Edit concept Question Editor Create issue ticket

Zapalenie wielomięśniowe


Prezentacja

Zaburzenie połykania
 • W przypadkach zaawansowanych uszkodzenie mięśni karku i szyi powoduje opadanie głowy i zaburzenia połykania, a mięśni oddechowych - uczucie duszności.[reumatika.pl]
 • połykania i zniesienie ruchów gałki ocznej; młodzieńcze zapalenie mięśni – objawy to rumienie na twarzy, łakociach i stawach kolanowych, obrzęk powiek, osłabienie mięśni kończyn dolnych i górnych, bóle wielostawowe; kostniejące zapalenie mięśni znacznie[hellozdrowie.pl]
Gorączka
 • Może się pojawić wysoka gorączka, brak apetytu, chudnięcie i trudności w przełykaniu. Dermatomyositis 6-krotnie zwiększa prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego, a Polimyositis – 2-krotnie.[autoprzeciwciala.info]
 • Należą do nich: gorączka, bóle stawowe, objaw Raynauda, zaburzenia rytmu serca i czynności komór. Śródmiąższową chorobę płuc stwierdza się u 10–40% chorych [2]. Charakterystykę głównych postaci idiopatycznej miopatii zapalnej...[termedia.pl]
 • Płeć: Kobiety chorują dwa razy częściej od mężczyzn Objawy ogólne Osłabienie, zmęczenie, stany podgorączkowe, rzadziej gorączka, spadek masy ciała Symetryczne osłabienie z towarzyszącym na ogół bólem lub tkliwością mięśni obręczy barkowej i/lub biodrowej[pl.wikipedia.org]
Zmęczenie
 • Objawy zapalenia wielomięśniowego Najbardziej charakterystycznymi objawami zapalenia wielomięśniowego są osłabienie, zmęczenie,, stany podgorączkowe oraz znaczny spadek masy ciała.[zdrowie.gazeta.pl]
 • Objawy zapalenia wielomięśniowego Najbardziej charakterystycznymi objawami zapalenia wielomięśniowego są osłabienie, zmęczenie, stany podgorączkowe oraz znaczny spadek masy ciała.[msn.com]
 • Zapalenie wielomięśniowe PM może powodować także gorączkę, uczucie zmęczenia, brak łaknienia, bóle stawów, spadek masy ciała i poranną sztywność mięśni.[zdrowie.tvn.pl]
 • Płeć: Kobiety chorują dwa razy częściej od mężczyzn Objawy ogólne Osłabienie, zmęczenie, stany podgorączkowe, rzadziej gorączka, spadek masy ciała Symetryczne osłabienie z towarzyszącym na ogół bólem lub tkliwością mięśni obręczy barkowej i/lub biodrowej[pl.wikipedia.org]
Złe samopoczucie
 • Stłuszczenie wątroby przebiega najczęściej bezobjawowo, choć czasami towarzyszy mu uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, złe samopoczucie, ciągłe zmęczenie.[apteline.pl]
 • .: ogólne złe samopoczucie, niedające się obiektywnie wytłumaczyć zmęczenie, trudności w koncentracji w wypełnianiu codziennych obowiązków.[essentiale.pl]
 • .: nudności, wymioty, biegunka, odwodnienie, ból brzucha (z prawej strony), świąd skóry, żółtaczka, jasny stolec, mocz o ciemnym kolorze, żółtaczka, utrata apetytu, ciągłe zmęczenie, złe samopoczucie, osłabienie, gorączka, bóle mięśniowo-stawowe.[chillizet.pl]
 • Chorzy skarżą się na: bóle mięśni i stawów, brak apetytu nudności, wymioty, złe samopoczucie, niekiedy mają delikatnie podwyższoną temperaturę.[zdrowie.gazeta.pl]
Utrata masy ciała
 • Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe - objawy Jak w większości chorób, zarówno PM jak i DM mogą towarzyszyć objawy niespecyficzne, takie jak: utrata masy ciała, gorączki o niejasnej przyczynie, ogólne osłabienie.[medme.pl]
 • Objawami niespecyficznymi raka wątrobowokomórkowego są: bóle brzucha, utrata masy ciała, złe samopoczucie i osłabienie, uczucie pełności w nadbrzuszu, brak apetytu, obrzęki kończyn dolnych, żółtaczka, gorączka i krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego[apteline.pl]
Osłabienie mięśni
 • Inne objawy to: osłabienie mięśni oddechowych – powoduje niewydolność oddechową osłabienie mięśni gardła, przełyku i krtani zajęcie mięśni okoruchowych (rzadko) – oczopląs, niewyraźne widzenie świąd i/lub nadwrażliwość na światło słoneczne Diagnostyka[autoprzeciwciala.info]
 • Objawy Objawy zapalenia mięśniowego: ból i obrzęk mięśni, osłabienie siły mięśniowej (osłabienie mięśni obręczy barkowej, obręczy biodrowej oraz karku i grzbietu powoduje problemy z wykonywaniem codziennych czynności), osłabienie mięśni gardła, przełyku[antyneuronalne.pl]
 • Klasycznym objawem PM jest osłabienie mięśni ramion i bioder utrudniające podniesienie rąk, wchodzenie po schodach i wstawanie z pozycji siedzącej.[zdrowie.tvn.pl]
 • Głównym objawem choroby jest narastające osłabienie mięśni, szczególnie w okolicy barków („obręcz barkowa”) i bioder („obręcz biodrowa”), a także karku i grzbietu.[mp.pl]
 • Ogólna charakterystyka i diagnostyka różnicowa Wspólną cechą omawianych chorób jest osłabienie mięśni proksymalnych, w znacznie mniejszym stopniu dotyczy to mięśni dystalnych i występuje w przypadkach zaawansowanych.[termedia.pl]
Miopatie
 • Charakterystykę głównych postaci idiopatycznej miopatii zapalnej... Pełna treść artykułu...[termedia.pl]
 • Również w obu omawianych miopatiach stwierdza się cechy aktywacji obu układów. W DM w nacieku zapalnym dominują limfocyty T CD4 oraz zaktywowane limfocyty B.[czytelniamedyczna.pl]
 • Etiologia i patogeneza zmian śródmiąższowych w płucach w przebiegu miopatii zapalnych nie są znane.[journals.viamedica.pl]
 • Zapalenie wielomięśniowe należy do grupy chorób noszącej nazwę - idiopatyczne zapalne miopatie (IZM). W chorobie tej nieznany czynnik inicjuje proces zapalny w mięśniach prowadząc do ich zniszczenia.[reumatika.pl]
 • Przyczyny zapalenia wielomięśniowego Zapalenie wielomięśniowe, określane również mianem idiopatycznej miopatii zapalnej, rozwija się w mięśniach szkieletowych.[zdrowie.tvn.pl]
Zanik mięśni
 • U pacjentów bez leczenia zachodzi zanik mięśni i powstają przykurcze. Pięcioletnie przeżycie dotyczy ok. 50% chorych. Zapalenie wielomięśniowe zwiększa dwukrotnie prawdopodobieństwo istnienia nowotworu złośliwego.[pl.wikipedia.org]
 • ., żółtaczka, krwawienia z nosa i dziąseł, postępujące wyniszczenie w związku z zanikiem mięśni, skłonność do obrzęków podudzi, wodobrzusze, odwrócenie rytmu dobowego snu i czuwania zaburzenia psychiczne od spowolnienia, zaburzeń zachowania, po jadłowstręt[apteline.pl]
 • W badaniu USG mięśni w PM/DM stwierdzić można większą echogeniczność w mięśniach objętych zapaleniem niż w zdrowych oraz zanik mięśni (16). Echogeniczność mięśni jest mniejsza w DM niż w PM.[czytelniamedyczna.pl]
Mialgia
 • Przeciwciała przeciwko cząsteczce rozpoznającej sygnał (anty-SRP) występują u chorych z zapaleniem wielomięśniowym o ostrym, ciężkim przebiegu, ze znacznym osłabieniem zarówno mięśni proksymalnych, jak i dystalnych, z mialgią oraz częstym (od 33% do nawet[czytelniamedyczna.pl]

Dopracowanie

Zwiększenie aktywności aminotransferaz
 • U pacjentów po ostrym zapaleniu wątroby typu C po upływie pół roku, nawet jeśli nie mają zwiększonej aktywności aminotransferaz, należy przeprowadzić badanie w kierunku obecności w surowicy krwi HCV RNA.[mp.pl]

Leczenie

 • Jeśli chory nie reaguje na takie leczenie, stosuje się wlewy dożylne immunoglobulin.[poradnikzdrowie.pl]
 • Uwaga: Leczenie immunoglobulinami można zastosować jako leczenie 2-go rzutu w przypadkach opornych lub o ciężkim przebiegu, a także w przypadku, gdy leczenie lekami cytostatycznymi lub cyklosporyną A jest przeciwwskazane. – W przypadku uporczywych zmian[czytelniamedyczna.pl]
 • Zapalenie wielomięśniowe – leczenie Obecnie leczenie zapalenia wielomięśniowego opiera się głównie na kortykosteroidach, podawanych przez około 4–6 tygodni w coraz mniejszych dawkach.[zdrowie.tvn.pl]
 • Oporność na leczenie GKS wykazują również chorzy na DM/ADM z obecnymi przeciwciałami anty CADM-140 [21].[journals.viamedica.pl]
 • Obecnie stosowane leczenie ma na celu zniwelowanie objawów choroby oraz spowolnienie lub zatrzymanie jej postępu.[medme.pl]

Rokowanie

 • Gorsze rokowanie mają osoby z zajęciem narządów istotnych życiowo (płuca, serce) Farmakoterapia Glikokortykosteroidy: np. prednizon 1 mg/kg/doba.[pl.wikipedia.org]
 • Choroba śródmiąższowa płuc jest najczęstszą płucną manifestacją PM/DM, a jej występowanie znacznie pogarsza przebieg choroby i rokowanie.[journals.viamedica.pl]
 • Zapalenie wielomięśniowe – rokowania Prognozy dla osób dotkniętych zapaleniem wielomięśniowym są zróżnicowane – większość z nich dobrze reaguje na leczenie i odzyskuje pełnię sił, część doświadcza uszczerbku na zdrowiu w postaci trwałego osłabienia mięśni[zdrowie.tvn.pl]

Etiologia

 • Objawy ogólne poprzedzające pojawienie się objawów mięśniowych w postaci poczucia znacznego osłabienia i stanów podgorączkowych lub gorączek sugerowały zakaźną etiologię choroby.[reumatika.pl]
 • Zatem oprócz mięśni szkieletowych choroba może dotyczyć także serca, płuc, przewodu pokarmowego, stawów czy naczyń krwionośnych Etiologia nie została poznana. Naczelną rolę odgrywają procesy autoimmunologiczne Wiek: może wystąpić w każdym wieku.[pl.wikipedia.org]
 • Zapalenia otrzewnej o takiej etiologii cechują się większą ciężkością przebiegu i niepewnym rokowaniem, a śmiertelność w ich wypadku może sięgać nawet 22–50%.[journals.viamedica.pl]

Epidemiologia

 • Celem pracy jest omówienie epidemiologii, etiopatogenezy, przebiegu klinicznego choroby uchyłkowej oraz zaleceń dotyczących rozpoznania i leczenia w oparciu o bieżącą literaturę medyczną.[pimr.pl]
 • Epidemiologia Uchyłki jelita grubego są zaliczane do chorób cywilizacyjnych. Najczęściej występują one w społeczeństwach zachodnich. Prawie nigdy nie spotyka się ich w krajach rozwijających się. Pojawiają się zazwyczaj w 5, 6 dekadzie życia.[doctormed.pl]
 • Epidemiologia Zapalenie wielomięśniowe (PM) i zapalenie skórno-mięśniowe (DM) są chorobami rzadkimi. Zapadalność waha się od 0,5 do 8 przypadków na 1mln na rok (1).[czytelniamedyczna.pl]
Rozkład płci
Podział wiekowy

Patofizjologia

 • Patofizjologia świądu jest złożona i nie do końca poznana. Rola kwasów żółciowych w tym mechanizmie jest dyskusyjna, chociaż w praktyce leczenie cholestyraminą, która wiąże w jelicie cienkim kwasy żółciowe, powoduje zmniejszenie objawu swędzenia.[pulsmedycyny.pl]

Zapobieganie

 • W ostrej fazie choroby zaleca się stosowanie jedynie ćwiczeń, które zapobiegają przykurczom. Literatura: Interna Szczeklika 2017, red. P. Gajewski, Kraków 2017, wyd. 8.[autoprzeciwciala.info]
 • Faza leczenia długoterminowego, która trwa od roku do 3 lat, to czas utrzymywania remisji i zapobiegania nawrotom. W tej fazie stosuje się jak najmniejsze skuteczne dawki leków.[poradnikzdrowie.pl]
 • Ponieważ przyczyny zapalenia wielomięśniowego i skórno-mięśniowego nie są znane, nie ma możliwości zapobiegania tej chorobie.[mp.pl]
 • Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe - zapobieganie Niestety nie znamy sposobów, jakimi można by zapobiegać powstawaniu PM/DM.[medme.pl]
 • Profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu B Zapobieganie zakażeniom to przede wszystkim szczepienia ochronne a także rygorystyczne przestrzeganie zasad zapobiegania zakażeniom w opiece zdrowotnej, badanie dawców krwi i ograniczanie wskazań do podawania[enel.pl]

Zadaj pytanie

5000 Pozostało znaków Sformatuj tekst za pomocą: # Heading, **bold** , _italic_. Kod HTML jest niedozwolony.
Publikując to pytanie, zgadzasz się na Warunki świadczenia usługi i Politykę prywatności.
• Użyj precyzyjnego tytułu dla swojego pytania.
• Zadaj konkretne pytanie i podaj wiek, płeć, objawy, rodzaj i czas trwania leczenia.
• Szanuj prywatność swoich i innych osób, nigdy nie publikuj pełnych nazwisk ani informacji kontaktowych.
• Niewłaściwe pytania zostaną usunięte.
• W pilnych przypadkach skontaktuj się z lekarzem, odwiedź szpital lub zadzwoń na pogotowie!