Edit concept Question Editor Create issue ticket

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej


Prezentacja

Choroba serca
 • Wrodzona wada serca jako przewlekła choroba serca jest podstawą do refundacji szczepienia u dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 5. roku życia według załącznika do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 października 2015 r.[czytelniamedyczna.pl]
Zespół Downa
 • Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej powstaje w czasie rozwoju przegród serca u płodu na skutek oddziaływania różnych zewnętrznych szkodliwych czynników (infekcje, toksyny) jak i w efekcie wad genetycznych (np. zespół Downa).[kardioserwis.pl]
 • Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu II może występować w różnych zespołach genetycznych – w trisomii 21 chromosomu (zespół Downa), trisomii 18 chromosomu (zespół Edwardsa), trisomii 13 chromosomu (zespół Pataua), zespole Holt-Orama, zespole Noonan[czytelniamedyczna.pl]

Dopracowanie

Blok prawej odnogi pęczka Hisa
 • Prawogram, blok prawej odnogi pęczka Hisa (V1-V2) Ryc. 2.[czytelniamedyczna.pl]
 • Z czasem obserwuje się blok prawej odnogi pęczka Hisa. RTG klatki piersiowej uwidacznia powiększenie sylwetki serca oraz zwiększony przepływ płucny (ryc. 3).[podyplomie.pl]
 • W elektrokardiogramie (EKG): rytm zatokowy, miarowy 100/min. normogram (oś 83 stopnie), PQ 0,13s, QRS 0,09s, QT 0,33-0,34s, QTc 0,43-0,44, zaburzenia przewodzenia śródkomorowego o typie częściowego bloku prawej odnogi pęczka Hisa (ryc. 2).[przegladpediatryczny.pl]

Leczenie

 • Leczenie W przypadku gdy ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej niekorzystnie wpływają na właściwości hemodynamiczne serca wskazane jest leczenie zabiegowe. Zamykanie ubytków może odbywać się na dwa różne sposoby.[carint.pl]
 • Leczenie Chirurgiczne Dziecko zostaje zakwalifikowane do leczenia operacyjnego podczas posiedzenia Heart Team’u, złożonego z kardiologów, kardiochirurgów i anestezjologów, na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań obrazowych.[kardiochirurgiadziecieca.cm-uj.krakow.pl]
 • Przyczyny, rozpoznanie i leczenie, tom I. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2005. ISBN 83-7430-031-0. Krystyna Kubicka, Wanda Kawalec, Ewa Bernatowska: Pediatria. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004, s. 309-311. ISBN 83-200-3001-3.[pl.wikipedia.org]

Rokowanie

Etiologia

 • Etiologia wady jest wieloczynnikowa i nie do końca poznana. Wyróżnia się trzy rodzaje tej wady- ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu otworu drugiego, typu zatoki żylnej i typu otworu pierwszego i kanału przedsionkowo-komorowego.[carint.pl]
 • Od lat trwają dyskusje na temat zamykania otworu owalnego u osób z tzw. kryptogennym udarem mózgu, czyli udarem mózgu o nieustalonej etiologii [5-7].[przegladpediatryczny.pl]

Patofizjologia

 • .: Wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym – morfologia, patofizjologia, objawy kliniczne, rozpoznanie. Stand Med 2005; 7: 9-12. 5. Penther P.: Patent foramen ovale: an anatomical study. Apropos of 500 consecutive autopsies.[przegladpediatryczny.pl]
 • Patofizjologia wady zależy głównie od wielkości przecieku przez przegrodę na poziomie przedsionków.[czytelniamedyczna.pl]

Zapobieganie

 • Jego budowa sprawia iż ma funkcję zastawki i zapobiega istotnemu przeciekowi krwi z lewego do prawego przedsionka.[pl.wikipedia.org]
 • Zapobieganie i leczenie ucha pływaka Diagnozę stawia lekarz po badaniu. Najczęściej stosowane są krople z antybiotykiem do ucha, czasem antybiotyki doustne. Ból zmniejszają leki przeciwbólowe.[portal.abczdrowie.pl]

Zadaj pytanie

5000 Pozostało znaków Sformatuj tekst za pomocą: # Heading, **bold** , _italic_. Kod HTML jest niedozwolony.
Publikując to pytanie, zgadzasz się na Warunki świadczenia usługi i Politykę prywatności.
• Użyj precyzyjnego tytułu dla swojego pytania.
• Zadaj konkretne pytanie i podaj wiek, płeć, objawy, rodzaj i czas trwania leczenia.
• Szanuj prywatność swoich i innych osób, nigdy nie publikuj pełnych nazwisk ani informacji kontaktowych.
• Niewłaściwe pytania zostaną usunięte.
• W pilnych przypadkach skontaktuj się z lekarzem, odwiedź szpital lub zadzwoń na pogotowie!