Edit concept Question Editor Create issue ticket

Zespół Tourette'a


Prezentacja

 • Niektóre przypadki wczesnej prezentacji u osób poniżej 30 roku życia zostały udokumentowane. W niektórych sporadycznych przypadkach zespół ten może dotyczyć dzieci poniżej 10 roku życia (Krajowa Organizacja Rzadkich Chorób, 2016).[pl.thpanorama.com]
Drgania mięśni
 • Wraz z postępem choroby może występować rzekomy przerost łydek, drżenie palców, drgania mięśni. Czas przeżycia jest podobny jak w populacji ogólnej.[medonet.pl]
Płacz
 • W typie I dziecko nie unosi głowy, nie kopie nóżkami, cicho płacze, słabo ssie, łatwo się męczy. W typie II dziecko nie chodzi, rozwijają się przykurcze stawowe oraz skrzywienia kręgosłupa.[mp.pl]
 • Uwagę zwraca brak postępu w rozwoju ruchowym dziecka, cichy płacz i łatwe męczenie się przy ssaniu i połykaniu, co jest wynikiem znacznego osłabienia mięśni międzyżebrowych. Dziecko nigdy nie osiąga zdolności samodzielnego siadania.[medonet.pl]
 • Jego płacz jest bardzo cichy, nie ma też ono siły ssać, jak również bardzo łatwo się meczy w czasie karmienia.[doz.pl]
 • Dziecko wykazuje brak postępów ruchowych: nie unosi głowy, nie kopie nóżkami, cicho płacze, słabo ssie, łatwo się męczy. Nie osiąga zdolności samodzielnego siedzenia.[zdrowie.radiozet.pl]
Nadpobudliwość
 • Częstość występowania choroby znacząco rośnie w rodzinach, w których notowane są innego rodzaju zaburzenia ruchowe, a także choroby z grupy nadpobudliwości lub też zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.[mp.pl]
 • Pojawiają się również zaburzenia koncentracji, nadpobudliwość oraz utrudniona kontrola nad odruchami.[pl.wikipedia.org]
 • Najczęściej jest to ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej), w drugiej zaś kolejności zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw). miesięcznik "Zdrowie"[poradnikzdrowie.pl]
 • Tiki występują częściej u osób z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym (OCD), zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD) lub zespołem nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD).[zdrowie.wprost.pl]
Echolalia
 • Zdarza się także, że osoba chora na echolalię powtarza słowa wypowiedziane przed chwilą przez siebie. Dwie najczęstsze formy echolalii to echolalia natychmiastowa i echolalia odroczona. Leczenie Zespół Tourette’a jest praktycznie nieuleczalny.[pl.wikipedia.org]
 • Zdarza się także, że osoba chora na echolalię powtarza słowa wypowiedziane przed chwilą przez siebie. Przeklinanie w Syndromie Tourette’a jest również tłumaczone psychologicznym zjawiskiem echolalii, czyli powtarzaniem słów lub ich końcówek.[far.org.pl]
 • Do tej grupy należy przeklinanie, używanie wulgaryzmów (koprolalia), ale także powtarzanie zdań i słów zasłyszanych od innych osób (echolalia) albo własnych wypowiedzi (palilalia).[poradnikzdrowie.pl]
 • To zjawisko nazywa się echolalią. Tiki bardzo często występują w seriach, które można uznać za napady choroby. Jeśli objawy te utrzymują się przez co najmniej rok, można rozpoznać zespół Tourette'a.[medonet.pl]
 • Zaburzenia te nie są jednak częste, jedynie 10-30% chorych prezentuje te charakterystyczne objawy: Echolalia – zaburzenie polegające na powtarzaniu usłyszanych słów lub zwrotów wypowiedzianych przez inne osoby, ale również usłyszanych w telewizji lub[wspolnie.org]
Chrząkanie
 • Tiki mogą przybierać postać mimowolnych ruchów, powtarzania słów, często obscenicznych, mrugania powiekami, jak też pociągania nosem lub chrząkania. Wszystkie te czynności pacjent wykonuje mimowolnie.[mp.pl]
 • Foniczny: osoba może wydawać dźwięki, takie jak chrząkanie lub piski oraz słowa lub frazy. Istnieją dwie główne klasyfikacje: Prosty tik: Może to obejmować poruszenie tylko jednego mięśnia lub wypowiedzenie jednego dźwięku.[zdrowie.wprost.pl]
 • Tiki proste przybierają postać nieskoordynowanych, nieuporządkowanych dźwięków, które można opisać jako: chrząkanie, pogwizdywanie, mlaskanie, szczekanie, cmokanie, mruczenie, jęczenie, syczenie, czkawka, głośne wdechy lub wydechy.[wspolnie.org]
 • Do tej grupy tików zalicza się także prostą wokalizację: chrząkanie, prychanie lub mlaskanie.[zdrowie.radiozet.pl]
 • Czasami, ruchom tym towarzyszą jakieś dźwięki, takie jak chrząkanie, odkrztuszanie, pociąganie nosem lub mimowolne wypowiadanie słowa. Tiki objawiają się najczęściej w wieku dziecięcym lub w okresie dojrzewania – między 12 a 15 rokiem życia.[pl.wikipedia.org]
Palilalia
 • Do tej grupy należy przeklinanie, używanie wulgaryzmów (koprolalia), ale także powtarzanie zdań i słów zasłyszanych od innych osób (echolalia) albo własnych wypowiedzi (palilalia).[poradnikzdrowie.pl]
 • Palilalia – polega na mimowolnym powtarzaniu własnych słów lub zdań. Koprolalia – zaburzenie polegające na wypowiadaniu nieprzyzwoitych słów lub zdań, przekleństw, obelg, wulgaryzmów.[wspolnie.org]
 • […] wieku dziecięcego: - Zespół Westa - charakteryzuje się lekoopornością; w przypadku braku skuteczności leczenia może prowadzić W PORADZIE Zespół Gillesa de la Tourette’a trwania choroby przyjmują postać złożonych tików wokalnych o charakterze echolalii, palilalii[forumneurologiczne.pl]
Napady złości
 • Zaburzenia strefy emocjonalnej obejmują nieumiarkowanie w ekspresji emocji, częste napady złości, impulsywność. Objawy ADHD mogą wyprzedzać pojawienie się tików.[wspolnie.org]
Impulsywność
 • Zaburzenia strefy emocjonalnej obejmują nieumiarkowanie w ekspresji emocji, częste napady złości, impulsywność. Objawy ADHD mogą wyprzedzać pojawienie się tików.[wspolnie.org]

Leczenie

 • Leczenie Leczenie zwykle obejmuje leki i leczenie niefarmakologiczne. W rzadkich przypadkach może być pomocna operacja. Leki mogą obejmować leki przeciwnadciśnieniowe, rozluźniające mięśnie lub neuroleptyki.[zdrowie.wprost.pl]
 • Leczenie Zespół Tourette’a jest praktycznie nieuleczalny. Leczenie łagodnej postaci zespołu Tourette’a ogranicza się z reguły do terapii behawioralnej oraz farmakoterapii głównie blokerami receptorów D2 (neuroleptykami).[pl.wikipedia.org]
 • Zespół Tourette'a: leczenie Leczenie tego zaburzenia neurologicznego uzależnione jest od natężenia i rodzaju objawów. Osoby, u których objawy są łagodne, nie potrzebują specjalistycznego leczenia.[zdrowie.radiozet.pl]
 • Leczenie zaczyna się od psychoedukacji rodziców i dziecka, polegającej na udzielaniu informacji na temat choroby i jej przebiegu, a także zachęcaniu do ignorowania jej objawów.[poradnikzdrowie.pl]
 • Leczenie W przypadku pojawienia się jakichkolwiek zaburzeń w zachowaniu dziecka, warto udać się z nim do neurologa dziecięcego. ZT choć jest chorobą nieuleczalna, istnieje możliwość zniwelowania jej objawów.[far.org.pl]

Rokowanie

 • Jak rokuje ten rodzaj rdzeniowego zaniku mięśni? Niestety rokowanie w przebiegu choroby Werdniga-Hoffmana nie jest dobre.[doz.pl]
 • Niestety ten typ choroby związany jest z niepomyślnym rokowaniem. U dzieci z podtypem 1a zgon następuje przed ukończeniem 2. roku życia, natomiast z 1b – po ukończeniu 2. roku życia.[neuropsychologia.org]
 • To postać choroby o najgorszym rokowaniu. Objawy widoczne są przy urodzeniu lub w pierwszych miesiącach życia. Typ 1 obejmuje postać ostrą (typ 1a, w najcięższych przypadkach typ 0) i przewlekłą (typ 1b).[edziecko.pl]
 • Rokowanie w postaci ostrej jest niepomyślne. Większość dzieci umiera przed 2 r.ż. SMA2 (postać pośrednia) - dziecko początkowo rozwija się prawidłowo, ale nigdy nie osiąga zdolności samodzielnego chodzenia.[medonet.pl]

Etiologia

 • Jednak obecne badania nie określiły jeszcze specyficznej etiologii (Buedo Rubio, Martín-Tamayo Blázquez i Onsurbe Ramírez, 2015).[pl.thpanorama.com]

Zapobieganie

 • Nie jest możliwe określenie specyficznych metod zapobiegania chorobie.[mp.pl]
 • Celem jest wydłużenie okresu samodzielnego funkcjonowania chorych, zapobieganie powikłaniom i poprawa ich jakości życia.[medonet.pl]

Zadaj pytanie

5000 Pozostało znaków Sformatuj tekst za pomocą: # Heading, **bold** , _italic_. Kod HTML jest niedozwolony.
Publikując to pytanie, zgadzasz się na Warunki świadczenia usługi i Politykę prywatności.
• Użyj precyzyjnego tytułu dla swojego pytania.
• Zadaj konkretne pytanie i podaj wiek, płeć, objawy, rodzaj i czas trwania leczenia.
• Szanuj prywatność swoich i innych osób, nigdy nie publikuj pełnych nazwisk ani informacji kontaktowych.
• Niewłaściwe pytania zostaną usunięte.
• W pilnych przypadkach skontaktuj się z lekarzem, odwiedź szpital lub zadzwoń na pogotowie!