Edit concept Question Editor Create issue ticket

Udar mózgu


Prezentacja

Nadciśnienie tętnicze
 • Te czynniki to nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia lipidowe, migotanie przedsionków, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, otyłość. Niestety – jak twierdzą lekarze - to nie zawsze zapobiega udarowi.[apteline.pl]
 • Czynnikami ryzyka jej rozwoju są nadciśnienie tętnicze, podwyższony poziom cholesterolu (hipercholesterolemia), cukrzyca, palenie papierosów.[poradnikzdrowie.pl]
 • Czynnikiem, który zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy, jest podwyższone ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze), które jest dodatkowo najczęstszym czynnikiem ryzyka udaru.[zdrowie.radiozet.pl]
 • tętnicze i procesy miażdżycowe.[mjakmama24.pl]
Wymioty
 • .: ból po jednej stronie twarzy, niewytłumaczalny ból po jednej stronie ciała, który dotyczy twarzy, ręki, nogi, klatki piersiowej, rozmazany obraz, niewyraźne lub podwójne widzenie, problemy z oddychaniem, mdłości i wymioty, zawroty głowy, brak koordynacji[zdrowie.wprost.pl]
 • Pojawia się bardzo silny ból głowy, a także mdłości i wymioty.[parenting.pl]
 • To powoduje objawy, takie jak: zaburzenie widzenia, wymioty, porażenie nerwów czaszkowych.[medicoversenior.pl]
 • Na początku chory odczuwa dosyć silny ból głowy i mdłości, często dochodzi do wymiotów, następnie pojawia się utrata przytomności, a nawet śpiączki.[medonet.pl]
 • […] najczęstszych należą: osłabienie siły mięśni kończyny (niedowład lub porażenie), nagłe opadnięcie kącika ust, drętwienie w obrębie jednej połowy ciała, zaburzenia widzenia: niedowidzenie połowicze, zaniewidzenie, zaburzenia mowy, zawroty głowy, nudności, wymioty[profilaktykawmalopolsce.pl]
Nudności
 • Do najczęstszych należą: osłabienie siły mięśni kończyny (niedowład lub porażenie), nagłe opadnięcie kącika ust, drętwienie w obrębie jednej połowy ciała, zaburzenia widzenia: niedowidzenie połowicze, zaniewidzenie, zaburzenia mowy, zawroty głowy, nudności[profilaktykawmalopolsce.pl]
 • […] obniżenie kącika ust, opadanie powieki, uczucie "drętwienia" w obrębie twarzy) zaburzenia mowy (niewyraźna lub bełkotliwa mowa, problemy z rozumieniem mowy, problemy ze znalezieniem odpowiedniego słowa) zawroty głowy i zaburzenia równowagi (towarzyszą im nudności[poradnikzdrowie.pl]
 • Zwykle występuje bardzo silny ból głowy, nudności i wymioty. Typowo w ciągu kilku minut dochodzi do utraty przytomności. Rozwija się stan śpiączkowy.[pl.wikipedia.org]
 • Zwykle występuje: bardzo silny ból głowy nudności i wymioty porażenie połowicze opadanie kącika ust po stronie porażonej (objaw fajki) mogą występować objawy oponowe w ciągu kilku minut dochodzi do utraty przytomności może rozwinąć się śpiączka Krwotok[portal.abczdrowie.pl]
Dysfagia
 • Osoba dotknięta udarem niedokrwiennym może mieć objawy takie jak: niedowład lub paraliż jednej połowy ciała, brak czucia w jednej połowie ciała, apraksja (problemy z wykonywaniem precyzyjnych ruchów), amnezja, agrafia, aleksja, akalkulia, dysfagia, atak[parenting.pl]
 • […] zakresie zdolności do zapamiętywania nowych informacji – amnezja zaburzenia w zakresie zdolności do rozpoznawania i identyfikowania obiektów – agnozja zaburzenia w zakresie zdolności do liczenia – akalkulia zaburzenia w zakresie zdolności do przełykania – dysfagia[pl.wikipedia.org]
 • […] zaburzenia neuropsychiatryczne (np. zaburzenia świadomości), objawy ze strony autonomicznego układu nerwowego, zaburzenia ruchowe – ruchy mimowolne, zespoły nerwów obwodowych, zespoły atypowe (np. dyzartria, zaburzenia widzenia, zespół obcego akcentu, dysfagia[medicoversenior.pl]
Choroba niedokrwienna serca
 • Ryzyko wystąpienia udaru znacząco zwiększają zarówno cukrzyca,schorzenia układu sercowo-naczyniowego, w tym nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, miażdżyca czy migotanie przedsionków, jak i niezdrowy styl życia.[zdrowie.wprost.pl]
 • W przypadku TIA bardzo istotne są informacje na temat okoliczności wystąpienia objawów, dokładnego ich opisu i czasu trwania, chorób przewlekłych (zwłaszcza miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych[mp.pl]
 • Czynnikami ryzyka, które można modyfikować: nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków, zbyt wysoki poziom cholesterolu we krwi, cukrzyca, palenie papierosów, otyłość i nadużywanie alkoholu.[cubitan.pl]
Padaczka
 • Dodatkowo w celu ustalenia przyczyny udaru mogą być wykonane również inne badania: elektrokardiogram (EKG), badanie radiologiczne (RTG) klatki piersiowej, USG Doppler naczyń krwionośnych dogłowowych, badanie echokardiograficzne serca oraz, w podejrzeniu padaczki[enel.pl]
 • Udar mózgu może objawiać się również: amnezją, padaczką, omamami, urojeniami, afazją, zaburzeniami czucia, zaburzeniami mowy, upośledzeniem czytania, nieświadomością.[medonet.pl]
Trudności z chodzeniem
 • […] w chodzeniu, zawroty głowy lub zaburzenia równowagi nagły ostry ból głowy bez uchwytnej przyczyny – nagłe trudności w orientacji, zaburzenia świadomości, utrata przytomności Najczęściej dochodzi do zatkania środkowej tętnicy mózgu po jednej ze stron,[cubitan.pl]
Hipotermia
 • Oprócz natlenowania organizmu, zwalczania bólu, uniesienia lekkiego głowy, stosuje się też lekką hipotermię, działania chirurgiczne i farmakologiczne.[medicoversenior.pl]
Nocne poty
 • Ogóle objawy, takie jak utrata masy ciała, zwiększone zmęczenie, gorączka i nocne poty występują tak samo często jak różnego rodzaju objawy skórne i mięśniowo-szkieletowe.[printo.it]
Ból głowy
 • NOWY NUMER W numerze 2/2020 "Zdrowia": co pomoże na ból głowy, sztuczne hormony wokół nas, dźwięczny głos na lata, stopy bez odcisków, eko zwierzak w domu, chudnij z wyobraźnią, hity zdrowej kuchni.[poradnikzdrowie.pl]
 • głowy (pojawia się przy udarze krwotocznym), problemy z mówieniem, dezorientacja, ekstremalne zmęczenie.[zdrowie.wprost.pl]
 • Pojawia się bardzo silny ból głowy, a także mdłości i wymioty.[parenting.pl]
Zawroty głowy
 • .: ból po jednej stronie twarzy, niewytłumaczalny ból po jednej stronie ciała, który dotyczy twarzy, ręki, nogi, klatki piersiowej, rozmazany obraz, niewyraźne lub podwójne widzenie, problemy z oddychaniem, mdłości i wymioty, zawroty głowy, brak koordynacji[zdrowie.wprost.pl]
 • Nagłe zawroty głowy i niepewny chód (jak u osoby pijanej). Niemożność utrzymania równowagi, nawet w pozycji siedzącej. Co sprzyja udarom? Specjaliści podkreślają, że głównym czynnikiem ryzyka jest wiek.[poradnikzdrowie.pl]
 • Do najczęstszych należą: osłabienie siły mięśni kończyny (niedowład lub porażenie), nagłe opadnięcie kącika ust, drętwienie w obrębie jednej połowy ciała, zaburzenia widzenia: niedowidzenie połowicze, zaniewidzenie, zaburzenia mowy, zawroty głowy, nudności[profilaktykawmalopolsce.pl]
 • głowy i silny ból głowy (często połączone z utratą równowagi); trudności z poruszaniem się, chwianie się; zaburzenia świadomości, łącznie z jej utratą.[enel.pl]
Zawroty głowy
 • .: ból po jednej stronie twarzy, niewytłumaczalny ból po jednej stronie ciała, który dotyczy twarzy, ręki, nogi, klatki piersiowej, rozmazany obraz, niewyraźne lub podwójne widzenie, problemy z oddychaniem, mdłości i wymioty, zawroty głowy, brak koordynacji[zdrowie.wprost.pl]
 • Nagłe zawroty głowy i niepewny chód (jak u osoby pijanej). Niemożność utrzymania równowagi, nawet w pozycji siedzącej. Co sprzyja udarom? Specjaliści podkreślają, że głównym czynnikiem ryzyka jest wiek.[poradnikzdrowie.pl]
 • Do najczęstszych należą: osłabienie siły mięśni kończyny (niedowład lub porażenie), nagłe opadnięcie kącika ust, drętwienie w obrębie jednej połowy ciała, zaburzenia widzenia: niedowidzenie połowicze, zaniewidzenie, zaburzenia mowy, zawroty głowy, nudności[profilaktykawmalopolsce.pl]
 • głowy i silny ból głowy (często połączone z utratą równowagi); trudności z poruszaniem się, chwianie się; zaburzenia świadomości, łącznie z jej utratą.[enel.pl]
Drgawki
 • Jednym z powikłań są też drgawki, a także odleżyny – te drugie związane z niemożliwością swobodnego ruszania się bliskiej osoby po udarze.[medicoversenior.pl]
 • U nich schorzenie objawiać się może znaczną drażliwością, sennością i trudnym do ukojenia płaczem, pojawiać się mogą w jego przebiegu również i drgawki oraz zaburzenia oddychania.[mjakmama24.pl]
 • […] l insulinoterapia, w przypadku hipoglikemii wlew 10-20% roztworu glukozy) przy współistniejącej gorączce obniżanie temperatury ciała (ibuprofen, paracetamol) kontrola diurezy profilaktyka przeciwzakrzepowa leczenie przeciwdrgawkowe przy występowaniu drgawek[pl.wikipedia.org]
 • Początek choroby może nastąpić nagle, w postaci zaburzeń ruchu (porażenie dziecięce) kończyn jednej połowy ciała (udar mózgu), trudnych do opanowania drgawek lub silnych bólów głowy.[printo.it]
Dyzartria
 • Zaliczamy do nich trudności w rozumieniu mowy (afazja czuciowa), trudności w doborze słów (afazja ruchowa), trudności w artykulacji słów (dyzartria). Dochodzą do tego trudności w czytaniu, pisaniu lub liczeniu.[medicoversenior.pl]
 • […] można czasem również spostrzec: osłabienie lub zniesienie czucia po jednej stronie ciała zaburzenia w zakresie zdolności wykonywania precyzyjnych ruchów, nie wynikające z niedowładu – apraksja zaburzenia w zakresie zdolności mówienia - afazja ruchowa (dyzartria[pl.wikipedia.org]
 • […] całkowitą utratę widzenia (najczęściej w jednym oku); osłabienie mięśni języka i gardła, co może się ujawnić trudnościami w połykaniu i mówieniu; chory może się krztusić w czasie jedzenia, a jego mowa staje się niewyraźna i trudna do zrozumienia (tzw. dyzartria[mp.pl]
Zaburzenia widzenia
 • Zaburzenia widzenie, zaburzenia mowy, nagle pojawiająca się asymetria twarzy (np. opadająca powieka, opadający kącik ust), silny ból głowy, niedowład jednej części ciała – to najbardziej typowe objawy udaru mózgu.[apteline.pl]
 • To powoduje objawy, takie jak: zaburzenie widzenia, wymioty, porażenie nerwów czaszkowych.[medicoversenior.pl]
 • Do najczęstszych należą: osłabienie siły mięśni kończyny (niedowład lub porażenie), nagłe opadnięcie kącika ust, drętwienie w obrębie jednej połowy ciała, zaburzenia widzenia: niedowidzenie połowicze, zaniewidzenie, zaburzenia mowy, zawroty głowy, nudności[profilaktykawmalopolsce.pl]
 • Udar mózgu to nagle występujące symptomy uszkodzenia mózgu, zazwyczaj w postaci niedowładu, utraty zdolności rozumienia lub ekspresji mowy, zaburzenia widzenia i czucia wywołanego nagłym zaburzeniem krążenia krwi w mózgu.[medonet.pl]

Dopracowanie

Obrzęk mózgu
 • W zakrzepicy zatok żylnych łatwo dochodzi do wzrostu ciśnienia żylnego i do obrzęku mózgu – miejscowego lub uogólnionego.[podyplomie.pl]
 • mózgu (uniesienie głowy, mannitol, krótko działające barbiturany, hiperwentylacja, ewentualnie postępowanie operacyjne) Postępowanie swoiste Niektóre z zamieszczonych tu informacji wymagają weryfikacji.[pl.wikipedia.org]
 • Ponadto badania obrazowe pozwalają ocenić, czy u chorego nie doszło do obrzęku mózgu lub innych niebezpiecznych zmian.[medonet.pl]
 • Niezwłocznie wykonane obrazowanie techniką tomografii komputerowej pozwala rozróżnić udar niedokrwienny i krwotoczny (co ma znaczenie dla sposobu leczenia – zob. niżej) oraz ustalić, czy chory nie ma obrzęku mózgu lub innych zmian wymagających specjalnego[mp.pl]

Leczenie

 • Leczenie przeciwzakrzepowe w celu zapobiegania zatorowości sercowopochodnej np. w przypadku migotania przedsionków, sztucznej zastawki serca. Leczenie przeciwpłytkowe u każdego pacjenta po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu.[profilaktykawmalopolsce.pl]
 • Fizjoplaner.pl, Udar mózgu - leczenie i rehabilitacja, fizjoplaner.pl Aktualne wytyczne w zakresie postępowania z chorymi z podejrzeniem udaru mózgu Udar Mózgu.[pl.wikipedia.org]
 • Im wcześniej zostanie wdrożone leczenie tym większe szanse, że chory wyjdzie z udaru obronną ręką. Leczenie tromboliczne stosowane jest jednak wyłącznie w wysoko wyspecjalizowanych placówkach.[zdrowie.radiozet.pl]
 • Im szybciej od jego wystąpienia zostanie wdrożone leczenie, tym większa szansa na uniknięcie powikłań i niepełnosprawności.[zdrowie.wprost.pl]

Rokowanie

 • Rokowania dzieci, które przeszły udar mózgu Nie sposób jednoznacznie określić rokowań wszystkich dzieci, które przeszły udar mózgu – uzależnione są one bowiem od kilku czynników, bo zarówno od rozległości i rodzaju udaru, jak i od czasu, który upływa[mjakmama24.pl]
 • Im szybciej od jego wystąpienia zostanie wdrożone leczenie, tym większa szansa na uniknięcie powikłań i poważnych konsekwencji, takich jak krwotok śródczaszkowy, który radykalnie pogarsza rokowania pacjentów. – Udar mózgu jest chorobą, której nie można[zdrowie.wprost.pl]
 • O rokowaniu w udarze decyduje jego charakter (niedokrwienny lub krwotoczny), a także wielkość uszkodzonego obszaru mózgu i jego umiejscowienie oraz współwystępowanie niektórych chorób, takich jak zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca.[zdrowie.radiozet.pl]
 • Leczenie zapaleń naczyń jest bardzo trudne, a rokowanie poważne.[swiatlekarza.pl]

Etiologia

 • Około 50% wszystkich udarów o etiologii zakrzepowo-zatorowej stanowią udary żylne, w których często dochodzi do ukrwotocznienia. Częściej zajęty jest układ żył powierzchownych niż głębokich.[podyplomie.pl]
 • Etiologia udarów u dzieci ma często charakter złożony, związany ze współistnieniem czynników genetycznych, rozwojowych, metabolicznych, immunologicznych i środowiskowych.[fum.info.pl]
 • Przyczyny wystąpienia udaru Etiologia udarów u dzieci ma często charakter złożony, związany ze współistnieniem czynników genetycznych, rozwojowych, metabolicznych, immunologicznych i środowiskowych.[medme.pl]
 • Pierwotne zapalenia naczyń stanowią grupę chorób o nieznanej etiologii. Stan zapalny naczyń zapoczątkowany jest przez procesy immunologiczne (związane z reakcją nadwrażliwości na antygeny).[swiatlekarza.pl]

Epidemiologia

 • Epidemiologia Zapadalność na udar niedokrwienny mózgu szacuje się w USA na 0,56-2,4/100 tys. dzieci na rok. Duży odsetek stanowią udary okołoporodowe, a zapadalność na nie szacuje się nawet na 1/2,5 tys. żywo urodzonych noworodków.[podyplomie.pl]
 • Epidemiologia Na szczęście występuje on w młodym wieku dość rzadko, u okolo 3 osob/100000/rok. Wśród tych pacjentów udar niedokrwienny stanowi od 30% do 50%.[fum.info.pl]
Rozkład płci
Podział wiekowy

Patofizjologia

 • Udar o etiologii zakrzepowo-zatorowej w okresie noworodkowo-niemowlęcym Patofizjologia Udar niedokrwienny jest następstwem niedrożności tętnic mózgowych, najczęściej spowodowanej zakrzepem lub zatorem.[podyplomie.pl]

Zapobieganie

 • Dlatego trzeba pamiętać, że szybkie rozpoczęcie leczenia udaru jest kluczowe w kontekście zapobiegania negatywnym następstwom choroby.[enel.pl]
 • Najlepszym sposobem zapobiegania udarowi mózgu są regularne kontrole u lekarza (badania okresowe) i zdrowy styl życia.[poradnikzdrowie.pl]
 • Udar mózgu - zapobieganie Jak zapobiegać udarom? Kontrolować czynniki zwiększające ich ryzyko - należy regularnie wykonywać pomiary ciśnienia, postępy cukrzycy, stosować odpowiednią dietę oraz praktykować zdrowy tryb życia.[medonet.pl]
 • Leczenie przeciwzakrzepowe w celu zapobiegania zatorowości sercowopochodnej np. w przypadku migotania przedsionków, sztucznej zastawki serca. Leczenie przeciwpłytkowe u każdego pacjenta po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu.[profilaktykawmalopolsce.pl]
 • O tym, jak rozpoznać udar mózgu oraz dlaczego regularne badania kardiologiczne są ważne w zapobieganiu udarom, rozmawiamy z lekarzem Pawłem Koziełem. Panie doktorze czym dokładnie jest udar mózgu? lek. Paweł Kozieł NZOZ Revita Lek.[nzozrevita.pl]

Zadaj pytanie

5000 Pozostało znaków Sformatuj tekst za pomocą: # Heading, **bold** , _italic_. Kod HTML jest niedozwolony.
Publikując to pytanie, zgadzasz się na Warunki świadczenia usługi i Politykę prywatności.
• Użyj precyzyjnego tytułu dla swojego pytania.
• Zadaj konkretne pytanie i podaj wiek, płeć, objawy, rodzaj i czas trwania leczenia.
• Szanuj prywatność swoich i innych osób, nigdy nie publikuj pełnych nazwisk ani informacji kontaktowych.
• Niewłaściwe pytania zostaną usunięte.
• W pilnych przypadkach skontaktuj się z lekarzem, odwiedź szpital lub zadzwoń na pogotowie!