Edit concept Question Editor Create issue ticket

Złuszczające śródmiąższowe zapalenie płuc


Prezentacja

Kaszel
 • Jeśli objawy występują, należą do nich zazwyczaj kaszel i duszność o niewielkim nasileniu.[mp.pl]
 • Ma podstępny początek z kaszlem i dusznością trwającą miesiące.[termedia.pl]
 • Początek choroby jest powolny, z dusznością wysiłkową i przewlekłym kaszlem.[standardy.pl]
 • Nietrzymanie moczu u kobiet – dzielimy ten objaw na 3 najczęstsze grupy: wysiłkowe nietrzymanie moczu – popuszczanie moczu przy kaszlu, kichaniu, wysiłku, napięciu tłoczni brzusznej u kobiety i związanym z tym wyciekiem.[szpitalmazovia.pl]
 • Objawy OP w postaci gorączki, kaszlu i duszności mogą być miernie nasilone lub mogą być ciężkie z cechami niewydolności oddychania (12).[czytelniamedyczna.pl]
Duszność
 • Jeśli objawy występują, należą do nich zazwyczaj kaszel i duszność o niewielkim nasileniu.[mp.pl]
 • Podstawowe objawy • duszność, • obraz zmian rozsianych w badaniu radiologicznym zwykłym i HRCT (TKWR), • zaburzenia wentylacji typu restrykcyjnego – obniżenie VC i TLC, • zaburzenia wymiany gazowej – hipoksemia, • obniżenie PaO2 w spoczynku lub po wysiłku[termedia.pl]
 • Wśród chorych przeważają kobiety, a podstawowymi objawami subiektywnymi są duszność i kaszel (22, 23). Badaniem fizykalnym stwierdza się trzeszczenia nad dolnymi polami płuc.[czytelniamedyczna.pl]
Duszność wysiłkowa
 • Chorzy są zwykle w średnim wieku, z niespecyficznym objawami, takimi jak kaszel i duszność wysiłkowa.[termedia.pl]
Przewlekły kaszel
 • Początek choroby jest powolny, z dusznością wysiłkową i przewlekłym kaszlem.[standardy.pl]
Przewlekły kaszel
 • Początek choroby jest powolny, z dusznością wysiłkową i przewlekłym kaszlem.[standardy.pl]

Leczenie

 • Leczenie: Rozszerzanie (dilatacja) cewki moczowej– zarezerwowana dla pacjentów z krótkim i płytkim zwężeniem cewki gąbczastej lub jako leczenie zapobiegające nawrotom choroby po uretrotomii optycznej.[klinikaurologii.edu.pl]
 • Leczenie: Wysiłkowe nietrzymanie moczu wymaga rehabilitacji mięśni dna miednicy mniejszej, ćwiczeń mięśni Kegla.[szpitalmazovia.pl]
 • Leczenie zwężenia cewki moczowej Leczenie zwężenia cewki moczowej jest leczeniem zabiegowym.[tt-medical.pl]

Rokowanie

 • Zobacz także: Rokowania dla raka jajnika z przerzutami Rak jajnika ‒ rokowanie Przy raku jajnika rokowania nie są optymistyczne. Zależą one od stopnia zaawansowania choroby w chwili jej zdiagnozowania.[hellozdrowie.pl]
 • Rokowania raka jajnika pogarszają się wraz ze stopniem zaawansowania raka.[zwrotnikraka.pl]
 • Poza AIP wszystkie rokują lepiej niż UIP.[czytelniamedyczna.pl]

Etiologia

 • Klasyfikacja [2] • choroby o znanej etiologii, np. polekowe, kolagenozy i zawodowe; • idiopatyczne zapalenie płuc: – UIP – równoznaczne z samoistnym włóknieniem płuc (SWP), – inne niż UIP: DIP, RBILD, AIP, COP, NSIP, LIP; • choroby ziarniniakowe: BBS,[termedia.pl]
 • Często etiologia nie jest znana[1].[standardy.pl]
 • Do śródmiąższowych chorób płuc zaliczamy około 200 jednostek chorobowych o różnej etiologii. Częstą chorobą śródmiąższową płuc jest sarkoidoza ze szczytem zachorowań w wieku 30 lat.[podyplomie.pl]
 • Przyczyny zwężenia cewki moczowej Etiologia schorzenia jest złożona.[poradnikzdrowie.pl]
 • Przegląd etiologii zwężeń przedstawiono w tabeli 1 [3].[przeglad-urologiczny.pl]

Patofizjologia

 • Patofizjologia zwężeń po przezcewkowej elektroresekcji stercza - TUR-P jest wielopłaszczyznowa. Traumatyzacja może być związana z samym zabiegiem, co potwierdza mniejszy odsetek zwężeń po zabiegach z użyciem resektoskopu o mniejszej średnicy [12].[przeglad-urologiczny.pl]

Zapobieganie

 • Przy omawianiu leczenia wspomagającego prelegentka wymieniła tlenoterapię nocną, wysiłkową i spoczynkową, utrzymanie stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, rehabilitację oddechową, zapobieganie infekcjom, w tym szczepienia przeciw grypie[termedia.pl]
 • Zapobieganie Rozwój wiedzy dotyczącej dziedzicznych uwarunkowań raka jajnika doprowadził do rozwoju strategii wczesnej identyfikacji kobiet z obciążeniem rodzinnym, szczególnie nosicielek mutacji w genach BRCA1 i (lub) BRCA2, oraz objęcia ich opieką ukierunkowaną[ruchspoleczny.org.pl]
 • Rak jajnika - domowe sposoby zapobiegania Rak jajnika to złośliwy nowotwór narządu rodnego – należy pamiętać, że NIE ISTNIEJĄ żadne domowe sposoby leczenia choroby nowotworowej![medme.pl]
 • Szczególną dbałość należy wykazać w zapobieganiu infekcjom i krwiakom pooperacyjnym, które mogą jak wyżej zniweczyć wynik zabiegu.[przeglad-urologiczny.pl]

Zadaj pytanie

5000 Pozostało znaków Sformatuj tekst za pomocą: # Heading, **bold** , _italic_. Kod HTML jest niedozwolony.
Publikując to pytanie, zgadzasz się na Warunki świadczenia usługi i Politykę prywatności.
• Użyj precyzyjnego tytułu dla swojego pytania.
• Zadaj konkretne pytanie i podaj wiek, płeć, objawy, rodzaj i czas trwania leczenia.
• Szanuj prywatność swoich i innych osób, nigdy nie publikuj pełnych nazwisk ani informacji kontaktowych.
• Niewłaściwe pytania zostaną usunięte.
• W pilnych przypadkach skontaktuj się z lekarzem, odwiedź szpital lub zadzwoń na pogotowie!