Edit concept Question Editor Create issue ticket

Zespół Hyperornithinemia-Hyperammonemia-Homocitrullinuria


Prezentacja

Nudności
 • U pacjentek ciężarnych dość typowe są nasilone nudności i wymioty oraz często występuje drażliwość i bolesność gruczołów piersiowych.[czytelniamedyczna.pl]
Wymioty
 • U pacjentek ciężarnych dość typowe są nasilone nudności i wymioty oraz często występuje drażliwość i bolesność gruczołów piersiowych.[czytelniamedyczna.pl]
Polineuropatia
 • Ostra ruchowa i czuciowa polineuropatia aksonalna (AMSAN – acute motor and sensory axonal neuropathy). Ostra ruchowa polineuropatia aksonalna (AMAN – acute motor axonal neuropathy).[podyplomie.pl]
 • Zespół Guillaina–Barrégo – najczęstsza, ale trudna do rozpoznania polineuropatia nabyta Majka Jaszczura1, Małgorzata Morawiecka-Pietrzak1, Łukasz Woźny2, Bartosz Adamczyk3 1 Katedra i Klinika Pediatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym[pimr.pl]
 • Guillain-Barré syndrome, GBS), znany też jako ostra zapalna demielinizacyjna polineuropatia, to rzadko występująca, jednofazowa choroba o charakterze autoimmunologicznym. Jej rozpowszechnienie oszacowano na 1-9:100 000.[neuropsychologia.org]
 • Chociaż jest przypadłością dość rzadką (ale zarazem częstą polineuropatią) została dobrze poznana przez czytelników Josepha Hellera.[msn.com]
 • Neuropatie metaboliczne Polineuropatia w przebiegu porfirii, pleksopatia lędźwiowo-krzyżowa w przebiegu cukrzycy, ciężka hipofosfatemia, hipokaliemia, hipermagnezemia Porażenia okresowe Rodzinne[czytelniamedyczna.pl]
Zmęczenie
 • U wielu innych osób utrzymują się objawy zmęczenia.[zdrowie.radiozet.pl]
 • Forma nie wraca, utrzymuje się zmęczenie, nieadekwatne do wcześniejszych dolegliwości. Potem jest gorzej.[msn.com]
 • Dość często po przebytym zespole G-B utrzymują się dolegliwości bólowe, osłabienie siły mięśniowej, zmęczenie. Plazmafereza i dożylne podawanie immunoglobulin są równie skutecznymi metodami leczenia.[czytelniamedyczna.pl]
Ataksja
 • Zespół Millera-Fishera – postać AIDP, w której dominującymi objawami są oftalmoplegia, ataksja i zniesienie odruchów, a niekiedy występuje niedowład wiotki.[podyplomie.pl]
 • Zespół Millera-Fishera charakteryzuje się klinicznie zaburzeniami oftalmologicznymi, ataksją i arefleksją. Tym trzem podstawowym objawom może towarzyszyć niedowład nerwu twarzowego lub nerwów opuszkowych.[czytelniamedyczna.pl]

Leczenie

 • Niezwykle istotne są również: leczenie objawowe, kinezyterapia, fizjoterapia oddechowa, profilaktyka zakrzepowo-zatorowa, leczenie żywieniowe oraz postępowanie przeciwbólowe.[pimr.pl]
 • Następnie, w przypadku podejrzenia zespołu Guillaina i Barrégo skieruje pacjenta na dalszą diagnostykę i leczenie w warunkach szpitalnych.[mp.pl]
 • Możliwości leczenia Leczenie pacjenta zależy od jego stanu. Zazwyczaj stosowana jest plazmafereza i dożylna terapia immunoglobulinami.[neuropsychologia.org]

Rokowanie

 • Zespół Guillaina-Barrégo: rokowania Rokowanie i tempo powrotu do zdrowia zależy od stopnia ciężkości choroby i stanu ogólnego chorego.[poradnikzdrowie.pl]
 • Rokowanie u większości chorych jest dobre z pełnym wyzdrowieniem w ciągu 4-6 miesięcy.[czytelniamedyczna.pl]
 • Rokowanie i tempo powrotu do zdrowia zależy od stopnia ciężkości choroby, stanu ogólnego chorego, w tym współistniejących schorzeń. W zdecydowanej większości przypadków choroba ma przebieg jednofazowy, to znaczy, że nie ma nawrotów.[su.krakow.pl]
 • W większości przypadków rokowanie jest dość dobre, ale śmiertelność, pomimo prawidłowego leczenia w warunkach intensywnego nadzoru, wynosi 4–15%.[pimr.pl]

Etiologia

 • Etiologia i patofizjologia Dwie trzecie przypadków jest poprzedzone zakażeniem przewodu pokarmowego lub górnych dróg oddechowych (w ok. 10% Campylobacter jejuni, w 10% wirusem Epsteina-Barr, w 5% Mycoplasma pneumoniae).[podyplomie.pl]
 • Wykluczono wirusową, gruźliczą, nowotworową, autoimmunologiczną i wątrobowo-pochodną etiologię płynów w jamie opłucnowej i osierdziu. Tomografia komputerowa potwierdziła obecność guza prawego jajnika. Pacjentkę przewieziono do Kliniki Ginekologii.[cornetis.pl]
 • Przyczyny zespołu Jak wspomniano wcześniej, w etiologii choroby duże znaczenie przypisuje się czynnikom zapalnym. Zazwyczaj wystąpienie objawów poprzedza infekcja.[neuropsychologia.org]
 • Patogeneza Etiologia zespołu G-B pozostaje nieznana, ale postulowane jest podłoże immunologiczne.[czytelniamedyczna.pl]

Epidemiologia

 • Ostatnio opublikowany przegląd piśmiennictwa na temat epidemiologii zespołu G-B podaje zapadalność w skali światowej, zawierającą się między 1,1 a 1,8 na 100 000 populacji na rok (3).[czytelniamedyczna.pl]
Rozkład płci
Podział wiekowy

Patofizjologia

 • Etiologia i patofizjologia Dwie trzecie przypadków jest poprzedzone zakażeniem przewodu pokarmowego lub górnych dróg oddechowych (w ok. 10% Campylobacter jejuni, w 10% wirusem Epsteina-Barr, w 5% Mycoplasma pneumoniae).[podyplomie.pl]

Zapobieganie

 • Celem leczenia jest łagodzenie objawów klinicznych, przyspieszenie powrotu do zdrowia i zapobieganie powikłaniom i/lub ich łagodzenie.[labtestsonline.pl]
 • Mechanizm nieprawidłowości nie został w pełni poznany, więc trudno mu zapobiegać. Wiemy na pewno, że nerwy atakują przeciwciała wytwarzane przy kilku infekcjach wirusowych i bakteryjnych.[msn.com]

Zadaj pytanie

5000 Pozostało znaków Sformatuj tekst za pomocą: # Heading, **bold** , _italic_. Kod HTML jest niedozwolony.
Publikując to pytanie, zgadzasz się na Warunki świadczenia usługi i Politykę prywatności.
• Użyj precyzyjnego tytułu dla swojego pytania.
• Zadaj konkretne pytanie i podaj wiek, płeć, objawy, rodzaj i czas trwania leczenia.
• Szanuj prywatność swoich i innych osób, nigdy nie publikuj pełnych nazwisk ani informacji kontaktowych.
• Niewłaściwe pytania zostaną usunięte.
• W pilnych przypadkach skontaktuj się z lekarzem, odwiedź szpital lub zadzwoń na pogotowie!