Edit concept Question Editor Create issue ticket

Zespół nabytego upośledzenia odporności


Prezentacja

 • Jednak wirus może wykorzystywać prawidłowe mechanizmy prezentacji antygenu do dalszego rozprzestrzeniania.[pl.wikipedia.org]
Kaszel
 • WAŻNE: W codziennych kontaktach, przy braku tzw. wrót zakażenia np. pocałunek, podanie ręki, korzystanie z tych samych naczyń, kichanie, kaszel, kąpiel w basenie czy wannie oraz podróżowanie komunikacją publiczną - zarażenie AIDS jest niemożliwe.[medonet.pl]
 • Objawy dodatkowe to: kaszel powyżej jednego miesiąca, świąd skóry, nawracający półpasiec, kandydoza błon śluzowych jamy ustnej i gardła, nawracająca opryszczka i uogólnione powiększenie węzłów chłonnych (9).[czytelniamedyczna.pl]
 • Pacjent zakażony HIV z objawami sugerującymi chorobę oportunistyczną (zmiany skórne, gorączka, utrata masy ciała, biegunka, zaburzenia przełykania, inne objawy ze strony przewodu pokarmowego, kaszel, duszność lub inne objawy ze strony układu oddechowego[mp.pl]
 • Zakażenia oportunistyczne, często występujące u chorych na AIDS, mogą wywoływać następujące objawy: kaszel i spłycony oddech ataki epileptyczne i brak koordynacji trudności i ból podczas przełykania objawy psychiczne, takie jak splątanie i zaniki pamięci[labtestsonline.pl]
 • Zapalenie płuc wywołane przez CMV przebiega podobnie jak inne śródmiąższowe zapalenia płuc, występuje duszność, suchy męczący kaszel[137].[pl.wikipedia.org]
Biegunka
 • […] czerwien- listerioza,- leukoplakia włochata- rozległe zakażenia wi- neuropatie obwodowe,- inne schorzenia, któHIV i wskazujące na zbakteryjne, wirusowe,skóry: nie mogą zostać przypisane żadnej określonejsię przynajmniej przez 1 miesiąc, takie jaklub biegunka[medycynatropikalna.pl]
 • C, ubytek 10%, lub więcej masy ciała w stosunku od okresu poprzedzającego wystąpienie objawów, powiększenie węzłów chłonnych, okresowa lub przewlekła biegunka (więcej niż dwa luźne stolce dziennie), potliwość w nocy, kandydoza jamy ustnej i pochwy, stany[czytelniamedyczna.pl]
 • Pacjent zakażony HIV z objawami sugerującymi chorobę oportunistyczną (zmiany skórne, gorączka, utrata masy ciała, biegunka, zaburzenia przełykania, inne objawy ze strony przewodu pokarmowego, kaszel, duszność lub inne objawy ze strony układu oddechowego[mp.pl]
 • Leczenie to może być okupione uciążliwymi objawami ubocznymi takimi jak – wymioty, biegunka, anemia, zapalenie wątroby. Jednak u wielu pacjentów nie dochodzi do groźnych skutków ubocznych.[sciaga.pl]
 • […] oportunistyczne, często występujące u chorych na AIDS, mogą wywoływać następujące objawy: kaszel i spłycony oddech ataki epileptyczne i brak koordynacji trudności i ból podczas przełykania objawy psychiczne, takie jak splątanie i zaniki pamięci ostra i przewlekła biegunka[labtestsonline.pl]
Przewlekła biegunka
 • C, ubytek 10%, lub więcej masy ciała w stosunku od okresu poprzedzającego wystąpienie objawów, powiększenie węzłów chłonnych, okresowa lub przewlekła biegunka (więcej niż dwa luźne stolce dziennie), potliwość w nocy, kandydoza jamy ustnej i pochwy, stany[czytelniamedyczna.pl]
 • biegunka gorączka utrata wzroku mdłości, skurcze mięśni brzucha, wymioty utrata wagi i wyczerpanie silne bóle głowy śpiączka. 3.[labtestsonline.pl]
Drożdżyca
 • Drożdżyca jamy ustnej u pacjenta zakażonego wirusem HIV CDC. Włochata leukoplakia języka u pacjenta zakażonego wirusem HIV CDC.[medycynatropikalna.pl]
 • Często towarzyszy drożdżycy rumieniowo-zanikowej. W tej postaci występują pęknięcia nabłonka o układzie promienistym, które rozchodzą się w stronę błony śluzowej. B.[czytelniamedyczna.pl]
 • […] wirusem cytomegalii, zapalenie siatkówki spowodowane CMV, owrzodzenia utrzymujące się ponad miesiąc, zapalenie przełyku, oskrzeli lub płuc spowodowane wirusem opryszczki pospolitej, postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia; zakażenia grzybicze: drożdżyca[zdrowie.radiozet.pl]
 • […] wirusem cytomegalii [CMV] oraz zapalenie siatkówki spowodowane CMV; owrzodzenia utrzymujące się 1 miesiąc, zapalenie przełyku, oskrzeli lub płuc spowodowane wirusem opryszczki pospolitej; postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia) zakażenia grzybicze (drożdżyca[mp.pl]
 • Drożdżyca pochwy objawia się świądem, pieczeniem, podrażnieniem okolicy pochwy oraz sromu oraz obecnością upławów[177].[pl.wikipedia.org]
Gorączka
 • Zaczynają pojawiać się infekcje oportunistyczne nie zagrażające życiu i objawy niespecyficzne: okresowa lub ciągła gorączka powyżej 38 st.[czytelniamedyczna.pl]
 • Należą do nich: - ostra (pierwotna) inftowarzyszącymi objawawywiadzie; po kilku-kobjawy przypominającetygodnia): gorączka,mięśni, powiększenieupływie tygodnia pojazlokalizowana na tułokilka dni.[medycynatropikalna.pl]
 • Pacjent zakażony HIV z objawami sugerującymi chorobę oportunistyczną (zmiany skórne, gorączka, utrata masy ciała, biegunka, zaburzenia przełykania, inne objawy ze strony przewodu pokarmowego, kaszel, duszność lub inne objawy ze strony układu oddechowego[mp.pl]
 • U niektórych po kilku tygodniach od zarażenia występują objawy podobne do grypy, takie jak gorączka, ból głowy, zmęczenie i powiększone węzły chłonne (narządy systemu odpornościowego, które można wyczuć w obrębie szyi i pachwin).[labtestsonline.pl]
 • Najczęstszymi objawami są gorączka, utrata apetytu i złe samopoczucie, które występują u ponad 70% chorych[126][124]. Może występować silny ból głowy, zapalenie gardła, ból mięśni i ból stawów, biegunka, nudności, wymioty i utrata masy ciała[126].[pl.wikipedia.org]
Mononukleoza zakaźna
 • zakaźnej, grypy albo przeziębienia a b c Human Immunodeficiency Virus (HIV).[pl.wikipedia.org]
 • W kilka tygodni po zakażeniu wirusem pojawia się zespół przemijających objawów przypominających mononukleozę zakaźną charakteryzujący się: – gorączką, potliwością, sennością, – powiększeniem węzłów chłonnych w okolicy pachowej, pachwinowej i szyjnej,[czytelniamedyczna.pl]
Zmęczenie
 • U niektórych po kilku tygodniach od zarażenia występują objawy podobne do grypy, takie jak gorączka, ból głowy, zmęczenie i powiększone węzły chłonne (narządy systemu odpornościowego, które można wyczuć w obrębie szyi i pachwin).[labtestsonline.pl]
 • Przewlekłemu uogólnionemu powiększeniu węzłów chłonnych mogą towarzyszyć infekcje patogenami nieoportunistycznymi, ból głowy i przewlekłe zmęczenie[123].[pl.wikipedia.org]
Utrata masy ciała
 • Pacjent zakażony HIV z objawami sugerującymi chorobę oportunistyczną (zmiany skórne, gorączka, utrata masy ciała, biegunka, zaburzenia przełykania, inne objawy ze strony przewodu pokarmowego, kaszel, duszność lub inne objawy ze strony układu oddechowego[mp.pl]
 • Może występować silny ból głowy, zapalenie gardła, ból mięśni i ból stawów, biegunka, nudności, wymioty i utrata masy ciała[126].[pl.wikipedia.org]
Uogólniona limfadenopatia
 • limfadenopatia 500 / mm 3 A1 200-499 / mm 3 A2 200 / mm 3 ----------------------- A3-- --------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- -----------[medycynatropikalna.pl]
Neuropatia
 • […] obwodowa, a w tym neuropatia nerwu trójdzielnego, porażenie nerwu twarzowego.[czytelniamedyczna.pl]
 • […] miednicjajników lub jajowodópłciową),- bakteryjna angiomatoz- drożdżyca gardła i kroraz przerostowa),- drożdżyca sromu i poc- dysplazja lub rak szy- nawracający półpasiecepizody),- idiopatyczna czerwien- listerioza,- leukoplakia włochata- rozległe zakażenia wi- neuropatie[medycynatropikalna.pl]
 • Rzadko dochodzi do aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych z niewielką pleocytozą z przewagą limfocytów, podwyższeniem stężenia białka i prawidłowym stężeniem glukozy, a bardzo rzadko zapalenie mózgu, neuropatii obwodowej i zespołu Guillaina-Barrégo[pl.wikipedia.org]

Leczenie

 • W przypadku wystąpienia ww. chorób, przy braku potwierdzenia laboratoryjnego zakażenia HIV, należy wykluczyć inne przyczyny upośledzenia odporności, np.: układowe leczenie immunosupresyjne, choroby nowotworowe (choroba Hodgkina, białaczka limfatyczna,[medycynatropikalna.pl]
 • Leczenie jest zwykle dwufazowe: indukcja preparatami dożylnymi w pełnej dawce, a potem dożywotnie leczenie podtrzymujące zredukowanymi dawkami preparatów dożylnych lub doustną postacią gancycloviru. Skuteczność leczenia jest problematyczna.[czytelniamedyczna.pl]
 • AIDS : epidemiologia, patogeneza, klinika, leczenie, zapobieganie, poradnictwo / Jacek Juszczyk, Andrzej Gładysz. – Wrocław : Volumed, 1992.[informatorium.ksiaznica.torun.pl]
 • Bez leczenia, w organizmie przeważa dziki typ wirusa HIV, podatny na leczenie. Wraz z trwaniem leczenia populacja zmienia się. Maleje populacja wirusa podatnego na leczenie, a wzrasta populacja wirusa lekoopornego.[labtestsonline.pl]
 • Czy można zakończyć leczenie AIDS? Leczenie chorób oportunistycznych towarzyszących AIDS można zakończyć po uzyskaniu ustąpienia objawów i wzroście liczby komórek CD4.[mp.pl]

Rokowanie

 • Węzły chłonne mogą się zmniejszać co jest złym objawem jeżeli chodzi o rokowanie. Konieczna jest profilaktyka farmakologiczna zakażeń cytomegalowirusowych (4, 7). Objawy kliniczne pełnoobrazowego zespołu AIDS I.[czytelniamedyczna.pl]
 • Wczesne rozpoznanie zakażenia poprawia rokowanie i (pod warunkiem systematycznego leczenia) zmniejsza ryzyko zgonu z powodu HIV/AIDS i chorób związanych z zakażeniem, poprawia jakość życia.[mp.pl]
 • Leczenie AIDS Rozpoznanie choroby AIDS, nie samego zakażenia wirusem HIV, jest niezwykle poważne i niestety źle rokuje. Po rozpoznaniu choroby konieczne jest jak najszybsze wdrożenie leczenia anyretrowirusowego i leczenie choroby oportunistycznej.[zdrowie.radiozet.pl]
 • Rokowanie Zmiany oczekiwanego czasu przeżycia w niektórych krajach Afrykańskich w latach 1960–2010 U większości nieleczonych chorych zakażenie HIV w ciągu 10 lat ulega progresji do AIDS i chory umiera w ciągu kolejnych 2 lat.[pl.wikipedia.org]

Etiologia

 • Analizując etiologię zakażenia HIV uważa się, że prawdopodobnie HIV1 i HIV2 pochodzą z tego samego wirusa. Charakterystyczną cechą wirusa HIV jest olbrzymia częstość mutacji prowadząca do powstawania nowych szczepów.[czytelniamedyczna.pl]
 • Antybiotykoterapia o szerokim spektrum sprzyja biegunce o etiologii Clostridium difficile.[pl.wikipedia.org]

Epidemiologia

 • AIDS : epidemiologia, patogeneza, klinika, leczenie, zapobieganie, poradnictwo / Jacek Juszczyk, Andrzej Gładysz. – Wrocław : Volumed, 1992.[informatorium.ksiaznica.torun.pl]
 • Epidemiologia HIV bardzo różni się w zależności od kraju i obszaru świata. Zważywszy na zasięg i koszty społeczne właściwe w przypadku HIV/AIDS jest stosowanie terminu światowej pandemii.[sciaga.pl]
 • Epidemiologia Występowanie zakażenia HIV na świecie Szacowana wielkość populacji zakażonej HIV Według szacunkowych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2015 na świecie żyło 36,7 milionów ludzi zakażonych HIV, z czego 3,2 miliona stanowiły dzieci[pl.wikipedia.org]
Rozkład płci
Podział wiekowy

Zapobieganie

 • AIDS : epidemiologia, patogeneza, klinika, leczenie, zapobieganie, poradnictwo / Jacek Juszczyk, Andrzej Gładysz. – Wrocław : Volumed, 1992.[informatorium.ksiaznica.torun.pl]
 • Jak zapobiegać AIDS? Profilaktyka stanowi podstawowy sposób postępowania, aby nie zachorować na AIDS, mimo postępu wiedzy na temat zakażenia wirusem HIV. Zapobieganie chorobie dotyczy nie tylko pojedynczych osób, ale również całych grup społecznych.[medonet.pl]
 • Wczesne rozpoznanie zakażenia HIV jest bardzo istotne, ponieważ pozwala zapobiegać zarażaniu kolejnych osób oraz ocenić, monitorować i rozpocząć leczenie pacjenta.[labtestsonline.pl]
 • Leczenie antyretrowirusowe zapobiega rozwojowi lub przynajmniej spowolnia postęp zakażenia do AIDS u osoby zakażonej HIV, pod warunkiem systematycznego przyjmowania leków.[mp.pl]
 • Zapobieganie: do chwili obecnej nie wynaleziono szczepionki przeciwko HIV/AIDS.[medycynatropikalna.pl]

Zadaj pytanie

5000 Pozostało znaków Sformatuj tekst za pomocą: # Heading, **bold** , _italic_. Kod HTML jest niedozwolony.
Publikując to pytanie, zgadzasz się na Warunki świadczenia usługi i Politykę prywatności.
• Użyj precyzyjnego tytułu dla swojego pytania.
• Zadaj konkretne pytanie i podaj wiek, płeć, objawy, rodzaj i czas trwania leczenia.
• Szanuj prywatność swoich i innych osób, nigdy nie publikuj pełnych nazwisk ani informacji kontaktowych.
• Niewłaściwe pytania zostaną usunięte.
• W pilnych przypadkach skontaktuj się z lekarzem, odwiedź szpital lub zadzwoń na pogotowie!