Edit concept Question Editor Create issue ticket

Zespół ostrej niewydolności oddechowej u niemowląt


Prezentacja

Zapalenie płuc
 • Nie zidentyfikowano żadnych innych przypadków legionellozowego zapalenia płuc w tej jednostce. Legionella pneumophila jest Gram-ujemną pałeczką wywołującą zapalenie płuc lub gorączkę Pontiac.[standardy.pl]
 • Drugą co do częstości przyczyną ZZO jest wrodzone zapalenie płuc.[mp.pl]
 • Bywa on konsekwencją m.in. urazów, inhalacji toksycznych substancji, zapalenia płuc, sepsy czy nawet ostrego zapalenia trzustki.[termedia.pl]
Tachypnoe
 • Pierwsze to tzw. przejściowe tachypnoe noworodków (TTN - transient tachypnoe of the newborns), które ustępują samoistnie w ciągu kilku godzin po urodzeniu, a najwyżej w ciągu 3 dni. Stwierdza się je u 1-2% dzieci donoszonych i ok. 15% wcześniaków.[poradnikzdrowie.pl]
 • Rozpoznanie Objawy pojawiają się wkrótce po urodzeniu i mają skłonność do nasilania się w czasie, o ile nie są leczone: zaburzenia pierwszego samodzielnego oddechu i problemy z kontynuacją czynności oddechowych przyspieszenie rytmu oddychania (tachypnoe[pl.wikipedia.org]
 • Ocena kliniczna Do objawów klinicznych wskazujących na ostre uszkodzenie płuc należą: silna duszność, tachypnoe, hipoksemia oporna na leczenie oraz cechy choroby podstawowej prowadzącej [...][podyplomie.pl]

Leczenie

 • U pacjentów z przełykiem Barretta wskazane jest leczenie antyrefluksowe oraz gastroskopia wykonywana co roku. Klasyfikacja TNM[onkologia.org.pl]
 • Jeśli nie zostanie podjęte odpowiednie leczenie, chory może umrzeć.[poradnikzdrowie.pl]
 • Leczenie zakrzepicy żył głębokich powikłanej bądź Re: Leczenie przymusowe, C, e) dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera), f) dżumę, g) grypę H7 i H5, h) nagminne porażenie dziecięce oraz inne ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillain-Barré,[infozdrowie24.pl]
 • Leczenie zespołu Plummera-Vinsona Pierwszym działaniem w terapii zespołu Plummera-Vinsona jest zwalczanie niedoborów żelaza. Przyjmuje się je zarówno w postaci pokarmów, jak i suplementów diety.[dentonet.pl]

Rokowanie

 • Dobre rokowania daje też wrodzone zapalenie płuc. Jednak jeśli ZZO wywołują ciężkie wady wrodzone, rokowania są gorsze. Również niedotlenienie okołoporodowe może w znacznym stopniu zaburzać późniejszy rozwój dziecka.[poradnikzdrowie.pl]
 • W przypadkach przejściowego tachypnoë noworodków czy też wrodzonego zapalenia płuc u noworodków urodzonych o czasie rokowanie jest bardzo dobre.[mp.pl]

Etiologia

 • Rak płaskonabłonkowy przełyku jest nowotworem o wieloczynnikowej etiologii [2]. Za najważniejsze czynniki ryzyka w krajach o niskiej zapadalności uznaje się palenie tytoniu i picie alkoholu.[termedia.pl]
 • Obecność dużych różnic w częstości występowania, etiologii oraz śmiertelności w ALI i ARDS, raz jeszcze podkreśla potrzebę ustalenia bardziej precyzyjnych kryteriów diagnostycznych, niż te obecnie obowiązujące.[czytelniamedyczna.pl]

Epidemiologia

 • Epidemiologia i czynniki ryzyka Częstość występowania raka płaskonabłonkowego przełyku charakteryzuje się dużymi różnicami geograficznymi, rasowymi i etnicznymi [1, 2].[termedia.pl]
Rozkład płci
Podział wiekowy

Patofizjologia

 • Wnioski Od czasu pierwszych opisów przypadków ostrego uszkodzenia płuc wiedza na temat patofizjologii tego zespołu zwiększyła się bardzo istotnie. Szeroko zakrojone badania [...][podyplomie.pl]
 • Ze względu na patofizjologię choroby oparzeniowej zespół ARDS jest często obserwowany u pacjentów ciężko oparzonych. Prone position jest techniką wspomagającą leczenie tych chorych.[evereth.pl]
 • Z uwagi na rolę, jaką w patofizjologii ARDS odgrywa uogólniona reakcja zapalna, jej wykładniki są właściwie warunkiem sine qua non rozpoznania zespołu zaburzeń oddechowych.[czytelniamedyczna.pl]

Zapobieganie

 • Celem przyspieszenia dojrzewania płuc i tym samym zapobiegania IRDS podaje się glikokortykosterydy (np. betametazon, deksametazon).[pl.wikipedia.org]
 • Jego celem nie jest wyleczenie, lecz zapobieganie wyniszczeniu poprzez umożliwienie odżywiania, przedłużenie życia chorego i poprawę jego jakości.[onkologia.org.pl]
 • Stosując odpowiednie urządzenia (urządzenia nCPAP [continuous positive airway pressure], respirator), można uzyskać dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, co poza dostarczaniem dziecku tlenu zapobiega dodatkowo zapadaniu się pęcherzyków płucnych.[mp.pl]

Zadaj pytanie

5000 Pozostało znaków Sformatuj tekst za pomocą: # Heading, **bold** , _italic_. Kod HTML jest niedozwolony.
Publikując to pytanie, zgadzasz się na Warunki świadczenia usługi i Politykę prywatności.
• Użyj precyzyjnego tytułu dla swojego pytania.
• Zadaj konkretne pytanie i podaj wiek, płeć, objawy, rodzaj i czas trwania leczenia.
• Szanuj prywatność swoich i innych osób, nigdy nie publikuj pełnych nazwisk ani informacji kontaktowych.
• Niewłaściwe pytania zostaną usunięte.
• W pilnych przypadkach skontaktuj się z lekarzem, odwiedź szpital lub zadzwoń na pogotowie!