacjentów ze stanem padaczkowym z tego względu, iż różni się ono w zależności od tego, jaka jest przyczyna tego problemu – inne rokowania dotyczą chorych ze stanem padaczkowym związanym[poradnikzdrowie.pl]
 • : · im dłużej trwa napad tym rokowanie gorsze PROFILAKTYKA: · PATRZ TEŻ: · padaczka[emedycyna.info]

Etiologia

 • Etiologia: zbyt niskie stężenie leków przeciwpadaczkowych u pacjentów z padaczką (ok. 34%) choroby naczyniowe mózgu (ok. 22%) guzy mózgu, infekcje ośrodkowego układu nerwowego (ok. 24%) hipoksja lub anoksja (ok. 10%) ostre zaburzenia metaboliczne (hipoglikemia[podyplomie.pl]
 • Key words: status epilepticus, seizures, diazepam Choroby przebiegające z napadami drgawek dzielimy ze względu na etiologię na trzy grupy: padaczki reaktywne, padaczki wtórne oraz padaczki idiopatyczne.[magwet.pl]
 • Neurologii AMB EPIDEMIOLOGIA: · ETIOLOGIA: · najczęściej u chorych na padaczkę w wyniku : - przerwania i nieregularnego podawania leków (60%) - zmiany w metaboliżmie leków w wyniku : interakcji lekowej wystąpienia infekcji wypicia alkoholu odstawienia[emedycyna.info]
 • W przeciwieństwie do stanu padaczkowego napadów nieświadomości, napady padaczkowe częściowe mogą być wywołane ostrym uszkodzeniem mózgu i rokowanie jest uzależnione od etiologii.[czytelniamedyczna.pl]
 • Istnieje wiele hipotez dotyczących etiologii PE, w tym nieprawidłowa inwazja trofoblastu w ściany tętnic spiralnych w macicy, nietolerancja immunologiczna pomiędzy jednostką płodowo-łożyskową (czyli płodem i łożyskiem) a tkankami matki (podobna do reakcji[mp.pl]

Epidemiologia

 • Neurologii AMB EPIDEMIOLOGIA: · ETIOLOGIA: · najczęściej u chorych na padaczkę w wyniku : - przerwania i nieregularnego podawania leków (60%) - zmiany w metaboliżmie leków w wyniku : interakcji lekowej wystąpienia infekcji wypicia alkoholu odstawienia[emedycyna.info]
Rozkład płci
Podział wiekowy

Patofizjologia

 • Patofizjologia tego zjawiska nie jest jasna. Należy traktować je jako wybiórcze zjawisko – wzrost częstości określonego typu napadów w wyniku działania mechanizmu lpp.[czytelniamedyczna.pl]

Zapobieganie

 • Nie ma wskazówek, co należałoby zrobić, by zapobiegać takiemu stanowi, bo nie ma potwierdzonych danych odnośnie przyczyn.[zdrowie.radiozet.pl]
 • Czynniki ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego i rzucawki można podzielić na dwie główne grupy: czynniki niemodyfikowalne (tj. takie, których wystąpieniu nie można zapobiec); czynniki modyfikowalne (tj. takie, którym można zapobiegać).[medme.pl]
 • Jak zapobiegać? 1. Ważna jest opieka nad ciężarną matką i dzieckiem oraz poradnictwo genetyczne. 2. Zapobieganie urazom głowy. 3. Podawanie leków przeciwpadaczkowych u osób z poważnym urazem głowy lub uszkodzeniem mózgu. 4.[medonet.pl]
 • Zapobieganie stanowi przedrzucawkowemu Wobec braku skutecznego leczenia przyczynowego usiłuje się zdefiniować interwencje, które zapobiegałyby występowaniu stanu przedrzucawkowemu.[mp.pl]

Zadaj pytanie

5000 Pozostało znaków Sformatuj tekst za pomocą: # Heading, **bold** , _italic_. Kod HTML jest niedozwolony.
Publikując to pytanie, zgadzasz się na Warunki świadczenia usługi i Politykę prywatności.
• Użyj precyzyjnego tytułu dla swojego pytania.
• Zadaj konkretne pytanie i podaj wiek, płeć, objawy, rodzaj i czas trwania leczenia.
• Szanuj prywatność swoich i innych osób, nigdy nie publikuj pełnych nazwisk ani informacji kontaktowych.
• Niewłaściwe pytania zostaną usunięte.
• W pilnych przypadkach skontaktuj się z lekarzem, odwiedź szpital lub zadzwoń na pogotowie!