Edit concept Question Editor Create issue ticket

Układowe zapalenie naczyń


Leczenie

 • U większości właściwie leczonych pacjentów można opanować chorobę i doprowadzić do jej remisji. 2.5 Na czym polega leczenie? Leczenie pierwotnej przewlekłej postaci zapalenia naczyń krwionośnych jest długotrwałe i skomplikowane.[printo.it]
 • W wielu wypadkach leczenie przyczynowe jest bardzo ograniczone lub niemożliwe, a terapia koncentruje się na spowolnieniu lub zahamowaniu zmian chorobowych oraz na profilaktyce i leczeniu powikłań.[zdrowie.tvn.pl]
 • Leczenie układowego zapalenia naczyń W leczeniu układowego zapalenia naczyń stosuje się leki immunosupresyjne. W szczególnie ciężkich przypadkach wykonuje się zabieg oczyszczania osocza krwi z dużych cząstek, np. kompleksów immunologicznych.[mamotoja.pl]
 • Leczenie przeciwzakrzepowe w celu zapobiegania zatorowości sercowopochodnej np. w przypadku migotania przedsionków, sztucznej zastawki serca. Leczenie przeciwpłytkowe u każdego pacjenta po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu.[profilaktykawmalopolsce.pl]

Rokowanie

 • Układowe zapalenie tętnic – rokowanie Rokowanie w układowym zapaleniu tętnic jest związane z tempem progresji zmian chorobowych i agresywnością choroby pierwotnej.[zdrowie.tvn.pl]
 • Leczenie zapaleń naczyń jest bardzo trudne, a rokowanie poważne.[swiatlekarza.pl]
 • Rokowania dzieci, które przeszły udar mózgu Nie sposób jednoznacznie określić rokowań wszystkich dzieci, które przeszły udar mózgu – uzależnione są one bowiem od kilku czynników, bo zarówno od rozległości i rodzaju udaru, jak i od czasu, który upływa[mjakmama24.pl]
 • Rokowanie w przypadku rzadkiego pierwotnego zapalenia naczyń krwionośnych jest bardzo indywidualne.[printo.it]
 • Zapalenie naczyń, które atakuje nerki może powodować ich niewydolność i jednocześnie pogarszać rokowania.[medonet.pl]

Etiologia

 • Około 50% wszystkich udarów o etiologii zakrzepowo-zatorowej stanowią udary żylne, w których często dochodzi do ukrwotocznienia. Częściej zajęty jest układ żył powierzchownych niż głębokich.[podyplomie.pl]
 • Etiologia udarów u dzieci ma często charakter złożony, związany ze współistnieniem czynników genetycznych, rozwojowych, metabolicznych, immunologicznych i środowiskowych.[fum.info.pl]
 • Przyczyny wystąpienia udaru Etiologia udarów u dzieci ma często charakter złożony, związany ze współistnieniem czynników genetycznych, rozwojowych, metabolicznych, immunologicznych i środowiskowych.[medme.pl]
 • Pierwotne zapalenia naczyń stanowią grupę chorób o nieznanej etiologii. Stan zapalny naczyń zapoczątkowany jest przez procesy immunologiczne (związane z reakcją nadwrażliwości na antygeny).[swiatlekarza.pl]

Epidemiologia

 • Epidemiologia Zapadalność na udar niedokrwienny mózgu szacuje się w USA na 0,56-2,4/100 tys. dzieci na rok. Duży odsetek stanowią udary okołoporodowe, a zapadalność na nie szacuje się nawet na 1/2,5 tys. żywo urodzonych noworodków.[podyplomie.pl]
 • Epidemiologia Na szczęście występuje on w młodym wieku dość rzadko, u okolo 3 osob/100000/rok. Wśród tych pacjentów udar niedokrwienny stanowi od 30% do 50%.[fum.info.pl]
Rozkład płci
Podział wiekowy

Patofizjologia

 • Udar o etiologii zakrzepowo-zatorowej w okresie noworodkowo-niemowlęcym Patofizjologia Udar niedokrwienny jest następstwem niedrożności tętnic mózgowych, najczęściej spowodowanej zakrzepem lub zatorem.[podyplomie.pl]

Zapobieganie

 • Dlatego trzeba pamiętać, że szybkie rozpoczęcie leczenia udaru jest kluczowe w kontekście zapobiegania negatywnym następstwom choroby.[enel.pl]
 • Udar mózgu - zapobieganie Jak zapobiegać udarom? Kontrolować czynniki zwiększające ich ryzyko - należy regularnie wykonywać pomiary ciśnienia, postępy cukrzycy, stosować odpowiednią dietę oraz praktykować zdrowy tryb życia.[medonet.pl]
 • Najlepszym sposobem zapobiegania udarowi mózgu są regularne kontrole u lekarza (badania okresowe) i zdrowy styl życia.[poradnikzdrowie.pl]
 • Leczenie przeciwzakrzepowe w celu zapobiegania zatorowości sercowopochodnej np. w przypadku migotania przedsionków, sztucznej zastawki serca. Leczenie przeciwpłytkowe u każdego pacjenta po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu.[profilaktykawmalopolsce.pl]
 • O tym, jak rozpoznać udar mózgu oraz dlaczego regularne badania kardiologiczne są ważne w zapobieganiu udarom, rozmawiamy z lekarzem Pawłem Koziełem. Panie doktorze czym dokładnie jest udar mózgu? lek. Paweł Kozieł NZOZ Revita Lek.[nzozrevita.pl]

Zadaj pytanie

5000 Pozostało znaków Sformatuj tekst za pomocą: # Heading, **bold** , _italic_. Kod HTML jest niedozwolony.
Publikując to pytanie, zgadzasz się na Warunki świadczenia usługi i Politykę prywatności.
• Użyj precyzyjnego tytułu dla swojego pytania.
• Zadaj konkretne pytanie i podaj wiek, płeć, objawy, rodzaj i czas trwania leczenia.
• Szanuj prywatność swoich i innych osób, nigdy nie publikuj pełnych nazwisk ani informacji kontaktowych.
• Niewłaściwe pytania zostaną usunięte.
• W pilnych przypadkach skontaktuj się z lekarzem, odwiedź szpital lub zadzwoń na pogotowie!